Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Được đăng lên bởi phuongtranlhp-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Trường THPT Lê Hồng Phong

Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

MỤC LỤC
I. Tóm tắt đề tài:....................................................................................................2
II. Giới thiệu:.........................................................................................................3
1.Giải pháp thay thế:.........................................................................................4
2.Vấn đề nghiên cứu:.........................................................................................5
3.Giả thuyết khoa học:......................................................................................5
III. Phương pháp:.................................................................................................5
1.Khách thể nghiên cứu:...................................................................................5
2. Thiết kế nghiên cứu:......................................................................................5
3. Qui trình nghiên cứu:....................................................................................6
4. Đo lường và thu thập dữ liệu:......................................................................7
IV. Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả:.........................................................9
1. Kết luận:.......................................................................................................10
2. Khuyến nghị:................................................................................................10
VI. Tài liệu tham khảo:......................................................................................11
PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI....................................................................................12

Nhóm thực hiện: Hoàng Huy Thắng – Võ Khánh Triều

Trang 1

Trường THPT Lê Hồng Phong

Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

Đề tài
SỬ DỤNG BÀI GIẢNG E-LEARNING ĐỂ NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ
NĂNG CỦA HỌC SINH LỚP 12CB1 TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG
TRONG MÔN TIN HỌC 12
I. Tóm tắt đề tài:
Trong môn Tin học 12, nội dung kiến thức chương II gồm có: Thông qua
một hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft Access giúp học sinh rèn luyện kĩ
năng cơ bản về tạo, lưu trữ, cập nhật và khai thác Cơ Sở Dữ Liệu, làm quen với
khái niệm cơ bản như: bảng, mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo, khóa, liên kết, kết xuất
dữ liệu. Có rất nhiều học sinh còn yếu kém cả kiến thức, kỹ năng của học sinh
trong việc tạo bảng, tạo mẫu hỏi, biểu mẫu, báo cáo và liên kết giữa các bản...
Trường THPT Lê Hồng Phong Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
MỤC LỤC
I. Tóm tắt đề tài:....................................................................................................2
II. Giới thiệu:.........................................................................................................3
1.Giải pháp thay thế:.........................................................................................4
2.Vấn đề nghiên cứu:.........................................................................................5
3.Giả thuyết khoa học:......................................................................................5
III. Phương pháp:.................................................................................................5
1.Khách thể nghiên cứu:...................................................................................5
2. Thiết kế nghiên cứu:......................................................................................5
3. Qui trình nghiên cứu:....................................................................................6
4. Đo lường và thu thập dữ liệu:......................................................................7
IV. Phân tích dữ liệu và bàn luận kết quả:.........................................................9
1. Kết luận:.......................................................................................................10
2. Khuyến nghị:................................................................................................10
VI. Tài liệu tham khảo:......................................................................................11
PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI....................................................................................12
Nhóm thực hiện: Hoàng Huy Thắng – Võ Khánh Triều Trang 1
Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng - Người đăng: phuongtranlhp-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng 9 10 71