Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài : NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT

Được đăng lên bởi truong-van-quan-truong
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 18122 lần   |   Lượt tải: 55 lần
1
Phòng GD&ĐT
Trường

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------

Thời gian nghiên cứu :
Từ tháng 09/ 2006
Thời gian áp dụng:
Từ tháng 09/ 2007
Phạm vi NC:
Trườg
Phạm vi áp dụng:
Lớp học

-------------------

Tác giả:
Chức vụ:
Giáo viên
Ký hiệu đề tài:
CN - TH
Loại hình nghiên cứu:
Quản lý
TÊN ĐỀ TÀI:

NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC
HỌC SINH CÁ BIỆT
----------------------------------------------

2

I) TÊN ĐỀ TÀI :
NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT
II/ ĐẶT VẤN ĐỀ :
Giáo dục đạo đức cho học sinh cá biệt là một trong những nhiệm vụ thiết
yếu trong nhà trường THCS, hạn chế được những đối tượng HS yếu về mặt đạo
đức là góp phần vào chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Thế nhưng
thực tế trong các trường THCS hiện nay một bộ phận học sinh cá biệt dường như
trường nào cũng có, lớp nào cũng có và năm nào cũng có.
Sau nhiều năm làm công tác chủ nhiệm lớp và quan sát một cách có hệ
thống về học sinh cá biệt ở các lớp ở bậc THCS, bản thân tôi gặp không ít đối
tượng học sinh cá biệt nhưng mỗi em một vẻ cá biệt khác nhau, đòi hỏi trong quá
trình giáo dục phải có nhiều sáng tạo mới có hiệu quả được.
Qua tìm tòi học hỏi ở đồng nghiệp, tham khảo phương pháp giáo dục trên
các tạp chí giáo dục, trên truyền hình, vận dụng vào quá trình công tác chủ nhiệm
lớp bản thân tôi cũng rút ra được một vài kinh nghiệm. Trong phạm vi đề tài này
tôi xin được trao đổi với các bạn đồng nghiệp, mong muốn được góp một phần
nhỏ bé của mình tạo nguồn dồi dào về biện pháp giáo dục học sinh góp phần nâng
cao hơn nữa thực chất chất lượng giáo dục hiện nay.
III/ CƠ SỞ LÝ LUẬN
Ở lứa tuổi các em, lứa tuổi đang có sự mất cân bằng về mặt tâm sinh lý,
việc các em mong muốn trở thành người lớn trong khi các em chưa có sự hiểu biết
tương ứng cộng với hoàn cảnh sống mỗi em một khác nhau, có em may mắn nhận
được sự tư vấn kịp thời của cha mẹ khi ở trong trang thái thiếu cân bằng ấy, có em
không được sự quan tâm đúng mức, có em thì lại được quá chiều chuộng... Từ sự
khác biệt trên nảy sinh ra những hiện tượng cá biệt trong học sinh và chính một bộ
phận học sinh này đã gây không ít khó khăn cho viên chủ nhiệm lớp. Những biểu

3

hiện cá biệt của học sinh lại rất khác nhau về mặt hình thức cũng như mức độ nên
GVCN lớp cũng rất khó trong việc phát hiện và có biện pháp xử lý thích hợp.
Thông thường trong khi làm công tác chủ nhiệm lớp, GVCN thường quan
tâm đến những đối tượng học sinh cá biệt nổi trội mà ai cũng nhìn thấy được, từ
đó GVCN t...
Phòng GD&ĐT Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------- -------------------
TÊN ĐỀ TÀI:
NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC
HỌC SINH CÁ BIỆT
----------------------------------------------
1
Thời gian nghiên cứu :
Từ tháng 09/ 2006
Thời gian áp dụng:
Từ tháng 09/ 2007
Phạm vi NC:
Trườg
Phạm vi áp dụng:
Lớp học
Tác giả:
Chức vụ:
Giáo viên
Ký hiệu đề tài:
CN - TH
Loại hình nghiên cứu:
Quản lý
Đề tài : NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài : NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT - Người đăng: truong-van-quan-truong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Đề tài : NHỮNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HỌC SINH CÁ BIỆT 9 10 538