Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài Những chính sách giáo dục tiêu biểu của Singapore

Được đăng lên bởi nguyenquocphong1210
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1616 lần   |   Lượt tải: 6 lần
MỤC LỤC
1. Giới thiệu chung về Singapore......................................................................5
2. Những chính sách giáo dục tiêu biểu của Singapore.....................................6
2.1. Ngân sách đầu tư cho giáo dục...................................................................6
2.2 Chính sách song ngữ...................................................................................8
2.2.1.Vì sao chọn chính sách song ngữ.............................................................8
2.2.1.1.Chính sách song ngữ vì hòa bình sắc tộc..............................................8
2.2.1.2.Tiếng Anh – ngôn ngữ quốc tế..............................................................10
2.2.2. Sự phản đối của người Hoa.....................................................................11
2.2.3. Những mặt hạn chế của chính sách.........................................................11
2.3. Chính sách thu hút nhân tài........................................................................12
2.3.1. Lí do chọn chính sách thu hút nhân tài....................................................12
2.3.2. Các biện pháp đưa ra để thực hiện chính sách này và những kết quả đạt
được...................................................................................................................13
2.4. Kết hợp cả giáo dục phương Đông và phương Tây..................................15
2.5. Phương pháp dạy ít hơn, học nhiều hơn.....................................................16
2.5.1. Tại sao chọn chính sách này....................................................................16
2.5.2.Chính sách được thực hiện như thế nào...................................................17
2.5.3. Thách thức đối với mô hình giáo dục này...............................................19
2.6. Đầu tư dạy môn toán và khoa học trong trường học..................................19
3. Những thành tựu tiêu biểu đã đạt được.........................................................20
4.Bài học kinh nghiệm cho giáo dục Việt Nam................................................22
4.1. Tăng cường việc dạy và học tiếng Anh......................................................22
4.2. Chú trọng đầu tư chất lượng giáo viên bằng các biện pháp thực tế...........23
4.3. Việt Nam nên có những ngành nghề đào tạo kĩ thuật, đào tạo những công
nhân lành nghề đang còn rất thiếu trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
...................................................................................
MỤC LỤC
1. Giới thiệu chung về Singapore......................................................................5
2. Những chính sách giáo dục tiêu biểu của Singapore.....................................6
2.1. Ngân sách đầu tư cho giáo dục...................................................................6
2.2 Chính sách song ngữ...................................................................................8
2.2.1.Vì sao chọn chính sách song ngữ.............................................................8
2.2.1.1.Chính sách song ngữ vì hòa bình sắc tộc..............................................8
2.2.1.2.Tiếng Anh – ngôn ngữ quốc tế..............................................................10
2.2.2. Sự phản đối của người Hoa.....................................................................11
2.2.3. Những mặt hạn chế của chính sách.........................................................11
2.3. Chính sách thu hút nhân tài........................................................................12
2.3.1. Lí do chọn chính sách thu hút nhân tài....................................................12
2.3.2. Các biện pháp đưa ra để thực hiện chính sách này những kết quả đạt
được...................................................................................................................13
2.4. Kết hợp cả giáo dục phương Đông và phương Tây..................................15
2.5. Phương pháp dạy ít hơn, học nhiều hơn.....................................................16
2.5.1. Tại sao chọn chính sách này....................................................................16
2.5.2.Chính sách được thực hiện như thế nào...................................................17
2.5.3. Thách thức đối với mô hình giáo dục này...............................................19
2.6. Đầu tư dạy môn toán và khoa học trong trường học..................................19
3. Những thành tựu tiêu biểu đã đạt được.........................................................20
4.Bài học kinh nghiệm cho giáo dục Việt Nam................................................22
4.1. Tăng cường việc dạy và học tiếng Anh......................................................22
4.2. Chú trọng đầu tư chất lượng giáo viên bằng các biện pháp thực tế...........23
4.3. Việt Nam nên những ngành nghề đào tạo thuật, đào tạo những công
nhân lành nghề đang còn rất thiếu trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
...........................................................................................................................24
4.4. Nhân tài và thu hút nhân tài.......................................................................25
Kết luận.............................................................................................................27
Tài liệu tham khảo.............................................................................................28
Đề tài Những chính sách giáo dục tiêu biểu của Singapore - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài Những chính sách giáo dục tiêu biểu của Singapore - Người đăng: nguyenquocphong1210
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Đề tài Những chính sách giáo dục tiêu biểu của Singapore 9 10 246