Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài SKKN

Được đăng lên bởi Thành Phươ Nguyễn
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 745 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu môn Tiếng Việt ở lớp 1/5

HỌC PHỤ ĐẠO ĐỂ KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU
MÔN TIẾNG VIỆT Ở LỚP 1/5
1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Hiện nay chất lượng môn Tiếng Việt ở lớp 1/5, tại Trường Tiểu học An
Thạnh huyện Bến Lức-Long An , mà tôi đã được dạy tại đây và ở đây có số
lượng học sinh yếu khá cao. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng hai mặt
giáo dục của nhà trường.
Để khắc phục tình trạng trên, tôi nghiên cứu chọn giải pháp:Học phụ đạo
để khắc phục học sinh yếu môn Tiếng Việt ở lớp 1/5. Việc làm này có tác
dụng giúp cho học sinh củng cố lại các kiến thức đã học và rèn luyện theo kịp
chương trình, kiến thức mới được học. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm
tương đương của lớp 1/5, Trường Tiểu học An Thạnh (Nhóm 1, Nhóm 3, là
nhóm thực nghiệm; các Nhóm 2, Nhóm 4 là nhóm đối chứng). Thực nghiệm
được thực hiện giải pháp thay thế từ tuần thứ 27 đến hết tuần 29, năm học 2013
– 2014.
Qua nghiên cứu và thu thập số liệu, kết quả độ chênh lệch điểm trung bình
T-test cho kết quả p=0,0109 < 0,05 cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến
việc làm giảm số lượng học sinh yếu và chất lượng học tập môn Tiếng Việt của
lớp 1/5 đã được nâng lên.

2. GIỚI THIỆU
2.1. Hiện trạng:
- Chất lượng học tập môn Tiếng Việt của học sinh lớp 1/5 ở Trường Tiểu
học An Thạnh huyện Bến Lức chưa cao. Qua kết quả cuối học kỳ I cho thấy đa
số học sinh của lớp xếp loại trung bình – yếu.

1

Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu môn Tiếng Việt ở lớp 1/5
- Nhiều học sinh chưa nắm vững kiến thức đã học , cũng như tiếp thu kiến
thức mới được cung cấp còn chậm, chưa vận dụng được kiến thức mới vào việc
làm vở bài tập Tiếng Việt ở nhả, có liên quan.
- Các chuyên đề khắc phục học sinh yếu chưa tìm ra được biện pháp hữu
hiệu nhằm giảm số lượng và tỉ lệ học sinh yếu của môn học.
- Gia đình học sinh còn khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, ít quan
tâm đến sự học tập của con em.
- Phần lớn học sinh chưa ham thích học tập môn Tiếng Việt.
2.2. Giải pháp thay thế:
- Qua hiện trạng trên, tôi quyết định chọn đề tài “Học phụ đạo để khắc
phục học sinh yếu môn Tiếng Việt ở lớp 1/5” nhằm giảm số lượng và tỉ lệ học
sinh yếu ở lớp 1/5.
- Giáo viên lên kế hoạch bài dạy ôn tập những kiến thức căn bản, trọng
tâm mà học sinh đã được học và kiến thức căn bản được học ở học kì I và đầu
kỳ II năm lớp 1. Qua đó đề ra những bài học vừa sức với trình độ giúp các em
rèn luyện và củng cố lại kiến thức bị hỏng, cũng như nhũng ra những bài học rèn
luyện vừa sức với trình độ của nhóm...
Đề tài: Học phụ đạo để khắc phục học sinh yếu môn Tiếng Việt ở lớp 1/5
HỌC PHỤ ĐẠO ĐỂ KHẮC PHỤC HỌC SINH YẾU
MÔN TIẾNG VIỆT Ở LỚP 1/5
1. TÓM TẮT ĐỀ TÀI
Hiện nay chất lượng môn Tiếng Việt lớp 1/5, tại Trường Tiểu học An
Thạnh huyện Bến Lức-Long An , tôi đã được dạy tại đây đây số
lượng học sinh yếu khá cao. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến chất lượng hai mặt
giáo dục của nhà trường.
Để khắc phục tình trạng trên,i nghiên cứu chọn giải pháp:Học phụ đạo
để khắc phục học sinh yếu môn Tiếng Việt lớp 1/5. Việc làm y tác
dụng giúp cho học sinh củng cố lại các kiến thức đã học rèn luyện theo kịp
chương trình, kiến thức mới được học. Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm
tương đương của lớp 1/5, Trường Tiểu học An Thạnh (Nhóm 1, Nhóm 3,
nhóm thực nghiệm; các Nhóm 2, Nhóm 4 nhóm đối chứng). Thực nghiệm
được thực hiện giải pháp thay thế từ tuần thứ 27 đến hết tuần 29, năm học 2013
– 2014.
Qua nghiên cứu và thu thập số liệu, kết quả độ chênh lệch điểm trung bình
T-test cho kết quả p=0,0109 < 0,05 cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến
việc làm giảm số lượng học sinh yếu chất lượng học tập môn Tiếng Việt của
lớp 1/5 đã được nâng lên.
2. GIỚI THIỆU
2.1. Hiện trạng:
- Chất lượng học tập môn Tiếng Việt của học sinh lớp 1/5 Trường Tiểu
học An Thạnh huyện Bến Lức chưa cao. Qua kết quả cuối học kỳ I cho thấy đa
số học sinh của lớp xếp loại trung bình – yếu.
1
Đề tài SKKN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài SKKN - Người đăng: Thành Phươ Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Đề tài SKKN 9 10 561