Ktl-icon-tai-lieu

Đề tài: TÍNH GIAI CẤP VÀ TÍNH NHÂN DÂN CỦA NHÀ NƯỚC

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 331 lần   |   Lượt tải: 1 lần
…………..o0o…………..

Nghiên cứu triết học
Đề tài: " TÍNH GIAI CẤP VÀ TÍNH NHÂN DÂN
CỦA NHÀ NƯỚC "

TÍNH GIAI CẤP VÀ TÍNH NHÂN DÂN CỦA NHÀ NƯỚC

NGUYỄN NGỌC HÀ (*)
Bài viết đề cập đến mối quan hệ giữa tính giai cấp và tính nhân dân của nhà
nước xét từ mối quan hệ “thuần khiết” giữa hai giai cấp: giai cấp có tư liệu
sản xuất và giai cấp không có tư liệu sản xuất, trong một xã hội “thuần khiết”
chỉ có hai giai cấp đó. Từ quan niệm của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác Lênin, tác giả đã đưa ra những ý kiến của mình về vấn đề này để trao đổi với
độc giả, với những ai quan tâm tới tính giai cấp, tính nhân dân của nhà nước
và mối quan hệ của chúng.
Vấn đề nhà nước đã và đang là một trong những vấn đề phức tạp nhất của
triết học xã hội. Tính phức tạp của vấn đề này thể hiện trước hết ở việc xác
định tính giai cấp và tính nhân dân của nhà nước. Nhà nước nào cũng có
công cụ bạo lực, công cụ này được dùng để trấn áp hoặc đe doạ trấn áp những
lực lượng nào đó vì lợi ích của một giai cấp hoặc lợi ích của nhân dân. Tính
giai cấp và tính nhân dân của nhà nước được quy định bởi mục đích của nhà
nước khi sử dụng công cụ bạo lực: nhà nước có tính giai cấp nếu nó sử dụng
công cụ bạo lực vì lợi ích của một giai cấp, còn nhà nước có tính nhân dân
nếu nó sử dụng công cụ bạo lực vì lợi ích của nhân dân.
Như chúng ta đã biết, C.Mác và Ph.Ăngghen là những người đầu tiên khẳng
định rằng, các nhà nước trong lịch sử đều có tính tính giai cấp. Trong Hệ tư
tưởng Đức, các ông viết: “Thật ra, mỗi giai cấp mới thay thế cho giai cấp
thống trị trước mình, muốn thực hiện được mục đích của mình, đều nhất thiết
phải biểu hiện lợi ích của bản thân mình thành lợi ích chung của mọi thành
viên trong xã hội hay nói một cách trừu tượng: phải gắn cho những tư tưởng

của bản thân mình một hình thức phổ biến, phải biểu hiện những tư tưởng đó
thành những tư tưởng duy nhất hợp lý, duy nhất có giá trị phổ biến”. Nhà
nước tư sản “chẳng phải là cái gì khác mà chỉ là hình thức tổ chức mà những
người tư sản buộc phải dùng đến để bảo đảm lẫn cho nhau sở hữu và lợi ích
của họ, ở ngoài nước cũng như ở trong nước”, “nhà nước là hình thức mà các
cá nhân thuộc một giai cấp thống trị dùng để thực hiện lợi ích chung của họ
và là hình thức dưới đó toàn bộ xã hội công dân của một thời đại được biểu
hiện một cách tập trung”(1).
Theo quan điểm trên đây của C.Mác và Ph.Ăngghen thì nhà nước có tính giai
cấp, vì nó là công cụ của “giai cấp thống trị dùng để thực hiện lợi ích chung
của họ”. Quan điểm này còn được Ph.Ăngghen trình...
…………..o0o…………..
Nghiên cứu triết học
Đề tài: " TÍNH GIAI CẤP VÀ TÍNH NHÂN DÂN
CỦA NHÀ NƯỚC "
Đề tài: TÍNH GIAI CẤP VÀ TÍNH NHÂN DÂN CỦA NHÀ NƯỚC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề tài: TÍNH GIAI CẤP VÀ TÍNH NHÂN DÂN CỦA NHÀ NƯỚC - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Đề tài: TÍNH GIAI CẤP VÀ TÍNH NHÂN DÂN CỦA NHÀ NƯỚC 9 10 587