Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi Autocad

Được đăng lên bởi Tan Ho
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 3639 lần   |   Lượt tải: 18 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH
KHOA: CƠ KHÍ

ĐỀ THI KẾT THÚC MODUL
MÔN THI: AUTOCAD
Lớp: CĐ Ô TÔ 10 A
Hình thức thi: Thực hành
Loại đề thi: được phép sử dụng tài liệu
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề thi)

Anh (chị ) hãy sử dụng phần mềm Autocad 2007 để vẽ lại bản vẽ sau theo tỷ lệ 1:1

Duyệt Khoa/ Tổ chuyên môn

Người ra đề thi

Hà Huy Phú

Hồ Thị Tân

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH
KHOA: CƠ KHÍ

ĐỀ THI KẾT THÚC MODUL
MÔN THI AUTOCAD
Lớp: CĐ Ô TÔ 10 A
Hình thức thi: Thực hành
Loại đề thi: được phép sử dụng tài liệu
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề thi)

Anh (chị ) hãy sử dụng phần mềm Autocad 2007 để vẽ lại bản vẽ sau theo tỷ lệ 1:1

Duyệt Khoa/ Tổ chuyên môn

Người ra đề thi

Hà Huy Phú

Hồ Thị Tân

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH
KHOA: CƠ KHÍ

ĐỀ THI KẾT THÚC MODUL
MÔN THI AUTOCAD
Lớp: CĐ Ô TÔ 10 A
Hình thức thi: Thực hành
Loại đề thi: được phép sử dụng tài liệu
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề thi)

Anh (chị ) hãy sử dụng phần mềm Autocad 2007 để vẽ lại bản vẽ sau theo tỷ lệ 1:1

Duyệt Khoa/ Tổ chuyên môn

Người ra đề thi

Hà Huy Phú

Hồ Thị Tân

...
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT – ĐỨC HÀ TĨNH
KHOA: CƠ KHÍ
ĐỀ THI KẾT THÚC MODUL
MÔN THI: AUTOCAD
Lớp: CĐ Ô TÔ 10 A
Hình thức thi: Thực hành
Loại đề thi: được phép sử dụng tài liệu
Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề thi)
Anh (chị ) hãy sử dụng phần mềm Autocad 2007 để vẽ lại bản vẽ sau theo tỷ lệ 1:1
Duyệt Khoa/ Tổ chuyên môn
Người ra đề thi
Hà Huy Phú
Hồ Thị Tân
Đề thi Autocad - Trang 2
Đề thi Autocad - Người đăng: Tan Ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi Autocad 9 10 210