Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 1 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 280 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường TH số 2 Sơn Thành Đông

SỐ BÁO
DANH

Huyện Tây Hòa - Tỉnh Phú Yên

ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
MÔN: TOÁN LỚP 1
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ
SỐ PHÁCH
SỐ THỨ TỰ

Họ và tên:……………………………………………………….
Lớp:…………………………………………..……..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐIỂM

BẰNG CHỮ

SỐ PHÁCH

GIÁM KHẢO

Bài 1. Tính ( 3 điểm)
14 + 3 = ..........

12 + 5 =...........

15 - 5 =...............

19- 6 = ..........

17 - 2 =...........

12 +6 =................

Bài 2. (3 điểm)

Số?
16 + … = 17

15 + … = 17

10 - … < 7

17 - … > 15

16 + … = 18

14 + … = 18

Bài 3. Tính: ( 2 điểm)
15 – 0 + 1 - 6 =................

16 - 3 + 3 + 0 =.............

14 - 4 + 4 - 2 =..............

15 + 1 - 2 + 2 =.............

Bài 4: (2 điểm) Hoà 8 tuổi, Bình ít hơn Hoà 2 tuổi, Nga nhiều hơn Bình 1 tuổi. Hỏi bạn Nga
bao nhiêu tuổi?
Giải

Bài 5 : (2 điểm) Nam có môt số nhãn vở, Nam cho bạn 4 cái Nam còn lại 5 cái. Hỏi lúc đầu
nam có mấy cái nhãn vở?
Giải

THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN NÀY

Bài 6: (2 điểm)
a. Khoanh vào số bé nhất:

b. Khoanh vào số lớn nhất:

15, 19, 17, 11

12, 18, 14, 16, 20

Bài 7: (3 điểm) Nối ô trống với số thích hợp:

0

1

14 +

< 19

2

3

18 -

4

< 15

5

6

7

Bài 8 :( 1 điểm)Tìm xem có mấy hình tam giác:

.............hình tam giác.
----------------------------------------------------

...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ĐIỂM BẰNG CHỮ
SỐ PHÁCH GIÁM KHẢO
Bài 1. Tính ( 3 điểm)
14 + 3 = .......... 12 + 5 =........... 15 - 5 =...............
19- 6 = .......... 17 - 2 =........... 12 +6 =................
Bài 2. (3 điểm) Số?
16 + … = 17 15 + … = 17
10 - … < 7 17 - … > 15
16 + … = 18 14 + … = 18
Bài 3. Tính: ( 2 điểm)
15 0 + 1 - 6 =................ 16 - 3 + 3 + 0 =.............
14 - 4 + 4 - 2 =.............. 15 + 1 - 2 + 2 =.............
Bài 4: (2 điểm) Hoà 8 tuổi, Bình ít hơn Hoà 2 tuổi, Nga nhiều hơn Bình 1 tuổi. Hỏi bạn Nga
bao nhiêu tuổi?
Giải
Bài 5 : (2 điểm) Nam môt số nhãn vở, Nam cho bạn 4 cái Nam còn lại 5 cái. Hỏi lúc đầu
nam mấy cái nhãn vở?
Giải
Trường TH số 2 n Thành Đông
Huyện y Hòa - Tỉnh Phú Yên
Họ tên:……………………………………………………….
Lớp:…………………………………………..……..
SỐ BÁO
DANH
ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG
MÔN: TOÁN LỚP 1
Thời gian: 60 phút
GIÁM THỊ SỐ PHÁCH SỐ THỨ TỰ
Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 1 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Trang 2
Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 1 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán lớp 1 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông 9 10 252