Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THCS (2009 - 2010)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TUYÊN QUANG

KÌ thi GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP TỈNH NĂM häc 2009 - 2010

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: TOÁN THCS

Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề này có 05 trang)
Điểm bài thi
Bằng số

Họ và tên giám khảo

Bằng chữ

Giám khảo 1

Giám khảo 2

Số phách
(do Chủ tịch hội đồng
chấm thi ghi)

Quy ước:
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này;
- Các bài toán có yêu cầu trình bày lời giải thì chỉ trình bày tóm tắt cách giải và công thức áp
dụng;
- Các kết quả gần đúng thì lấy đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Câu 1 (5 điểm).Tính giá trị của các biểu thức:
a) A  123456  234567  3456789

A

345678  2345678  123456

b) B 

sin 2 16 0  cos3 7 ' tan 2 17 0  cot 3 180
cot190 9" tan 20 '

B

Câu 2 (5 điểm).
a) Tính giá trị và chỉ ghi kết quả dưới dạng phân số của biểu thức sau:
10
2

A
1

4

3

A

6

5

7

8
9

b) Tìm x biết:
3



3

8

382009
2010

3

8

3

8

3

8

3

8

x

3

8

3

8
8

3
1

1
x

1

Câu 3 (5 điểm).
a) Tìm chữ số hàng chục của 172009 .
Cách giải
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TUYÊN QUANG
thi GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
CẤP TỈNH NĂM häc 2009 - 2010
MÔN: TOÁN THCS
Thi gian làm bài: 150 phút (không k thi gian giao đ)
(Đềy có 05 trang)
Điểm bài thi Họ và tên giám khảo
Bằng số Bằng chữ Giám khảo 1 Giám khảo 2
Số phách
(do Chủ tịch hội đồng
chấm thi ghi)
Quy ước:
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này;
- Các bài toán có yêu cầu trìnhy lời giải thì chtrìnhy tóm tt cách giải và công thức áp
dụng;
- Các kết quả gần đúng thì lấy đến 4 chữ số thập phân sau dấu phẩy.
Câu 1 (5 điểm).Tính giá trị của c biểu thức:
a)
123456 234567 3456789
A
345678 2345678 123456
b)
2 0 3 2 0 3 0
0
sin 16 os 7' tan 17 cot 18
cot19 9" tan 20'
c
B
Câu 2 (5 điểm).
a) Tính giá trị và chỉ ghi kết quả dưới dạng phân số của biểu thức sau:
10
2
1
4
3
6
5
8
7
9
A
b) Tìm x biết:
3
2010
8
3
8
3
8
3
8
3
8
3
8
3
8
3
8
1
1
x
Đ
Ề CHÍNH THỨC
A
B
x
A
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THCS (2009 - 2010) - Trang 2
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THCS (2009 - 2010) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay cấp tỉnh Tuyên Quang môn Toán THCS (2009 - 2010) 9 10 4