Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2012-2013

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phách đính kèm Đề thi chính thức lớp 9 THCS. Bảng A
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH

KÌ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2012 – 2013

------- @ ------Lớp: 9 THCS. Bảng A
Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 19/12/2012
Họ và tên thí sinh: ....................................................... Nam (Nữ)..........................
Số báo danh: ...........................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...................................... Nơi sinh: ....................................
Học sinh lớp: ............ Trường THCS: .....................................................................
Huyện (TX, TP): .....................................................................................................
Họ và tên, chữ ký của giám thị

SỐ PHÁCH

Giám thị số 1: .....................................................

(Do Trưởng ban chấm thi ghi)

Giám thị số 2: .....................................................

Quy định:
1) Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phần trên theo hướng dẫn của giám thị.
2) Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này.
3) Thí sinh không được ký tên hay dùng bất cứ ký hiệu gì để đánh dấu bài thi, ngoài
việc làm bài thi theo yêu cầu của đề thi.
4) Bài thi không được viết bằng mực đỏ, bùt chì; không viết bằng hai thứ mực. Phần
viết hỏng, ngoài cách dùng thước để gạch chéo, không được tẩy xoá bằng bất cứ cách gì kể
cả bút xoá. Chỉ được làm bài trên bản đề thi được phát, không làm bài ra các loại giấy khác.
Không làm ra mặt sau của tờ đề thi.
5) Trái với các điều trên, thí sinh sẽ bị loại.

1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH

KÌ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2012 – 2013

------- @ -------

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

Lớp: 9 THCS. Bảng A
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 19/12/2012
Chú ý:- Đề thi này có 06 trang (cả trang phách).
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này.
Họ và tên, chữ ký
các giám khảo

Điểm thi của toàn bài thi
Bằng số

Bằng chữ

SỐ PHÁCH
(Do Chủ tịch HĐ chấm thi ghi)

.................................................
.................................................

Quy định:
1) Thí sinh được dùng một trong các loại máy tính: Casio fx-500MS, ES;
Casio fx-570MS, ES; Casio fx-570MS, ES Plus; Casio fx-500VNplus; Vinacal Vn500MS, 570MS và Vinacal-570MS New.
2) Thí sinh trình bày tóm tắt cách giải, công thức tính, kết quả tính ...
1
Phách đính kèm Đề thi chính thức lớp 9 THCS. Bảng A
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NINH
KÌ THI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2012 – 2013
------- @ -------
Lớp: 9 THCS. Bảng A
Thời gian thi: 120 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 19/12/2012
Họ và tên thí sinh: ....................................................... Nam (Nữ)..........................
Số báo danh: ...........................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: ...................................... Nơi sinh: ....................................
Học sinh lớp: ............ Trường THCS: .....................................................................
Huyện (TX, TP): .....................................................................................................
Họ và tên, chữ ký của giám thị SỐ PHÁCH
Giám thị số 1: .....................................................
Giám thị số 2: .....................................................
(Do Trưởng ban chấm thi ghi)
Quy định
:
1) Thí sinh phải ghi đầy đủ các mục ở phần trên theo hướng dẫn của giám thị.
2) Thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi có phách đính kèm này.
3) Thí sinh không được ký tên hay dùng bất cứ hiệu để đánh dấu i thi, ngoài
việc làm bài thi theo yêu cầu của đề thi.
4) Bài thi không được viết bằng mực đỏ, bùt chì; không viết bằng hai thứ mực. Phần
viết hỏng, ngoài cách ng thước để gạch chéo, không được tẩy xbằng bất cứ cách kể
cả bút xoá. Chỉ được làm bài trên bản đề thi được phát, không làm bài ra các loại giấy khác.
Không làm ra mặt sau của tờ đề thi.
5) Trái với các điều trên, thí sinh sẽ bị loại.
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2012-2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2012-2013 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Đề thi giải toán trên Máy tính cầm tay lớp 9 THCS tỉnh Quảng Ninh năm 2012-2013 9 10 90