Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015

Được đăng lên bởi chuyenmonbannhung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 305 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT HOÀNG SU PHÌ
TRƯỜNG THCS BẢN NHÙNG

ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2 điểm)
a) Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục &
Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo
viên trung học phổ thông. Vậy chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học có mấy tiêu
chuẩn, tiêu chí? Kể tên các tiêu chuẩn. Theo anh (chị) Chuẩn nào là quan trọng
nhất? Vì sao?
b) Nêu các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Điều lệ
trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Câu 2 (2 điểm).
a) Để thiết kế bài giảng điện tử có chất lượng và hiệu quả, theo Anh (Chị)
bài soạn cần đạt những yêu cầu gì ?
b) Anh chị hãy nêu Quy trình tổ chức dạy học theo nhóm? Ưu nhược điểm
của phương pháp dạy học theo nhóm. Anh chị cần làm gì để phát huy hiệu quả
phương này với đối tượng học sinh trường THCS Bản Nhùng.
Câu 3 (3 điểm).
a) Để biên soạn một đề kiểm tra theo chuẩn KT-KN cần tuân thủ các bước
nào ? Nêu tóm tắt yêu cầu của các bước ?
b) Anh chị hãy cho biết số lần kiểm tra đối với bộ môn Anh (chị) trực tiếp
giảng dạy (Đúng chuyên môn đào tạo bao gồm cả chủ đề tự chọn). Anh chị sẽ xử lí
thế nào nếu có 1 học sinh không có đủ số lần kiểm tra theo quy định trên?
c) Học sinh Hồ Thị Lan có điểm trung bình các môn cả năm như sau:
Toán Văn Lý Hóa Sinh Địa Sử Anh CN GDCD MT ÂN TD
8,9 8,5 8,7 8,4 8,6 9,0 8,5 4,9 8,3
8,9
Đ
Đ
Đ

Anh chị hãy xếp loại học lực cho học sinh Hồ Thị Lan
Câu 4 (3 điểm) – Xử lý tình huống sư phạm:
Khi bước vào dạy tiết 2, bạn nhìn thấy bảng chưa lau và mấy mẩu giấy vụn
còn nằm rải rác trên nền lớp học, bạn gọi một học sinh ngồi ở đầu bàn trên cùng
lên xóa bảng và nhặt những mẩu giấy vụn đó đi. Nhưng vừa dứt lời thì em học sinh
đó đứng lên và nói: “Thưa cô, em không vứt giấy ra lớp và hôm nay cũng không
phải đến phiên em trực nhật”. Nói xong, học sinh đó ngồi xuống.
Trong tình huống đó có những cách xử lý nào thường xảy ra ? Bạn sẽ xử lý
tình huống đó như thế nào ? Hãy phân tích cách xử lý của bạn.
1

………………………………….…….Hết………………………………………….
PHÒNG GD&ĐT HOÀNG SU PHÌ
TRƯỜNG THCS BẢN NHÙNG

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI LÝ THUYẾT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
Năm học 2014-2015
Câu 1 (2 điểm)
a. Chuẩn nghề nhiệp ( 01 điểm)
- Chuẩn nghề nghiệp GV trung học có 6 tiêu chuẩn – 25 tiêu chí
- Các tiêu chuẩn:
Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống.
Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục.
Tiêu chuẩn ...
PHÒNG GD&ĐT HOÀNG SU PHÌ
TRƯỜNG THCS BẢN NHÙNG
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2014 - 2015
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2 điểm)
a) Thông số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục &
Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học sở, giáo
viên trung học phổ thông. Vậy chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học có mấy tiêu
chuẩn, tiêu chí? Kể tên các tiêu chuẩn. Theo anh (chị) Chuẩn nào quan trọng
nhất? Vì sao?
b) Nêu các hành vi giáo viên không được làm được quy đnh tại Điều lệ
trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.
Câu 2 (2 điểm).
a) Để thiết kế bài giảng điện tử chất lượng hiệu quả, theo Anh (Chị)
bài soạn cần đạt những yêu cầu gì ?
b) Anh chị hãy nêu Quy trình tổ chức dạy học theo nhóm? Ưu nhược điểm
của phương pháp dạy học theo nhóm. Anh chị cần làm để phát huy hiệu quả
phương này với đối tượng học sinh trường THCS Bản Nhùng.
Câu 3 (3 điểm).
a) Để biên soạn một đề kiểm tra theo chuẩn KT-KN cần tuân thủ các bước
nào ? Nêu tóm tắt yêu cầu của các bước ?
b) Anh chị hãy cho biết số lần kiểm tra đối với bộ môn Anh (chị) trực tiếp
giảng dạy (Đúng chuyên môn đào tạo bao gồm cả chủ đề tự chọn). Anh chị sẽ xử lí
thế nào nếu có 1 học sinh không có đủ số lần kiểm tra theo quy định trên?
c) Học sinh Hồ Thị Lan có điểm trung bình các môn cả năm như sau:
Toán Văn Hóa Sinh Địa Sử Anh CN GDCD MT ÂN TD
8,9 8,5 8,7 8,4 8,6 9,0 8,5 4,9 8,3 8,9 Đ Đ Đ
Anh chị hãy xếp loại học lực cho học sinh Hồ Thị Lan
Câu 4 (3 điểm) – Xử lý tình huống sư phạm:
Khi bước vào dạy tiết 2, bạn nhìn thấy bảng chưa lau mấy mẩu giấy vụn
còn nằm rải rác trên nền lớp học, bạn gọi một học sinh ngồi đầu bàn trên cùng
lên xóa bảng và nhặt những mẩu giấy vụn đó đi. Nhưng vừa dứt lời thì em học sinh
đó đứng lên nói: “Thưa cô, em không vứt giấy ra lớp hôm nay cũng không
phải đến phiên em trực nhật”. Nói xong, học sinh đó ngồi xuống.
Trong tình huống đó có những cách xử lý nào thường xảy ra ? Bạn sẽ xử lý
tình huống đó như thế nào ? Hãy phân tích cách xử lý của bạn.
1
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015 - Trang 2
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015 - Người đăng: chuyenmonbannhung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 - 2015 9 10 663