Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du

Được đăng lên bởi anh2015hcm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 455 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường
THPT Nguyễn Du
A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm )
Bài 1: (1,0 điểm) Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau,xét xem mệnh đề phủ định đó đúng
hay sai:
a) Phương trình x2-2013x+2012=0 có nghiệm.

b) 22011 chia hết cho 16

c ) Có vô số số nguyên tố chia hết cho 5 .

d) x2 + x + 2012 ≤ 0

Bài 5: (2,0 điểm) Cho các điểm A(-4; 1), B(2; 4), C(2; -2)
1.
2.

Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.
Xác định tọa độ trọng tâm G sao cho ABGC là hình bình hành
B.PHẦN RIÊNG ( 3 điểm )
( Dành cho thí sinh học chương trình nâng cao )

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011

MÔN TOÁN – KHỐI 10
Thời gian làm bài: 90 phút.
*****
Câu 1 : Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a)

b)

.

c)

.

Câu 2: Tìm m để phương trình sau có nghiệm:
.

Câu 3: Tìm m để bất phương trình sau có tập nghiệm là R:
.

Câu 4: Cho a, b, c

0. Chứng minh bất đẳng thức sau:
.

Câu 5: Cho hình bình hành ABCD có AB = 3a; AD = 5a; góc BAD =

.

a) Tính các tích vô hướng sau:

;

b) Tính độ dài đoạn BD và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABC.
Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A(– 5; 6 ); B(– 4; – 1);
C(4; 3).
a) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.
b)

Tìm

điểm

M

thuộc

=
ngắn nhất.
*****

trục

Oy

sao

cho

T

...
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường
THPT Nguyễn Du
A.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 7 điểm )
Bài 1: (1,0 điểm) Nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề sau,xét xem mệnh đề phủ định đó đúng
hay sai:
a) Phương trình x
2
-2013x+2012=0 có nghiệm. b) 2
2011
chia hết cho 16
c ) Có vô số số nguyên tố chia hết cho 5 . d) x
2
+ x + 2012 ≤ 0
Bài 5: (2,0 điểm) Cho các điểm A(-4; 1), B(2; 4), C(2; -2)
1. Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.
2. Xác định tọa độ trọng tâm G sao cho ABGC là hình bình hành
B.PHẦN RIÊNG ( 3 điểm )
( Dành cho thí sinh học chương trình nâng cao )
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du - Trang 2
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du - Người đăng: anh2015hcm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Toán năm 2014 Trường THPT Nguyễn Du 9 10 4