Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Hồng Dương năm 2014

Được đăng lên bởi Phan Văn Vũ
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 303 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Hồng Dương năm 2014

Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số bậc nhất: y = (m - 1)x + 3

(1)

(với m≠ 1)

a) Xác định m để hàm số (1) đồng biến trên R;
b) Xác định m, biết đồ thị của hàm số (1) song song với đường thẳng y = - x + 1;
c) Xác định m để đường thẳng (d1) : y = 1 - 3x ; (d2) : y = - 0,5x - 1,5 và đồ thị của hàm số
(1) cùng đi qua một điểm.
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho đường tròn tâm O bán kính 3cm. Từ một điểm A cách O là 5cm vẽ hai tiếp tuyến
AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm).
a) Chứng minh AO vuông góc với BC;
b) Kẻ đường kính BD. Chứng minh rằng DC song song với OA;
c) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.
d) Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với BD, đường thẳng này cắt tia DC tại E. Đường
thẳng AE và OC cắt nhau ở I; đường thẳng OE và AC cắt nhau ở G.
Chứng minh IG là trung trực của đoạn thẳng OA.
Câu 5: (0,5 điểm)
Giải phương trình: x2 + 4x + 7 = (x + 4)√(x2+7)

...
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Hồng Dương năm 2014
Câu 3: (3 điểm) Cho hàm số bậc nhất: y = (m - 1)x + 3 (1) (với m≠ 1)
a) Xác định m để hàm số (1) đồng biến trên R;
b) Xác định m, biết đồ thị của hàm số (1) song song với đường thẳngy = - x + 1;
c) Xác định m để đường thẳng (d
1
) : y = 1 - 3x ; (d
2
) : y = - 0,5x - 1,5 và đồ thị của hàm số
(1) cùng đi qua một điểm.
Câu 4: (3,5 điểm)
Cho đường tròn tâm O bán kính 3cm. Từ một điểm A cách O là 5cm vẽ hai tiếp tuyến
AB, AC với đường tròn (B, C là tiếp điểm).
a) Chứng minh AO vuông góc với BC;
b) Kẻ đường kính BD. Chứng minh rằng DC song song với OA;
c) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC.
d) Qua O kẻ đường thẳng vuông góc với BD, đường thẳng này cắt tia DC tại E. Đường
thẳng AE và OC cắt nhau ở I; đường thẳng OE và AC cắt nhau ở G.
Chứng minh IG là trung trực của đoạn thẳng OA.
Câu 5: (0,5 điểm)
Giải phương trình: x
2
+ 4x + 7 = (x + 4)√(x
2
+7)
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Hồng Dương năm 2014 - Người đăng: Phan Văn Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Toán THCS Hồng Dương năm 2014 9 10 657