Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học kì 2 lớp 5 toán và tiếng việt

Được đăng lên bởi Hiền Tí Ti
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1639 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2014 Tiểu học
Tân Quang Số 1
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chọn đáp án đúng. (0,5điểm)
Kết quả của phép tính 4,76 : 0,01 là:
A. 476

B. 47,6

C. 0,476

D. 0,0476

Câu 2: (1điểm) Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số
học sinh cả lớp ?
A. 150 %

B. 66 %

C. 40 %

D. 60 %

Câu 3: (1điểm) Tỷ số phần trăm của 12 và 75 là :
A. 16 %

B. 50 %

C. 62,5 %

D. 50 %

C. 20kg

D. 200kg

Câu 4: (1điểm) 20% của 1000kg là :
A. 100kg

B. 220kg

Câu 5: (0,5điểm) 67000 cm3 =……dm3 ?
A. 670

B. 67

C. 0,67

D. 6700

II .TỰ LUẬN
Câu 1: (1điểm) Chuyển hỗn số thành phân số:

Câu 2: (1điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất.
a, 2,5 x 5 x 0,2 x 4

b, 7,3 x 7,9 + 7,9 x 2,7

Câu 3: (2điểm) Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình hộp chữ nhật có
chiều dài 20cm, chiều rộng 14cm và chiều cao là 10cm. Tính diện tích bìa dùng để làm hộp ? (Không
tính các mép dán)
Câu 4: (1điểm) Một người bán hàng bị lỗ 50 000 đồng và số tiền đó bằng 5% số tiền vốn bỏ ra. Tính
số tiền vốn của người đó bỏ ra?
Câu 5: (1điểm) Một mặt bàn hình tròn có đường kính 120cm. Tính diện tích của mặt bàn đó ?

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2014 Tiểu học
Trung Thạnh 2
I. Trắc nghiệm :
Khoanh vào câu trả lời đúng:
Câu 1. Năm 1647 thuộc thế kỷ thứ mấy ?
A. 18

B. 15

C. 16

D. 17

Câu 2. 7 giờ 45 phút được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 7,45 giờ

B. 7,75 giờ

C. 7,65 giờ

D. 7,35 giờ

Câu 3. Thể tích một khối gỗ hình lập phương cạnh 5dm là:
A. 125

C. 125 dm2

B. 125dm

D. 125dm3

Câu 4. 5dm3 24cm3 = ……….. cm3
A. 5,024cm3

B. 524cm3

C. 5240cm3

D. 5024cm3

Câu 5. Diện tích hình thang ABCD là:

A. 18dm
B. 36dm
C. 36dm2
D. 18dm2
Câu 6. Một người đi bộ trung bình mỗi giờ đi được 5km. Hỏi người đó đi được quãng đường 1km
trong thời gian bao lâu ?
A. 15 phút

B. 12 phút

C. 10 phút

D. 20 phút

Câu 7. Khoảng thời gian từ 9 giờ kém 20 phút đến 9 giờ 30 phút là:
A. 50 phút

B. 40 phút

C 35 phút

D. 60 phút

Câu 8. Một lớp học có 35 học sinh, biết rằng cứ 3 học sinh nữ thì có 2 học sinh nam. Hỏi lớp học đó
có bao nhiêu học sinh nữ ?
A. 15 học sinh

B. 18 học sinh

C. 21 học sinh

D. 24 học sinh

II. Tự luận:
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
a) 7 phút 35 giây + 5 phút 45 giây
c) 4 năm 6 tháng x 3

b) 14 giờ 24 phút – 6 giờ 48 phút
d) 34 phút 10 giây : 5

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:
a) 47,2 x 5 + 107,1 : 8,5

b) (48,7 + 25,8) x 0,1 – 0,9

Bài 4....
Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2014 Tiểu học
Tân Quang Số 1
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Chn đp n đng. (0,5điểm)
Kt qu ca php tnh 4,76 : 0,01 l:
A. 476 B. 47,6 C. 0,476 D. 0,0476
Câu 2: (1điểm) Một lớp hc có 18 nữ v 12 nam. Hỏi số hc sinh nam chim bao nhiêu phần trăm số
hc sinh c lớp ?
A. 150 % B. 66 % C. 40 % D. 60 %
Câu 3: (1điểm) Tỷ số phần trăm ca 12 v 75 l :
A. 16 % B. 50 % C. 62,5 % D. 50 %
Câu 4: (1điểm) 20% ca 1000kg l :
A. 100kg B. 220kg C. 20kg D. 200kg
Câu 5: (0,5điểm) 67000 cm
3
=……dm
3
?
A. 670 B. 67 C. 0,67 D. 6700
II .TỰ LUẬN
Câu 1: (1điểm) Chuyển hỗn số thnh phân số:
Câu 2: (1điểm) Tnh bằng cch thuận tiện nhất.
a, 2,5 x 5 x 0,2 x 4 b, 7,3 x 7,9 + 7,9 x 2,7
Câu 3: (2điểm) Người ta lm một ci hộp không nắp bằng bìa cứng dạng hình hộp chữ nhật
chiều di 20cm, chiều rộng 14cm v chiều cao l 10cm. Tnh diện tch bìa dùng để lm hộp ? (Không
tính các mép dán)
Câu 4: (1điểm) Một người bn hng bị lỗ 50 000 đồng v số tiền đó bằng 5% số tiền vốn bỏ ra. Tnh
số tiền vốn ca người đó bỏ ra?
Câu 5: (1điểm) Một mặt bn hình tròn có đường knh 120cm. Tnh diện tch ca mặt bn đó ?
đề thi học kì 2 lớp 5 toán và tiếng việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề thi học kì 2 lớp 5 toán và tiếng việt - Người đăng: Hiền Tí Ti
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
đề thi học kì 2 lớp 5 toán và tiếng việt 9 10 995