Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học kì lý 10

Được đăng lên bởi Le Thi My
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
TRƯỜNG THPT SỐ 2 BỐ TRẠCH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012
MÔN VẬT LÍ 10 CƠ BẢN

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Mã đề thi : 01
Câu 1(3 điểm):
a. Sự rơi tự do là gì? Viết công thức tính vận tốc và quãng đường của vật rơi
tự do không vận tốc đầu?
b. Áp dụng:Từ độ cao 100m so với mặt đất thả rơi một vật không vận tốc
đầu.Bỏ qua sức cản của không khí,lấy g= 10m/s 2. Tính thời gian rơi và vận
tốc khi chạm đất?
Câu 2(4 điểm):
Từ mặt đất, ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu 10m/s.
Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s2.
a. Tính độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất?
b. Ở vị trí nào thì động năng bằng 4 lần thế năng? Tìm vận tốc tại vị trí đó?
Câu 2(3 điểm):
Một khối khí có thể tích 4 lít ở áp suất 4.105 Pa và ở nhiệt độ 270C.
c. Nén đẳng nhiệt khối khí xuống còn 2 lít, tính áp suất khối khí sau khi nén?
d. Tính thể tích của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 105 Pa và nhiệt độ
00C)?
e.
………………….Hết……………………..
Ghi chú:
- Học sinh không được sử dụng tài liệu
- Ghi mã đề sau chữ bài làm

...
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2011-2012
TRƯỜNG THPT SỐ 2 BỐ TRẠCH MÔN VẬT LÍ 10 CƠ BẢN
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1(3 điểm):
a. Sự rơi tự do gì? Viết công thức tính vận tốc quãng đường của vật rơi
tự do không vận tốc đầu?
b. Áp dụng:Từ độ cao 100m so với mặt đất thả rơi một vật không vận tốc
đầu.Bỏ qua sức cản của không khí,lấy g= 10m/s
2
. Tính thời gian rơi vận
tốc khi chạm đất?
Câu 2(4 điểm):
Từ mặt đất, ném một vật lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu 10m/s.
Bỏ qua sức cản không khí, lấy g = 10m/s
2
.
a. Tính độ cao cực đại mà vật đạt được so với mặt đất?
b. Ở vị trí nào thì động năng bằng 4 lần thế năng? Tìm vận tốc tại vị trí đó?
Câu 2(3 điểm):
Một khối khí có thể tích 4 lít ở áp suất 4.10
5
Pa và ở nhiệt độ 27
0
C.
c. Nén đẳng nhiệt khối khí xuống còn 2 lít, tính áp suất khối khí sau khi nén?
d. Tính thể tích của khối khí ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 10
5
Pa và nhiệt độ
0
0
C)?
e.
………………….Hết……………………..
Ghi chú:
- Học sinh không được sử dụng tài liệu
- Ghi mã đề sau chữ bài làm
Mã đề thi : 01
Đề thi học kì lý 10 - Người đăng: Le Thi My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học kì lý 10 9 10 580