Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Vật lý (Lâm Đồng, 18/02/2012) - Hướng dẫn chấm và đáp án

Được đăng lên bởi tranmaiqc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 4256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
Năm học: 2010 - 2011

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 - 2012

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn : VẬT LÝ – THCS
Ngày thi 18 /02 /2012

Bài

Hướng dẫn chấm

Điểm

a. :Quãng đường hai xe đi trong thời gian t so với A là
- Xe đi từ A : x1 = 30t ( 1)
- Xe đi từ B : x2 = 120 – 50t (2)
b.Thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau :
Hai xe gặp nhau khi x1=x2
 30t = 120-50t

t = 1,5h
Thay t = 1,5 vào(1) ta có xA=30.1,5 = 45km
Vậy sau 1,5 h hai xe gặp nhau . vị trí gặp nhau cách A 45km
c.Vị trí và thời điểm hai xe cách nhau 40km
+ Trước khi gặp nhau :
1
Ta có xB – xA = 40 <=>120-50t -30t = 40
4điể

-80t = -80
m
t = 1h
Vị trí cách nhau so với A :xA= 30.1 = 30km
xB =
70km
+ Sau khi gặp nhau:
Ta có xA - xB = 40 <=>30t- 120+50t = 40
 80t = 160
t = 2h
Vị trí cách nhau so với A :xA= 30.2 = 60km
xB =
20km
- Do nước đá không tan hết nên khi cân bằng nhiệt thì hệ có nhiệt độ 0oC
Phương trình cân bằng nhiệt diễn tả quá trình cục nước đá tan một phần ba là:
M
M
λ =m(c+c1).(10 - 0) → λ =m(c+c1).10 (1)
3
3
- Mặc dù nước đá mới tan có một phần ba nhưng thấy ngay là dù nước đá có tan hết thì
mức nước trong cốc cũng vẫn như vậy. Do đó lượng nước nóng đổ thêm vào để mức nước
2
trong trạng thái cuối cùng tăng lên gấp đôi phải là: m + M.
5điểm Ta có phương trình cân bằng nhiệt:
2M
2M
λ +Mc(10 - 0)+m(c+c1)(10 - 0)=(M+m)c (40 -10) ↔
λ
3
3
2
+10Mc+10m(c+c1)=30(M+m)c ↔ ( λ − 20c ) M =m(2c-c1)10 ↔
3
c1)10 (2)
λ
c + c1
=
Từ (1) và (2) ta có:
→ 60c2=(3λ-60c)c1
2λ − 60c 2c − c1
→ c1=

2

20c
= 1400J/kg.độ
λ − 20c

2
( λ − 20c ) M =m(2c3

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
1,0
0,5

1,0
0,5
0,5

0,5

0,5
a. Tính P1 , P2 , P3 , P4
Vẽ lại mạch điện như hình vẽ:
P1 I12 R 0 9
=
=
Theo bài ra:
P2 I 2 2 R 0 16

3
I 3
5điểm → 1 =
(1)

I2

I1

C

R

I5

0,5

I3
A

I

B

§3

+

4

§1

I

§2

-

§4

I4
2
UCD = UAD - UAC = R0 .(I2 - I1) > 0
D
→ Dòng điện I3 qua Đ3 có chiều từ C
đến D.
UAD = UAC + UCD hay: I2R0 = I1R0 + I3R0 → I2 = I1 + I3 (2)
Từ (1) và (2) ta xác định được: I1 = 3I3 (3a), I2 = 4I3 (3b)
Tại nút D: I4 = I2 + I3 = 5I3 (3c)
Theo bài ra: P1234 = R0(I12 + I22 + I32 + I42 ) = R0I32 (9+16+1+25)
P1234 = 51.I32.R0 = 51P3 (4)
P
102
= 2(W) , P1 = 9P3 =18(W), P2 = 16P3 = 32(W), P4 = 25P3 = 50(W)
P3 = 1234 =
51
51
b. Tính tổng công suất:
Cường độ dòng điện mạch chính: I = I1 + I2 = 7I3 (1)
Hiệu điện thế: U=U2 + U4 = 4I3R0 + 5I3R0 = 9I3R0 (2)
Công suất tiêu thụ trên toàn mạch: P= U.I= 7I3.9I3R0 = 63.I32 R0 = 63P3
Thay P3 =2(W) → P= 63.2=126(W)

. Vẽ đường đi...
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn : VẬT LÝ – THCS
Ngày thi 18 /02 /2012
Bài Hướng dẫn chấm Điểm
1
4điể
m
a. :Quãng đường hai xe đi trong thời gian t so với A là
- Xe đi từ A : x
1
= 30t ( 1)
- Xe đi từ B : x
2
= 120 – 50t (2)
b.Thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau :
Hai xe gặp nhau khi x
1
=x
2
30t = 120-50t
t = 1,5h
Thay t = 1,5 vào(1) ta có x
A
=30.1,5 = 45km
Vậy sau 1,5 h hai xe gặp nhau . vị trí gặp nhau cách A 45km
c.Vị trí và thời điểm hai xe cách nhau 40km
+ Trước khi gặp nhau :
Ta có x
B
– x
A
= 40 <=>120-50t -30t = 40
-80t = -80
t = 1h
Vị trí cách nhau so với A :x
A
= 30.1 = 30km
x
B
= 70km
+ Sau khi gặp nhau:
Ta có x
A
- x
B
= 40 <=>30t- 120+50t = 40
80t = 160
t = 2h
Vị trí cách nhau so với A :x
A
= 30.2 = 60km
x
B
= 20km
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
5điểm
- Do nước đá không tan hết nên khi cân bằng nhiệt thì hệ có nhiệt độ 0
o
C
Phương trình cân bằng nhiệt diễn tả quá trình cục nước đá tan một phần ba là:
3
M
λ
=m(c+c
1
).(10 - 0)
3
M
λ
=m(c+c
1
).10 (1)
- Mặc dù nước đá mới tan có một phần ba nhưng thấy ngay là dù nước đá có tan hết thì
mức nước trong cốc cũng vẫn như vậy. Do đó lượng nước nóng đổ thêm vào để mức nước
trong trạng thái cuối cùng tăng lên gấp đôi phải là: m + M.
Ta có phương trình cân bằng nhiệt:
2
3
M
λ
+Mc(10 - 0)+m(c+c
1
)(10 - 0)=(M+m)c (40 -10)
2
3
M
λ
+10Mc+10m(c+c
1
)=30(M+m)c
2
( 20 )
3
c M
λ
=m(2c-c
1
)10
2
( 20 )
3
c M
λ
=m(2c-
c
1
)10 (2)
Từ (1) và (2) ta có:
1
1
2 60 2
c c
c c c
λ
λ
+
=
60c
2
=(3λ-60c)c
1
c
1
=
2
20
20
c
c
λ
=
1400J/kg.độ
0,5
1,0
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
Năm học: 2010 - 2011
KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2011 - 2012
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Vật lý (Lâm Đồng, 18/02/2012) - Hướng dẫn chấm và đáp án - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Vật lý (Lâm Đồng, 18/02/2012) - Hướng dẫn chấm và đáp án - Người đăng: tranmaiqc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Vật lý (Lâm Đồng, 18/02/2012) - Hướng dẫn chấm và đáp án 9 10 957