Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Vật lý (Lâm Đồng, 18/02/2012)

Được đăng lên bởi tranmaiqc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3229 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 2 trang)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2012

Môn: VẬT LÝ LỚP 9 – THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18 tháng 02 năm 2012

Bài 1: ( 4 điểm )
Tại hai điểm A và B trên cùng một đường thẳng cách nhau 120km, hai ô tô cùng khởi
hành một lúc chạy ngược chiều nhau. Xe đi từ A với vận tốc v1= 30km/h, xe đi từ B với vận
tốc v2= 50km/h.
a. Viết công thức xác định vị trí của hai xe đối với A tại thời điểm t kể từ lúc hai xe
khởi hành.
b. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau .
c. Xác định thời điểm và vị trí hai xe cách nhau 40km
Bài 2 : ( 5 điểm )
Một chiếc cốc hình trụ có khối lượng m, bên trong chứa một lượng nước cũng có
khối lượng m ở nhiệt độ t1=10oC. Người ta thả vào cốc một cục nước đá có khối lượng M
đang ở nhiệt độ 0oC thì cục nước đá đó chỉ tan được một phần ba khối lượng của nó. Rót
thêm một lượng nước có nhiệt độ t 2=40oC vào cốc, khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của cốc
nước lại là 10oC còn mực nước trong cốc có chiều cao gấp đôi chiều cao mực nước ngay sau
khi thả cục nước đá. Hãy xác định nhiệt dung riêng c 1 của chất làm cốc. Bỏ qua sự trao đổi
nhiệt với môi trường xung quanh, sự dãn nở vì nhiệt của chất làm cốc. Biết nhiệt dung riêng
của nước là c =4,2.103J/kg.độ, nhiệt nóng chảy của nước đá là λ=336.103J/kg.
Bài 3: ( 5 điểm )

Đ1

Bốn bóng đèn có cùng điện trở R 0 được mắc
để trang trí trong một cửa hiệu. Với yêu cầu độ
sáng khác nhau, người ta mắc 4 bóng đèn trên với
điện trở R (Hình 1). Biết hiệu điện thế U không đổi,
tổng công suất trên 4 bóng đèn là 102W và
PÐ1
9
=
. Hãy xác định công suất tiêu thụ của mỗi
PÐ2
16

đèn và tổng công suất trên toàn mạch.

U

C

Đ2

A

R

+

-

B
Đ3
Hình 1

Đ4

D

Bài 4: ( 4điểm)
Trên hình vẽ ( Hình 2) cho biết A’B’ là ảnh của AB qua một thấu kinh có trục chính là ∆
a. Cho biết loại thấu kính? Giải thích?
b. Bằng cách vẽ xác định quang tâm O, các tiêu điểm chính của thấu kính.
c. Biết khoảng cách từ ảnh đến vật là 32cm, ảnh cao gấp 3 lần vật. Tính tiêu cự của thấu
kính( Bằng kiến thức hình học)
BBB’

B
∆

A’

A

( Hình 2)
Bài 5: (2điểm)
Hãy trình bày cách xác định khối lượng riêng của rượu với những dụng cụ như sau:
+ Lọ thủy tinh rỗng đủ lớn,
+ 2 bình có chứa nước và rượu,
+ Nước có khối lượng riêng D,
+ Cân đồng hồ có độ chính xác cao, có GHĐvà ĐCNN phù hợp.
----------------------HẾT---------------------Họ và tên học sinh : ..................................................... Số báo danh :...........
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
Bài 1: ( 4 điểm )
Tại hai điểm A và B trên cùng một đường thẳng cách nhau 120km, hai ô tô cùng khởi
hành một lúc chạy ngược chiều nhau. Xe đi từ A với vận tốc v
1
= 30km/h, xe đi từ B với vận
tốc v
2
= 50km/h.
a. Viết công thức xác định vị trí của hai xe đối với A tại thời điểm t kể từ lúc hai xe
khởi hành.
b. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau .
c. Xác định thời điểm và vị trí hai xe cách nhau 40km
Bài 2 : ( 5 điểm )
Một chiếc cốc hình trụ khối lượng m, bên trong chứa một lượng nước cũng
khối lượng m nhiệt độ t
1
=10
o
C. Người ta thả vào cốc một cục nước đá khối ng M
đang nhiệt độ 0
o
C thì cục nước đá đó chỉ tan được một phần ba khối lượng của nó. Rót
thêm mt lượng nước nhiệt độ t
2
=40
o
C vào cốc, khi cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của cốc
nước lại là 10
o
C còn mực nước trong cốc có chiều cao gấp đôi chiều cao mực nước ngay sau
khi thả cục nước đá. Hãy xác định nhiệt dung riêng c
1
của chất làm cốc. Bỏ qua sự trao đổi
nhiệt với môi trường xung quanh, sự dãn nở vì nhiệt của chất làm cốc. Biết nhiệt dung riêng
của nước là c =4,2.10
3
J/kg.độ, nhiệt nóng chảy của nước đá là λ=336.10
3
J/kg.
Bài 3: ( 5 điểm )
Bốn bóng đèncùng điện trở R
0
được mắc
để trang trí trong một cửa hiệu. Với yêu cầu độ
sáng khác nhau, người ta mắc 4 bóng đèn trên với
điện trở R (Hình 1). Biết hiệu điện thế U không đổi,
tổng công suất trên 4 bóng đèn 102W
Ð1
Ð2
P 9
P 16
=
. Hãy xác định công suất tiêu thụ của mỗi
đèn và tổng công suất trên toàn mạch.
U
Đ
1
Đ
2
A
Đ
3
B
R
C
D
+
-
Đ
4
Hình 1
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 2 trang)
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2012
Môn: VẬT LÝ LỚP 9 – THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18 tháng 02 năm 2012
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Vật lý (Lâm Đồng, 18/02/2012) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Vật lý (Lâm Đồng, 18/02/2012) - Người đăng: tranmaiqc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 môn Vật lý (Lâm Đồng, 18/02/2012) 9 10 979