Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012-2013

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG

ĐIỂM
(bằng số)

ĐIỂM
(bằng chữ)

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi : GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY
Lớp : 9
Thời gian làm bài : 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
CHỮ KÝ
CHỮ KÝ
SỐ MẬT MÃ
giám khảo 1
giám khảo 2
do chủ khảo ghi

Chú ý :
− Đề thi gồm 2 trang, thí sinh làm bài trực tiếp vào bản đề thi này và ghi đáp số vào ô kết quả.
− Các kết quả tính toán gần đúng, ghi chính xác tới 5 chữ số thập phân sau khi đã làm tròn.
– Thí sinh sử dụng loại máy nào thì điền ký hiệu loại máy đó vào ô sau :

Bài 1: (2,0 điểm)
Tính

Kết quả:
ố
ố

Bài 2 (2,0 điểm)
Tính tổng :

Kết quả:

Bài 3: (2,0 điểm)
Kết quả:
Tìm Ước chung lớn nhất và Bội chung nhỏ nhất của hai số:

Bài 4 : (2,0 điểm)
Tính giá trị của

với

Kết quả:

Bài 5: (2,0 điểm)
Kết quả:
Tìm bốn chữ số cuối cùng của số:
Bài 6:(2,0 điểm)
Tìm tất cả các cặp nghiệm nguyên Kết quả:
của phương trình:

Đề MTBT lớp 9 trang 1

Bài 7: (2,0 điểm)
Hình thang cân ABCD có hai đáy là AB
và CD, cho
.Tính gần
đúng chu vi và diện tích hình thang biết
.

A

Kết quả

B
4cm

D

C

Bài 8: (2,0 điểm)
Cho bốn đường thẳng

Kết quả:

Bốn đường thẳng trên cắt nhau tại bốn điểm A; B; C; D.
a) Tìm tọa độ các điểm A; B; C; D.
b) Tính diện tích tứ giác tạo bởi bốn đường thẳng trên.
Bài 9: (2,0 điểm)
Cho dãy số
có các số hạng

Kết quả:

a) Tính
( dạng phân số tối giản)
b) Tính gần đúng
Bài 10: (2,0 điểm) thí sinh ghi sơ lượt cách giải và đáp số vào ô sau đây
Cho hình vuông ABCD có cạnh 28cm . Vẽ nửa đường tròn đường kính
hai góc phần tư đường tròn
tâm A và B bán kính AB nằm trong hình vuông (hình vẽ). Tính hiệu diện tích hai hình 1 và 3.
Cách giải:

Đề MTBT lớp 9 trang 2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi : GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY
Lớp : 9

Bài 1: (2,0 điểm)
2,0 điểm
Bài 2 (2,0 điểm)
2,0 điểm
Bài 3: (2,0 điểm)
1,0 điểm
1,0 điểm
Bài 4 : (2,0 điểm)
2,0 điểm
Bài 5: (2,0 điểm)
2,0 điểm
Bài 6:(2,0 điểm)
Mỗi nghiệm 0,5
Bài 7: (2,0 điểm)
1,0 điểm
1,0 điểm
Bài 8: (2,0 điểm)
1,0 điểm
1,0 điểm
Bài 9: (2,0 điểm)
1,0 điểm
1,0 điểm
Bài 10: (2,0 điểm)
Cho hình vuông ABCD có cạnh 28cm . Vẽ nửa đường tròn đường kính
hai góc phần tư đường tròn
tâm A và B bán kính AB nằm trong hình vuông (hình vẽ). Tính hiệu diện tích hai hình 1 và 3
Cách giải:
Cạnh hình vuông a=28cm diện tích ¼ hình tròn bán kính AB
ớ

Mặt khác

trừ hai đẳng thức ta được

Vậy
Đáp số : 139.62824
Phần kết quả 1,0 điểm phần nêu cách giải 1,0 điểm

Đề MTB...
 MTBT lp 9 trang 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
AN GIANG NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn thi : GIẢI TOÁN BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY
Lớp : 9
Thời gian làm bài : 150 phút (Không kể thời gian phát đề)
ĐIỂM
(bằng số)
ĐIỂM
(bằng chữ)
CHỮ KÝ
giám khảo 1
CHỮ KÝ
giám khảo 2
SỐ MẬT MÃ
do chủ khảo ghi
Chú ý :

5 

Bài 1: (2,0 điểm)
Tính






 




Bài 2 (2,0 điểm)
Tính tng :
 
 
 
 
 

Kết qu:
Bài 3: (2,0 điểm)
Tìm Ước chung ln nht và Bi chung nh nht ca hai s:

Kết qu:
Bài 4 : (2,0 điểm)
Tính giá tr ca

 
 

vi

  
  
 
 
Kết qu:
Bài 5: (2,0 điểm)
Tìm bn ch s cui cùng ca s:

Kết qu:
Bài 6:(2,0 điểm)
Tìm tt c các cp nghim nguyên
của phương trình:
 

  
Kết qu: 
Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012-2013 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012-2013 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán Máy tính cầm tay lớp 9 tỉnh An Giang năm học 2012-2013 9 10 915