Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
NĂM HỌC: 2010 - 2011
NGÀY THI: 23/1/2011
THỜI GIAN: 60 PHÚT (Không kể phát đề )
KHỐI 9
----------------------------------

Chú ý: Tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh phải ghi tóm tắc cách giải hoặc có thể chỉ ghi bước cuối cùng để tính kết quả.
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:
A=

291945  831910  2631931  322010  1981945

Bài 2: Cho hàm số y = ax +b có đồ thị là đường thẳng d.. Tính giá trị gần đúng a và b, biết
đường thẳng d đi qua hai điểm A 3; 5 và B 2; 7 .
Bài 3: Tìm hai chữ số tận cùng của 232005.







Bài 4: Tìm một giá trị gần đúng của a, b thỏa a 5  b 7 =



2011
2010

11 7  7 5 9 7  5 5

Bài 5: Cho hàm số f (x) = x2 + ax + b
Khi chia f(x) cho x – 2 có dư là 35. Khi chia f(x) cho x – 3 có dư là 50. Tìm số dư
khi chia f(x) cho x - 2010
Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, cạnh BC có độ dài bằng 11 cm và 7
CH= 5 BH . Tính gần đúng chu vi tam giác ABC.
Bài 7: Tìm các giá trị a, b và c khác 0, biết a + b = 24,2.ab ; b + c = 15,1.bc và c + a = 31,4.ca.
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết BH = 3 11 và CH = 11 . Kẻ các
đường trung tuyến AM, BN, CK ( M  BC, N  AC, K  AB ) . Tính AM2 + BN2 + CK2.
Bài 9: Cho số thực x biết:
x4 = y4 - 23
Tính giá trị gần đúng của M =

y 4  y 8  x8  y 4  y 8  x8

Bài 10: Cho tam giác ABC, có µA  1050 ; BC = 3,4275cm, đường cao AH chia góc A thành
hai phần có tỉ lệ 5 : 3. Tính diện tích tam giác ABC.
----------HẾT---------

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
NĂM HỌC: 2010 – 2011
NGÀY THI: 23/ 1/ 2011
KHỐI LỚP: 9
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Lưu ý: - Nếu sai chữ số thập phân cuối cùng trừ 0,2 điểm.
-Nếu kết quả sai mà tóm tắt cách giải đúng cho 0,25 đ.
-Nếu có cách giải khác cho kết quả đúng đạt đủ điểm.
-Nếu dư hoặc thiếu số chữ số thập phân theo quy định thì trừ 0,5 điểm.

BÀI
NỘI DUNG
1
Tính thông thường
2
(d) đi qua A và B nên ta có: a 3 +b = 5 và
a 2 +b= 7
Gỉai tìm được kết quả
3
Ta có: 231  23 ( mod 100 )
232  29( mod 100)
234  292  41( mod 100)
(234)5  1( mod 100)
(2320)100  1100  1( mod 100)
232005 = 23200 . 234. 231  1. 41 .23( mod 100)
 43( mod 100)
4
Dùng biểu thức liên hiệp rút gọn vế phải được kết quả là: VP =
 2010.5 2011.7
 2011.11 2010.9




  5 
  7
602 
602
442
 442

 kết quả a , b
5

 2
3 ) =  3

Tính f( 2 ) =
f(

2

2

KẾT QUẢ
541,16354

ĐIỂM
1

a = -1,28897
b = 4,46863...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT
LONG AN NĂM HỌC: 2010 - 2011
NGÀY THI: 23/1/2011
ĐỀ CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 60 PHÚT (Không kể phát đề )
KHỐI 9
----------------------------------
Chú ý: Tất cả các giá trị gần đúng lấy 5 chữ số thập phân không làm tròn.
Thí sinh phải ghi tóm tắc cách giải hoặc có thể chỉ ghi bước cuối cùng để tính kết quả.
Bài 1: Tính giá trị của biểu thức:
A =
291945 831910 2631931 322010 1981945
Bài 2: Cho hàm số y = ax +b có đồ thị là đường thẳng d.. Tính giá trị gần đúng a và b, biết
đường thẳng d đi qua hai điểm A
3; 5 B 2; 7
.
Bài 3: Tìm hai chữ số tận cùng của 23
2005
.
Bài 4: Tìm một giá trị gần đúng của a, b thỏa a
5 7b
=
2011 2010
11 7 7 5 9 7 5 5
Bài 5: Cho hàm số f (x) = x
2
+ ax + b
Khi chia f(x) cho x –
2
có dư là 35. Khi chia f(x) cho x –
3
có dư là 50. Tìm số dư
khi chia f(x) cho x - 2010
Bài 6: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, cạnh BC có độ dài bằng
11
cm và
7
CH=
. Tính gần đúng chu vi tam giác ABC.
Bài 7: Tìm các giá trị a, b và c khác 0, biết a + b = 24,2.ab ; b + c = 15,1.bc và c + a = 31,4.ca.
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH biết BH =
3 11
và CH =
11
. Kẻ các
đường trung tuyến AM, BN, CK ( M
BC, N
AC, K
AB ) . Tính AM
2
+ BN
2
+ CK
2
.
Bài 9: Cho số thực x biết:
x
4
= y
4
-
23
Tính giá trị gần đúng của M =
4 8 8 4 8 8
y y x y y x
Bài 10: Cho tam giác ABC, có
µ
0
105A
; BC = 3,4275cm, đường cao AH chia góc A thành
hai phần có tỉ lệ 5 : 3. Tính diện tích tam giác ABC.
----------HẾT---------
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2010 - 2011 môn Toán 9 10 268