Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG

ĐỀ CHÍNH THỨC
Điểm

Bằng số

Bằng chữ

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY
TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010 – 2011
Khóa ngày 20 tháng 1 năm 2011
MÔN: TOÁN LỚP 9 THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Giám khảo 1:……….…………

Số phách (thí sinh không ghi
vào khung này)

Giám khảo 2:…………………

Quy định:
Thí sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài
toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4
chữ số phần thập phân sau dấu phẩy. Nếu khung làm bài không đủ thì có thể làm tiếp ở mặt sau
trang đề (lưu ý ghi rõ câu).
 x
  1,975
Bài 1: (2.0 điểm) Giải hệ:  y
 x 2  y 2  2, 011


Sơ lược cách giải

Kết quả

Bài 2: (2.0 điểm)
Tìm số dư của phép tính sau: 9876543212011 : 2011
Sơ lược cách giải

Kết quả

Bài 3: (2.0 điểm). Tìm nghiệm của phương trình sau: x5  2 x 4  5 x3  5 2 x 2  4 x  4 2  0
Trang 1/4

Sơ lược cách giải

Kết quả

Bài 4: (2.0 điểm). Xác định a và b biết đa thức f(x) = 6 x 4  7 x 3  ax 2  3 x  2 chia hết cho
g(x) = x2 – x + b
Sơ lược cách giải

Bài 5: (2.0 điểm). Tính tổng S2011 = 1 

Kết quả

1 1
1 1
1
1
 2  1  2  2  .....  1 

2
2
2 3
3 4
2010 20112

Sơ lược cách giải

Kết quả

Bài 6: (2.0 điểm)
Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền là 170.000.000 đồng với lãi suất là 15%
năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được
nhập vào vốn ban đầu. Hỏi sau 10 năm thì người đó nhận được số tiền là bao nhiêu?
Sơ lược cách giải
Kết quả
Trang 2/4

Bài 7: (2.0 điểm)
Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho đường thẳng d: y = 3,05x + 102
a) Tìm tọa độ giao điểm A, B của đường thẳng d với các trục tọa độ.Tính diện tích tam giác
OAB.
b) Tính số đo góc tạo bởi đường thẳng d với chiều dương của trục Ox.
Sơ lược cách giải

Kết quả

Bài 8: (2.0 điểm)
Tính diện tích phần hình ( màu trắng ) giới hạn bởi bốn hình tròn bằng nhau có bán kính
bằng 5 và tiếp xúc ngoài với nhau ( như hình vẽ).

Sơ lược cách giải

Kết quả

Trang 3/4

Bài 9: (2.0 điểm)

 u1  2004

Cho dãy số  u2  2011
 u  u u
n
n 1
 n 1

Lập quy trình bấm phím liên tục tính Un và tính U10, U11, U12
Sơ lược cách giải

Đáp án

Bài 10: (2.0 điểm)
Ba tiếp tuyến của đường tròn tâm (O) lần lượt cắt nhau tại ba điểm A; B; C tạo thành tam
giác đều ABC có cạnh là 20,01cm.Tính diện tích hình tròn tâm (O).
Sơ lược cách giải

Đáp án

-----HẾT----

Trang 4/4

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐĂK NÔNG
KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TOÁN TRÊN MÁY
TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010 – 2011
Khóa ngày 20 tháng 1 năm 2011
MÔN: TOÁN LỚP 9 THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Quy định:
Thí sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô trống liền kề bài
toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không chỉ định cụ thể, được ngầm định chính xác tới 4
chữ số phần thập phân sau dấu phẩy. Nếu khung làm bài không đủ thì thể làm tiếp mặt sau
trang đề (lưu ý ghi rõ câu).
Bài 1: (2.0 điểm) Giải hệ:
2 2
1,975
2,011
x
y
x y
Sơ lược cách giải Kết quả
Bài 2: (2.0 điểm)
Tìm số dư của phép tính sau: 9876543212011 : 2011
Sơ lược cách giải Kết quả
Bài 3: (2.0 điểm). Tìm nghiệm của phương trình sau:
5 4 3 2
2 5 5 2 4 4 2 0x x x x x
Trang 1/4
Điểm
Bằng số Bằng chữ
Giám khảo 1:……….…………
Giám khảo 2:…………………
Số phách (thí sinh không ghi
vào khung này)
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay tỉnh Đăk Nông năm 2011 môn Toán lớp 9 9 10 907