Ktl-icon-tai-lieu

đề thi học sinh giỏi lớp 12

Được đăng lên bởi thuyhuongcanh
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 thành phố Hải Phòng năm 2013
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài 180 phút
Bài 1. Giải hệ phương trình

Bài 2. Cho tam giác có đường
tròn nội tiếp I tiếp xúc các cạnh lần lượt tại . Đường tròn bàng tiếp góc của tam giác tiếp
xúc tại và các phần kéo dài của đoạn thẳng lần lượt tại . Chứng minh rằng và đường
tròn ngoại tiếp tam giác đồng quy.
Bài 3. Tồn tại hay không đa thức bậc
2014 với các hệ số thực thỏa mãn chia hết cho f(x)?
Bài 4. Cho dãy số thỏa mãn

Đặt
.
Chứng minh rằng hội tụ và tính .
Bài 5. Có n bạn nam và n bạn nữ xếp thành một hàng thẳng. Chứng minh rằng tổng
khoảng cách giữa hai bạn cùng giới nhỏ hơn hoặc bằng tổng khoảng cách giữa hai bạn
khác giới.

...
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 12 thành phố Hải Phòng năm 2013
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 12
Thời gian làm bài 180 phút
Bài 1. Giải hệ phương trình
Bài 2. Cho tam giác có đường
tròn nội tiếp I tiếp xúc các cạnh lần lượt tại . Đường tròn bàng tiếp góc của tam giác tiếp
xúc tại và các phần kéo dài của đoạn thẳng lần lượt tại . Chứng minh rằng và đường
tròn ngoại tiếp tam giác đồng quy.
Bài 3. Tồn tại hay không đa thức bậc
2014 với các hệ số thực thỏa mãn chia hết cho f(x)?
Bài 4. Cho dãy số thỏa mãn
Đặt
.
Chứng minh rằng hội tụ và tính .
Bài 5. Có n bạn nam và n bạn nữ xếp thành một hàng thẳng. Chứng minh rằng tổng
khoảng cách giữa hai bạn cùng giới nhỏ hơn hoặc bằng tổng khoảng cách giữa hai bạn
khác giới.
đề thi học sinh giỏi lớp 12 - Người đăng: thuyhuongcanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề thi học sinh giỏi lớp 12 9 10 662