Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 2 trường tiểu học Phước Long 1 TP Nha Trang môn Toán

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NHA TRANG

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI-LỚP 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 1

Năm học : 2011- 2012
Môn
: Toán

Họ và tên : ……………...
Lớp
: ….
Điểm

I / TRẮC NGHIỆM : Em hãy khoanh vào ý đúng nhất:
Câu 1 :
4cm 8mm + 7mm = ……mm
A .87
B .47
C. 87
D .55
Câu 2 :
51 – X = 28
A.X= 23
B. X=79

C .X= 34

D. X= 63

Câu 3 : Điền số giống nhau vào chỗ chấm:
…….. + ……… + …….. +……….= 100
Câu 4 : Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:
A . 100
B . 999
C . 101
D . 102
Câu 5 : Thứ năm tuần này là ngày 21 tháng 5.Vậy:
- Thứ năm tuần trước là ngày:
A . 25
B . 14
C . 16
D . 23
- Thứ năm tuần sau là ngày:
A . 17
B . 19
C . 26

D . 28

Câu 6: Viết tiếp 3 số vào dãy:
- 4 , 9, 14, 19, ..... , ….. , …….
A . 24 , 29, 34
B . 13 , 18, 23
C . 25, 30,35

D . 14, 19, 24

II/ TỰ LUẬN :
Câu 1 : Cho 3 số 1; 3; 8. Hãy viết tất cả các số có hai chữ số khác
nhau tạo ra từ các chữ số đó.
Bài làm:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Câu 2 : Cường và Sơn đi câu cá. Cường câu được số cá bằng số lớn
nhất có một chữ số.Tổng số cá hai bạn câu được là số bé nhất có hai
chữ số. Hỏi Sơn câu được bao nhiêu con cá ?
Bài giải
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
..............................
PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ NHA TRANG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI-LỚP 2
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỚC LONG 1 Năm học : 2011- 2012
Môn : Toán
Họ và tên : ……………...
Lớp : ….
Điểm
I / TRẮC NGHIỆM : Em hãy khoanh vào ý đúng nhất:
Câu 1 : 4cm 8mm + 7mm = ……mm
A .87 B .47 C. 87 D .55
Câu 2 : 51 – X = 28
A.X= 23 B. X=79 C .X= 34 D. X= 63
Câu 3 : Điền số giống nhau vào chỗ chấm:
…….. + ……… + …….. +……….= 100
Câu 4 : Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là:
A . 100 B . 999 C . 101 D . 102
Câu 5 : Thứ năm tuần này là ngày 21 tháng 5.Vậy:
- Thứ năm tuần trước là ngày:
A . 25 B . 14 C . 16 D . 23
- Thứ năm tuần sau là ngày:
A . 17 B . 19 C . 26 D . 28
Câu 6 : Viết tiếp 3 số vào dãy:
- 4 , 9, 14, 19, ..... , ….. , …….
A . 24 , 29, 34 B . 13 , 18, 23 C . 25, 30,35 D . 14, 19, 24
Đề thi học sinh giỏi lớp 2 trường tiểu học Phước Long 1 TP Nha Trang môn Toán - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 2 trường tiểu học Phước Long 1 TP Nha Trang môn Toán - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 2 trường tiểu học Phước Long 1 TP Nha Trang môn Toán 9 10 268