Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013-2014

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 377 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1 (3,0 điểm).
a) Cho biểu thức: M 

2 a  16
a  4 2 a 1


. Tìm tất cả các giá trị nguyên của a
a 6 a 8
a 2 4 a

để giá trị của M là một số nguyên.
b) Cho đa thức P( x)  ax 2  bx  c thỏa mãn đồng thời các điều kiện P( x)  0 với mọi số

thực x và b  a . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q 

abc
.
ba

Câu 2 (2,0 điểm). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau vô nghiệm:
x 1
x

x  m 1 x  m  2
7

Câu 3 (1,0 điểm). Cho p là số nguyên tố lớn hơn 5. Chứng minh rằng số

19545

p

 1 chia

hết cho 60.
Câu 4 (3,0 điểm). Cho đường tròn (O) có tâm là O và bán kính bằng R . Hai điểm phân

biệt B, C cố định nằm trên (O) sao cho BC  a  2 R . Gọi A là điểm bất kì thuộc cung
 của (O) , A không trùng với B, C . Gọi D là chân đường phân giác trong kẻ từ A
lớn BC

của tam giác ABC . Hai điểm E , F lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác
ADB và ADC .

a) Chứng minh rằng hai tam giác AEO và ADC đồng dạng.
b) Tính diện tích tứ giác AEOF theo a và R .
c) Chứng minh rằng khi điểm A thay đổi thì E di chuyển trên một đường thẳng cố định.
Câu 5 (1,0 điểm). Trên một đường tròn cho 21 điểm phân biệt. Mỗi một điểm được tô

bởi một trong 4 màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Giữa mỗi cặp điểm nối với nhau bằng một
đoạn thẳng được tô bởi một trong 2 màu: nâu hoặc đen. Chứng minh rằng luôn tồn tại
một tam giác có ba đỉnh được tô cùng một màu (xanh, đỏ, tím hoặc vàng) và ba cạnh
cũng được tô cùng một màu (nâu hoặc đen).
----------- Hết ----------Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh……………….

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TOÁN

I. LƯU Ý CHUNG:

- Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm
bài học sinh làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.
- Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.
- Với bài hình học nếu thí sinh không vẽ hình phần nào thì không cho điểm tương ứng
với phần đó.
II. ĐÁP ÁN:
Câu Ý
1 a)

2,5

Nội dung trình bày

Cho biểu thức: M 

Điểm

2 a  16
a  4 2 a 1
. Tìm tất cả các giá trị


a 6 a 8
a 2 4 a

nguyên của a để M là một số nguyên.
a  0
a  4, a  16

ĐKXĐ: 
M

2 a  16
a  4 2 a 1


a 6 a 8
a 2
a 4



2 a  16  ( a  4)( a  4)  (2 a  1)( a  2)
a6 a 8



a a 2
a 1

( a  2)( a  4...
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
Câu 1 (3,0 điểm).
a)
Cho biểu thức:
2 16 4 2 1
6 8 2 4
a a a
M
a a a a
. Tìm tất cả các giá trị nguyên của a
để giá trị của M một số nguyên.
b)
Cho đa thức
2
( )
P x ax bx c
thỏa mãn đồng thời các điều kiện
( ) 0
P x
với mọi s
thực x
b a
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
a b c
Q
b a
.
Câu 2 (2,0 điểm).
Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau vô nghim:
1
1 2
x x
x m x m
Câu 3 (1,0 điểm).
Cho
p
số nguyên tố lớn hơn 5. Chứng minh rằng s
7
5
1954
1
p
chia
hết cho 60.
Câu 4 (3,0 điểm).
Cho đường tròn
( )O
tâm O bán kính bằng
. Hai điểm phân
biệt
,B C
cố định nằm trên
( )O
sao cho
2BC a R 
. Gọi
điểm bất thuộc cung
lớn
BC
của
( )O
,
không trùng với
,B C
. Gọi
D
chân đường phân giác trong kẻ từ A
của tam giác
ABC
. Hai điểm
,E F
lần lượt tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác
ADB
ADC
.
a) Chứng minh rằng hai tam giác
AEO
ADC
đồng dạng.
b) Tính diện tích tứ giác
AEOF
theo
a
.
c) Chứng minh rằng khi điểm A thay đổi thì
di chuyển trên một đường thẳng cố định.
Câu 5 (1,0 điểm).
Trên một đường tròn cho 21 điểm phân biệt. Mỗi một điểm được
bởi một trong 4 màu: xanh, đỏ, tím, vàng. Giữa mỗi cặp điểm nối với nhau bằng một
đoạn thẳng được bởi một trong 2 màu: nâu hoặc đen. Chứng minh rằng luôn tồn tại
một tam giác ba đỉnh được cùng một màu (xanh, đỏ, tím hoặc vàng) ba cạnh
cũng được tô cùng một màu (nâu hoặc đen).
----------- Hết -----------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:……….………..…….…….….….; Số báo danh……………….
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013-2014 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013-2014 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 môn toán THCS tỉnh Vĩnh Phúc năm 2013-2014 9 10 476