Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS thành phố Cần Thơ năm học 2012 2013 môn Toán (Có đáp án)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 259 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP THÀNH PHỐ-NĂM HỌC 2012-2013
Khóa ngày 11/04/2013

Đề chính thức

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề.

Câu 1 (5,0 điểm)
√
√
2m + 16m + 6
m−2
3
√
1. Cho biểu thức P =
+√
+√
−2
m+2 m−3
m−1
m+3
a) Rút gọn P .
b) Tìm giá trị tự nhiên của m để P là số tự nhiên.
√
3
2013
2. Tính giá trị (a3 + 15a − 25)
với a = 13 − 7 6 +

3

√
13 + 7 6.

Câu 2 (5,0 điểm)
1. Giải phương trình:

√
√
√
x + 5 + 3 − x − 2 15 − 2x − x2 + 1 = 0.

2. Tìm giá trị của m để hệ phương trình sau có nghiệm:
2x2 + mx − 1 = 0
mx2 − x + 2 = 0
Câu 3 (5,0 điểm)
1. Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa

1 1 1
+ + = 2.
x y z

x+y ≤2
x2 + y 2 + xy = 3
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức T = x2 + y 2 − xy.

2. Cho hai số x, y thỏa mãn:

Câu 4 (2,0 điểm)
Cho đường tròn (O; R) và hai điểm A, B nằm ngoài đường tròn sao cho OA = 2R. Tìm điểm M
trên đường tròn để M A + 2M B đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 5 (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Gọi P là một điểm di động trên
cung BC không chứa A.
1. Gọi M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc hạ từ A xuống P B, P C. Chứng minh rằng đường
thẳng M N luôn đi qua một điểm cố định.
2. Gọi I, D, E là chân các đường cao lần lượt hạ từ A, B, C xuống các cạnh BC, CA, AB.
Chứng minh rằng chu vi tam giác IDE không đổi khi A, B, C thay đổi trên đường tròn
(O; R) sao cho diện tích của tam giác ABC luôn bằng a2 .
—–HẾT—–
Ghi chú: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP THÀNH PHỐ-NĂM HỌC 2012-2013
Khóa ngày 11/04/2013

Đề chính thức

MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề.

HƯỚNG DẪN CHẤM
(Hướng dẫn chấm này có 03 trang.)

CÂU

NỘI DUNG

1. (3,5 điểm)
a) Điều kiện: m ≥ 0, m = 1
√
m+1
P =√
m−1
2
b) P = 1 + √
m−1
1(5,0đ)
Để P ∈ N =⇒ m ∈ {4; 9}
2.(1,5 điểm)
√
√
3
3
a = 13 − 7 6 + 13 + 7 6 =⇒ a3 = 26 − 15a
2013

a3 + 15a − 25 = 1 =⇒ (a3 + 15a − 25)
1. (2,5 điểm)

=1

Điều kiện: −5 ≤ x ≤ 3
√
√
√
√
Đặt t = x + 5 + 3 − x, t2 = 8 + 2 15 − 2x − x2 =⇒ t ≥ 2 2
t=3
Phương trình đã cho có dạng: t2 − t − 6 = 0 ⇐⇒
t = −2 (loại)
√
√
t = 3 ⇐⇒ x + 5 + 3 − x 
=3
√
−2 + 3 7
2(5,0đ)
 x=
2 √
⇐⇒ 4x2 + 8x − 59 = 0 ⇐⇒ 
−2 − 3 7
x=
2
2. (2,5 điểm)
mx + 2y = 1
Đặt x2 = y ≥ 0. Hệ trở thành:
−x + my = −2

m+4

 x=

m2 + 2
Hệ luôn có nghiệm:

1 − 2m
1

 y=
≥ 0 (m ≤ )
2
m +2
2
2
m+4
1 − 2m
Ta có: x2 = y ⇐⇒
= 2
2
...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Đề chính thức
THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP THÀNH PHỐ-NĂM HỌC 2012-2013
Khóa ngày 11/04/2013
MÔN THI: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề.
Câu 1 (5,0 điểm)
1. Cho biểu thức P =
2m +
16m + 6
m + 2
m 3
+
m 2
m 1
+
3
m + 3
2
a) Rút gọn P .
b) Tìm giá trị tự nhiên của m để P số tự nhiên.
2. Tính giá trị (a
3
+ 15a 25)
2013
với a =
3
13 7
6 +
3
13 + 7
6.
Câu 2 (5,0 điểm)
1. Giải phương trình:
x + 5 +
3 x 2
15 2x x
2
+ 1
= 0.
2. Tìm giá trị của m để hệ phương trình sau nghiệm:
2x
2
+ mx 1 = 0
mx
2
x + 2 = 0
Câu 3 (5,0 điểm)
1. Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa
1
x
+
1
y
+
1
z
= 2.
2. Cho hai số x, y thỏa mãn:
x + y 2
x
2
+ y
2
+ xy = 3
Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức T = x
2
+ y
2
xy.
Câu 4 (2,0 điểm)
Cho đường tròn (O; R) và hai điểm A, B nằm ngoài đường tròn sao cho OA = 2R. Tìm điểm M
trên đường tròn để M A + 2MB đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 5 (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC ba c nhọn nội tiếp đường tròn (O; R). Gọi P một điểm di động trên
cung BC không chứa A.
1. Gọi M, N lần lượt hình chiếu vuông c hạ từ A xuống P B, PC. Chứng minh rằng đường
thẳng M N luôn đi qua một điểm cố định.
2. Gọi I, D, E chân các đường cao lần lượt hạ từ A, B, C xuống các cạnh BC, CA, AB.
Chứng minh rằng chu vi tam giác IDE không đổi khi A, B, C thay đổi trên đường tròn
(O; R) sao cho diện tích của tam giác ABC luôn bằng a
2
.
—–HẾT—–
Ghi chú: Giám thị coi thi không giải thích thêm.
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS thành phố Cần Thơ năm học 2012 2013 môn Toán (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS thành phố Cần Thơ năm học 2012 2013 môn Toán (Có đáp án) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS thành phố Cần Thơ năm học 2012 2013 môn Toán (Có đáp án) 9 10 655