Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 2012 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO
HÀ NAM

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM 2011

Môn: Lịch sử
Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề

A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (7,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm)
Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức ASEAN.
Câu 2 (3,0 điểm)
Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 60 - 70 của
thế kỉ XX. Em có suy nghĩ gì về đất nước và con người Nhật Bản sau thảm họa
động đất sóng thần ngày 11/3/2011 vừa qua?
B. LỊCH SỬ VIỆT NAM (13,0 điểm)
Câu 1 (6,0 điểm)
Hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1917 - 1930. Vai trò của lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kì này.
Câu 2 (3,0 điểm)
Vì sao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí với đại diện Chính phủ Pháp
bản Hiệp định sơ bộ 6/3/1946? Nội dung, ý nghĩa của bản hiệp định đó.
Câu 3 (4,0 điểm)
Chiến thắng quân sự quan trọng đầu tiên của quân và dân ta trong cuộc kháng
chiến chống Pháp (1945 - 1954) là chiến thắng nào? Em hãy trình bày diễn biến, ý
nghĩa của chiến thắng đó.
Hết…...

……

Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………………………….SBD……………………............
Chữ kí giám thị 1 ……………………………………………… Chữ kí giám thị 2 .........................................................

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TAO
HÀ NAM
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
LỚP 9 THCS NĂM 2011
Môn: Lịch sử
Thời gian: 150 phút, không kể thời gian giao đề
A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (7,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm)
Quá trình hình thành và phát triển của tổ chức ASEAN.
Câu 2 (3,0 điểm)
Sự phát triển “thần kì” của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 60 - 70 của
thế kỉ XX. Em suy nghĩ về đất nước con người Nhật Bản sau thảm họa
động đất sóng thần ngày 11/3/2011 vừa qua?
B. LỊCH SỬ VIỆT NAM (13,0 điểm)
Câu 1 (6,0 điểm)
Hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ 1917 - 1930. Vai trò của lãnh tụ
Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong thời kì này.
Câu 2 (3,0 điểm)
Vì sao Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kí với đại diện Chính phủ Pháp
bản Hiệp định sơ bộ 6/3/1946? Nội dung, ý nghĩa của bản hiệp định đó.
Câu 3 (4,0 điểm)
Chiến thắng quân sự quan trọng đầu tiên của quân dân ta trong cuộc kháng
chiến chống Pháp (1945 - 1954) chiến thắng nào? Em hãy trình bày diễn biến, ý
nghĩa của chiến thắng đó.
……Hết…...
Họ và tên thí sinh: …………………………………………………………………………….SBD……………………............
Chữ kí giám thị 1 ……………………………………………… Chữ kí giám thị 2 .........................................................
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 2012 môn Lịch sử - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 2012 môn Lịch sử 9 10 491