Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Địa lý

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1182 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010- 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 1 trang)

Môn: ĐỊA LÍ LỚP 9 - THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/02/2011

Câu 1: (2 điểm)
a. Vì sao trên Trái Đất xuất hiện các đới khí hậu khác nhau?
b. Vẽ hình mô tả các đới khí hậu trên Trái Đất.
Câu 2: (3 điểm)
a. Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời kì nóng và lạnh luân phiên
nhau ở hai nửa cầu Bắc và Nam trong một năm?
b. Giải thích hiện tượng các mùa ở hai bán cầu Bắc và Nam trái ngược nhau vào ngày 22 tháng 6.
c. Một trận bóng đá được tổ chức tại nước Anh vào lúc 18 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2010 và
được truyền hình trực tiếp trên thế giới. Hỏi lúc đó ở Hà Nội, Niu Iooc là mấy giờ, ngày nào?
(Biết Hà Nội ở múi giờ 7; Niu Iooc ở múi giờ 19 giờ GMT).
Câu 3: (4 điểm)
Dựa vào bảng số liệu :Diện tích rừng ở Việt Nam (đơn vị: triệu ha).
Năm
Diện tích rừng

1943
14,3

1993
8,6

2001
11,8

a. Tính tỉ lệ (%) độ che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn là 33 triệu ha).
b. Nhận xét về xu hướng biến động của diện tích rừng Việt Nam.
c. Nguyên nhân nào làm cho diện tích rừng nước ta bị thu hẹp? Nêu những biện pháp bảo vệ,
khôi phục và phát triển tài nguyên rừng ở nước ta?
Câu 4: (3 điểm)
a. Trình bày các đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên.
b. Vị trí địa lí và hình dạng của lãnh thổ nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 5: (4 điểm)
Dựa vào bảng số liệu : Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá thực tế
phân theo khu vực kinh tế của nước ta (đơn vị tính: tỉ đồng)
Năm
Khu vực kinh tế
Nông, lâm, ngư nghiệp
Công nghiệp và xây dựng
Dịch vụ

1990

1995

2000

2002

16252 62219 108356 123383
9513 65820 162220 206197
16190 100853 171070 206182

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của
nước ta qua các năm.
b. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta.
Câu 6: (4 điểm)
a. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du miền núi Bắc Bộ với Tây
Nguyên.
b. Vì sao hai vùng này có thế mạnh phát triển các cây công nghiệp lâu năm?
----------HẾT----------

Họ và tên thí sinh:…………………………………….Số báo danh:…………………………….
Giám thị 1:…………………………………………….Ký tên:………………………………….
Giám thị 2:…………………………………………….Ký tên:………………………………….

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010- 2011

HƯỚNG DẪN CH...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2010- 2011
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: ĐỊA LÍ LỚP 9 - THCS
(Đề thi gồm có 1 trang) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18/02/2011
Câu 1: (2 điểm)
a. Vì sao trên Trái Đất xuất hiện các đới khí hậu khác nhau?
b. Vẽ hình mô tả các đới khí hậu trên Trái Đất.
Câu 2: (3 điểm)
a. Tại sao Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời lại sinh ra hai thời nóng lạnh luân phiên
nhau ở hai nửa cầu Bắc và Nam trong một năm?
b. Giải thích hiện tượng các mùa ở hai bán cầu Bắc và Nam trái ngược nhau vào ngày 22 tháng 6.
c. Một trận bóng đá được tổ chức tại nước Anh o lúc 18 giờ ngày 20 tháng 10 năm 2010
được truyền hình trực tiếp trên thế giới. Hỏi lúc đó Nội, Niu Iooc mấy giờ, ngày nào?
(Biết Hà Nội ở múi giờ 7; Niu Iooc ở múi giờ 19 giờ GMT).
Câu 3: (4 điểm)
Dựa vào bảng số liệu :Diện tích rừng ở Việt Nam (đơn vị: triệu ha).
Năm 1943 1993 2001
Diện tích rừng 14,3 8,6 11,8
a. Tính tỉ lệ (%) độ che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn là 33 triệu ha).
b. Nhận xét về xu hướng biến động của diện tích rừng Việt Nam.
c. Nguyên nhân o làm cho diện tích rừng nước ta bị thu hẹp? Nêu những biện pháp bảo vệ,
khôi phục và phát triển tài nguyên rừng ở nước ta?
Câu 4: (3 điểm)
a. Trình bày các đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên.
b. Vị trí địa và hình dạng của lãnh thổ nước ta những thuận lợi khó khăn cho việc xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?
Câu 5: (4 điểm)
Dựa vào bảng số liệu : Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá thực tế
phân theo khu vực kinh tế của nước ta (đơn vị tính: tỉ đồng)
Năm
Khu vực kinh tế
1990 1995 2000 2002
Nông, lâm, ngư nghiệp 16252 62219 108356 123383
Công nghiệp và xây dựng 9513 65820 162220 206197
Dịch vụ 16190 100853 171070 206182
a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của
nước ta qua các năm.
b. Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của nước ta.
Câu 6: (4 điểm)
a. So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm Trung du miền núi Bắc Bộ với Tây
Nguyên.
b. Vì sao hai vùng này có thế mạnh phát triển các cây công nghiệp lâu năm?
----------HẾT----------
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Địa lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Địa lý - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Địa lý 9 10 829