Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Ngữ Văn

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1630 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010 -2011
Môn: NGỮ VĂN - THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi 18/02/2011

Câu 1: (8 điểm)
“Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta trong những giây phút khó khăn, cay
đắng nhất của cuộc đời”.
(M.Gorki)
Viết văn bản nghị luận, trình bày những suy nghĩ của em về quan niệm trên.
Câu 2: (12 điểm)
Vẻ đẹp và số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua các tác phẩm Bánh trôi nước
của Hồ Xuân Hương, Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, Truyện Kiều của
Nguyễn Du, Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.

--------------------- HẾT -----------------------

Họ tên học sinh: ………………………................Số báo danh: ………………….............
Giám thị 1: …………………………....................Kí tên: ………………………..............
Giám thị 2: …………………………………. …..Kí tên: ………………………..............

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010 -2011

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: NGỮ VĂN - THCS
Ngày thi: 18/02/2011
A. Hướng dẫn chung:
- Giáo viên khi chấm bài lưu ý đọc kĩ, chấm cẩn thận, không đếm ý cho điểm mà cần cân
nhắc tổng thể bài làm theo từng câu của đề để cho điểm chung.
- Hướng dẫn sau đây chỉ mang tính định hướng, gợi ý, nêu những yêu cầu chung, không đi
vào chi tiết. Tổ chấm cần thảo luận kĩ về yêu cầu và vận dụng biểu điểm để có thống nhất chung
trước khi chấm.Cần lưu ý: Trong từng phần, tùy vào thực tế bài làm của học sinh, giáo viên xem
xét để trừ điểm về các lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt, trình bày … sao cho phù hợp.
- Do đặc trưng của bộ môn Ngữ văn nên giám khảo cần chủ động, linh hoạt trong việc vận
dụng đáp án, thang điểm; trân trọng những bài làm sáng tạo, có tính chất phát hiện vấn đề của học
sinh và những bài làm có cảm xúc văn chương thực sự.
- Việc chi tiết hóa điểm số của các ý ( nếu có) phải đảm bảo không sai lệch với tổng điểm
của mỗi câu và được thống nhất trong tổ chấm thi.
B. Đáp án và biểu điểm:
Câu

Hướng dẫn chấm

Điểm

Caâu 1

“Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người đến với ta trong
những giây phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời”.

8 điểm

(M.Gorki)
Viết văn bản nghị luận, trình bày những suy nghĩ của em về
quan niệm trên.
a.Yêu cầu về kỹ năng:
Học sinh tạo lập được một văn bản nghị luận, trình bày những suy
nghĩ của mình về vấn đề nêu ở đề bài.
Bố cục ba phần rõ ràng, lập luận chặt chẽ, thuyết phục. Văn viết trong
sáng, diễn đạt lưu loát, không mắc l...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
LÂM ĐỒNG NĂM HỌC 2010 -2011
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: NGỮ VĂN - THCS
(Đề thi gồm có 01 trang) Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi 18/02/2011
Câu 1: (8 điểm)
Người bạn tốt nhất bao giờ cũngngười đến với ta trong những giây phút khó khăn, cay
đắng nhất của cuộc đời”.
(M.Gorki)
Viết văn bản nghị luận, trình bày những suy nghĩ của em về quan niệm trên.
Câu 2: (12 điểm)
Vẻ đẹpsphận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua các tác phẩm Bánh trôi nước
của Hồ Xuân Hương, Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, Truyện Kiều của
Nguyễn Du, Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu.
--------------------- HẾT -----------------------
Họ tên học sinh: ………………………................Số báo danh: ………………….............
Giám thị 1: …………………………....................Kí tên: ………………………..............
Giám thị 2: …………………………………. …..Kí tên: ………………………..............
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Ngữ Văn - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Ngữ Văn - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Ngữ Văn 9 10 494