Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Vật lý l

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 528 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

NĂM HỌC 2010 – 2011

Môn: VẬT LÝ LỚP 9 – THCS

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 2 trang)

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18 tháng 02 năm 2011

Câu 1 ( 4 điểm ):
Một thanh đồng chất tiết diện đều, có khối lượng 10kg, chiềuA
dài l. Thanh được đặt trên hai giá đỡ A và B như hình vẽ
( Hình.1). Khoảng cách BC =. Ở 1 đầu C người ta buộc một vật
l
nặng hình trụ có bán kính đáy 7 10cm, chiều cao 32cm, trọng
lượng riêng của chất làm vật nặng hình trụ là d = 35000N/m3.
Lực ép của thanh lên giá đỡ A bị triệt tiêu.
Tính trọng lượng riêng của chất lỏng trong bình.
( Trọng lượng của dây buộc không đáng kể)

B

C

(Hình .1)

Câu 2: (4 điểm)
Người ta dẫn 0,1kg hơi nước ở nhiệt độ 100 0C vào một nhiệt lượng kế chứa 2kg nước ở
nhiệt độ 250C. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt hoá hơi của nước lần lượt là C = 4200J/kg.K,
L = 2,3.106J/kg. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài.
1/ Tính nhiệt độ sau cùng của hỗn hợp và khối lượng của nước trong bình.
2/ Nếu tiếp tục dẫn vào nhiệt lượng kế trên 0,4 kg hơi nước nữa. Tính nhiệt độ sau cùng
của hỗn hợp và khối lượng của nước trong bình lúc này.
R4
A B
Câu 3: (6 điểm)
Þ Þ
+ Cho mạch điện như hình vẽ (Hình.2).
R5
R3
Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 20V luôn không đổi.
R1


Biết R1 = 3 ᄃ, R2 = R4 = R5 = 2 ᄃ, R3 = 1.
K
Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.
R2
1/ Khi khoá K mở. Tính :
A
a) Điện trở tương đương của cả mạch.
(Hình. 2)
b) Số chỉ của ampe kế.
2/ Thay điện trở R2 và R4 lần lượt bằng điện trở Rx và Ry, khi khoá K đóng và mở ampe
kế đều chỉ 1A. Tính giá trị của điện trở Rx và Ry trong trường hợp này.
Câu 4: (4 điểm)

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự f
cho ảnh thật A'B' hứng được trên một màn E đặt song song với thấu kính. Màn E cách
vật AB một khoảng L, khoảng cách từ thấu kính tới vật là d, từ thấu kính tới màn là d'.
1 1 1
1/ Chứng minh công thức:
 
f

Trang 1/7

d

d

2/ Giữ vật và màn cố định, cho thấu kính di chuyển giữa vật và màn sao cho thấu kính
luôn song song với màn và vị trí trục chính không thay đổi. Gọi l là khoảng cách giữa hai vị trí
của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn E. Lập biểu thức tính f theo L và l.

Câu 5: (2 điểm)
Hãy xác định khối lượng riêng của một viên sỏi. Cho các dụng cụ sau : lực kế, sợi
dây( khối lượng dây không đáng kể), bình có nước. Biết viên sỏi bỏ lọt và ngập trong bình
nước, trọng lượng riêng của nước là d0.

....................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
Câu 1 ( 4 điểm ):
Câu 2: (4 điểm)
Người ta dẫn 0,1kg hơi nước nhiệt độ 100
0
C vào một nhiệt lượng kế chứa 2kg nước
nhiệt độ 25
0
C. Biết nhiệt dung riêng và nhiệt hoá hơi của nước lần lượt là C = 4200J/kg.K,
L = 2,3.10
6
J/kg. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài.
1/ Tính nhiệt độ sau cùng của hỗn hợp và khối lượng của nước trong bình.
2/ Nếu tiếp tục dẫn vào nhiệt lượng kế trên 0,4 kg hơi nước nữa. Tính nhiệt độ sau cùng
của hỗn hợp và khối lượng của nước trong bình lúc này.
Câu 3: (6 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ (Hình.2).
Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là 20V luôn không đổi.
Biết R
1
= 3 , R
2
= R4 = R5 = 2 , R
3
= 1.
Điện trở của ampe kế và dây nối không đáng kể.
1/ Khi khoá K mở. Tính :
a) Điện trở tương đương của cả mạch.
b) Số chỉ của ampe kế.
2/ Thay điện trở R
2
R
4
lần lượt bằng điện trở R
x
và R
y
, khi khoá K đóng và mở ampe
kế đều chỉ 1A. Tính giá trị của điện trở R
x
và R
y
trong trường hợp này.
Câu 4: (4 điểm)
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự f
cho ảnh thật A'B' hứng được trên một màn E đặt song song với thấu kính. Màn E cách
vật AB một khoảng L, khoảng cách từ thấu kính tới vật là d, từ thấu kính tới màn là d'.
1/ Chứng minh công thức:
Trang 1/7
1 1 1
f d d
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 2 trang)
K THI CHỌN HỌC SINH GII CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn: VẬT LÝ LỚP 9 – THCS
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 18 tháng 02 năm 2011
ÞÞ
(Hình. 2)
A
R
3
R
2
R
4
K
A
+
-
B
R
1
R
5
Một thanh đồng chất tiết diện đều, có khối lượng 10kg,
chiều
dài l. Thanh được đặt trên hai giá đỡ A và B như hình vẽ
( Hình.1). Khoảng cách BC =. Ở đầu C người ta buộc một vật
nặng hình trụ bán kính đáy 10cm, chiều cao 32cm, trọng
lượng riêng của chất làm vật nặng hình trụ là d = 35000N/m
3
.
Lực ép của thanh lên giá đỡ A bị triệt tiêu.
Tính trọng lượng riêng của chất lỏng trong bình.
( Trọng lượng của dây buộc không đáng kể)
1
7
l
A B C
(Hình .1)
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Vật lý l - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Vật lý l - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Vật lý l 9 10 250