Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Ngữ Văn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 112 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tên TS:...........................................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN
(Đề thi chính thức)

SốBD:......................

Chữ ký GT1:..................

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 - 2013
Khóa ngày: 18 / 11 / 2012
Môn thi: Ngữ văn 9 - Cấp: THCS
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian phát đề)
Đề:
(Đề thi có 01 trang)

Câu 1 (10,0 điểm):
Thành công và thất bại.
(Viết không quá hai trang giấy thi)
Câu 2 (10,0 điểm):
Một bài học sâu sắc từ cuộc sống mà anh (chị) đã học được từ trước đến nay.
(Đặt tựa đề cho bài viết của mình)

---HẾT---

...
H tên TS:........................................... SBD:...................... ChGT1:..................
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TO
NINH THUN
(Đề thi chính thc)
K THI CHN HC SINH GII CP TNH
NĂM HC 2012 - 2013
Khóa ngày: 18 / 11 / 2012
Môn thi: Ngữ văn 9 - Cp: THCS
Thi gian làm bài: 150 phút
(Không k thời gian phát đ)
Đề:
(Đề thi có 01 trang)
Câu 1 (10,0 đim):
Thành công và tht bi.
(Viết không quá hai trang giy thi)
Câu 2 (10,0 đim):
Mt bài hc sâu sc t cuc sng mà anh (chị) đã học đưc t trước đến nay.
(Đặt tựa đ cho bài viết ca mình)
---HT---
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Ngữ Văn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Ngữ Văn 9 10 885