Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Vật lý

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ tên TS:...........................................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN
(Đề thi chính thức)
(Đề thi có 1 trang)

SốBD:......................

Chữ ký GT1:..................

KỲ THI CHỌN HSG THCS, THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 – 2013
Khóa ngày: 18/ 11 / 2012
Môn thi: Vật lý. Cấp: THCS
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian phát đề)

ĐỀ:
Bài 1: ( 4,0 điểm).
Một người cao 1,7 m đứng trên mặt đất đối diện với một g ương phẳng hình chữ nhật
được treo thẳng đứng. Mắt ng ười đó cách đỉnh đầu 16 cm.
a) Để người này nhìn thấy toàn thể ảnh của mình trong gương thì mép dưới của
gương cách mặt đất cao nhất là bao nhiêu? Tìm chiều cao tối thiểu của gương.
b) Khi gương cố định, người này di chuyển ra xa hoặc lại gần gương thì kết quả trên
thay đổi như thế nào?
Bài 2: ( 5,0 điểm).
a) Đặt một ly nước đá trên bàn, sau một thời gian mặt ngoài của ly nước bị ướt. Nước
làm ướt mặt ngoài ly là từ đâu? Hãy nêu một minh chứng để chứng minh kết luận đó.
b) Một ấm điện bằng nhôm có khối l ượng 0,5kg chứa 2kg nước ở 25 oC. Muốn đun
sôi lượng nước đó trong 20 phút thì ấm phải có công suất là bao nhiêu? Biết rằng nhiệt dung
riêng của nước là C1 = 4200J/kg.K. Nhiệt dung riêng của nhôm là C2 = 880J/kg.K và 20%
nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh.
Bài 3: ( 6,0 điểm).
Cho mạch điện như hình vẽ: R1=12Ω, R 2 = 24Ω,
thanh MN có chiều dài 12cm, điện trở R MN = 24Ω,
RA=0, U = 24V.
a) Khi con chạy D ở trung điểm thanh MN, t ìm số
chỉ Ampe kế. Cực dương Ampe kế nối với điểm nào?
b) Để Ampe kế chỉ 0,8A và cực dương của Ampe kế
nối với C thì con chạy D cách đầu M bao nhiêu?

Bài 4: ( 5,0 điểm).
a) Hãy trình bày phương án xác định (gần đúng) khối lượng riêng của một vật nhỏ
bằng kim loại với các dụng cụ gồm: Vật cần xác định khối l ượng riêng, lực kế, ca đựng
nước có thể nhúng chìm hoàn toàn vật, một số sợi dây nhỏ mềm có thể bỏ qua khối l ượng.
Coi rằng khối lượng riêng của nước là D0 đã biết.
b) Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Hai
mặt thoáng ở hai nhánh ch ênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao của cột xăng. Cho biế t trọng
lượng riêng của nước biển là 10300N/m 3 và của xăng là 7000N/m 3.
----------------Hết----------------

...
Họ tên TS:........................................... SốBD:...................... Chữ ký GT1:..................
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NINH THUẬN
ề thi chính thức)
(Đề thi có 1 trang)
KỲ THI CHỌN HSG THCS, THPT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2012 2013
Khóa ngày: 18/ 11 / 2012
Môn thi: Vật lý. Cấp: THCS
Thời gian làm bài: 150 phút
(Không kể thời gian phát đề)
ĐỀ:
Bài 1: ( 4,0 điểm).
Một người cao 1,7 m đứng tr ên mặt đất đối diện với một g ương phẳng hình chnhật
được treo thẳng đứng. Mắt ng ười đó cách đỉnh đầu 16 cm.
a) Đ người này nhìn thấy toàn th ảnh của mình trong gương thì mép dưới của
gương cách mặt đất cao nhất là bao nhiêu? Tìm chiều cao tối thiểu của g ương.
b) Khi gương cđịnh, người này di chuyển ra xa hoặc lại gần gương thì kết quả trên
thay đổi như thế nào?
Bài 2: ( 5,0 điểm).
a) Đặt một ly nước đá trên bàn, sau một thời gian mặt ngoài của ly nước b ướt. Nước
làm ướt mặt ngoài ly là từ đâu? Hãy nêu một minh chứng để chứng minh kết luận đó.
b) Một m điện bằng nhôm khối l ượng 0,5kg chứa 2kg nước 25
o
C. Muốn đun
sôi lượng nước đó trong 20 phút th ì ấm phải có công suất l à bao nhiêu? Biết rằng nhiệt dung
riêng của nước là C
1
= 4200J/kg.K. Nhi ệt dung riêng của nhôm là C
2
= 880J/kg.K 20 %
nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh.
Bài 3: ( 6,0 điểm).
Cho mạch điện như hình v: R
1
=12Ω, R
2
= 24Ω,
thanh MN chi u dài 12cm, điện trở R
MN
= 24Ω,
R
A
=0, U = 24V.
a) Khi con chạy D trung điểm thanh MN, t ìm s
chỉ Ampe kế. Cực dương Ampe kế nối với điểm nào?
b) ĐAmpe kế chỉ 0,8A cực dương của Ampe kế
nối với C thì con chạy D cách đầu M bao nhiêu?
Bài 4: ( 5,0 đim).
a) y trình bày phương án xác định (gần đúng) khối lượng riêng của một vật nhỏ
bằng kim loại với các dụng cụ gồm: Vật cần xác định khối l ượng riêng, lc kế, ca đựng
ớc thể nhúng ch ìm hoàn toàn vật, một ssợi y nhỏ mm có thể bỏ qua khối l ượng.
Coi rằng khối lượng riêng của nước là D
0
đã biết.
b) Một bình thông nhau ch ứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Hai
mặt thoáng hai nhánh ch ênh lệch nhau 18mm. Tính đcao của cột xăng. Cho biế t trng
ợng riêng của nước biển là 10300N/m
3
và của xăng là 7000N/m
3
.
----------------Hết----------------
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Vật lý - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Ninh Thuận năm 2012 - 2013 môn Vật lý 9 10 927