Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử (Có đáp án)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC

Số báo danh:…………………

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 - 2013

Môn thi: Lịch sử
(Khóa ngày 27 tháng 3 năm 2013)
Thời gian: 150 phút( không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2,0 điểm).
Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và những tác
động của chúng đến nền kinh tế Việt Nam?
Câu 2 (1,5 điểm).

Em hãy cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng
Việt Nam trong thời kỳ 1919 - 1930. Trong những công lao đó, công lao nào là to
lớn nhất? Vì sao?
Câu 3 (2,5 điểm).

Nguyên nhân và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931? Vai trò của
Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện như thế nào trong phong trào này?
Câu 4 (1,5 điểm).
Nguyên nhân dẫn đến phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960)? Vì sao nói
phong trào “Đồng khởi” được coi là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của
cách mạng miền Nam?
Câu 5 (2,5 điểm).

Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh từ sau Chiến
tranh thế giới lần thứ hai đến cuối thế kỉ XX chia làm mấy giai đoạn? Vị trí, ý nghĩa
của phong trào trong sự phát triển quan hệ quốc tế?
...................................... Hết ......................................

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 - 2013
(Khóa thi ngày 27 tháng 03 năm 2013)
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ
(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)

I. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý KHI CHẤM

1. Hướng dẫn chấm chỉ nêu những yêu cầu cơ bản về nội dung, thí sinh có thể trình bày
chi tiết nhưng phải đảm bảo chính xác, lôgíc,…tuỳ mức độ để cho điểm cho phù hợp. Phần nội
dung trong ngoặc đơn không nhất thiết yêu cầu học sinh phải trình bày.
2. Điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm.
II. TÓM LƯỢC NỘI DUNG VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
Nội dung

Câu 1: Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và
những tác động của chúng đến nền kinh tế Việt Nam?
* Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp
- Tập trung vốn vào nông nghiệp (lập các đồn điền cao su) và khai mỏ (chủ yếu là
mỏ than)....
- Mở thêm một số cơ sở công nghiệp...
- Thương nghiệp: Nắm chặt thị trường Việt Nam, đánh thuế nặng hàng hóa các
nước nhập vào nước ta...
- Giao thông vận tải: Đầu tư phát triển để phục vụ việc khai thác...
- Tài chính, ngân hàng: Thông qua ngân hàng Đông Dương, Pháp nắm quyền chỉ
huy nền kinh tế...
* Những tác động của nó đến nền kinh tế Việt Nam
- Tích cực: Phương thức sản xuất TBCN tiếp tục du nhập vào Việt Nam, làm xuất
hiện một số ngành kinh tế mới..., tạo điều kiện nền...
S GD&ĐT QUNG BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 - 2013
Môn thi: Lịch sử
(Khóa ngày 27 tháng 3 năm 2013)
Thời gian: 150 phút( không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,0 điểm).
Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp những tác
động của chúng đến nền kinh tế Việt Nam?
Câu 2 (1,5 điểm).
Em hãy cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng
Việt Nam trong thời k 1919 - 1930. Trong những công lao đó, công lao nào to
lớn nhất? Vì sao?
Câu 3 (2,5 điểm).
Nguyên nhân và ý nghĩa của phong trào cách mạng 1930 - 1931? Vai trò của
Đảng Cộng sản Đông Dương được thể hiện như thế nào trong phong trào này?
Câu 4 (1,5 điểm).
Nguyên nhân dẫn đến phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960)? sao nói
phong trào “Đồng khởi” được coi mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của
cách mạng miền Nam?
Câu 5 (2,5 điểm).
Phong trào giải phóng dân tộc các nước Á, Phi, La-tinh từ sau Chiến
tranh thế giới ln thứ hai đến cuối thế kỉ XX chia làm mấy giai đoạn? Vị trí, ý nghĩa
của phong trào trong sự phát triển quan hệ quốc tế?
...................................... Hết ......................................
Số báo danh:…………………
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử (Có đáp án) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Lịch sử (Có đáp án) 9 10 977