Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Vật lí (Có đáp án)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Số báo danh:.............

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: VẬT LÍ
Khóa ngày: 27/ 3/2013
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (2,0 điểm) Hai ô tô đồng thời xuất phát từ A đi đến B cách A một
khoảng L. Ô tô thứ nhất đi nửa quãng đường đầu với tốc độ không đổi v 1
và đi nửa quãng đường sau với tốc độ không đổi v 2. Ô tô thứ hai đi nửa
thời gian đầu với tốc độ không đổi v1 và đi nửa thời gian sau với tốc độ
không đổi v2.
a) Hỏi ô tô nào đi đến B trước và đến trước ôtô còn lại bao lâu?
b) Tìm khoảng cách giữa hai ô tô khi một ô tô vừa đến B.
Câu 2. (2,0 điểm) Trong một bình hình trụ diện tích đáy S có chứa nước,
một cục nước đá được giữ bởi một sợi chỉ nhẹ, không giãn có một đầu
Hình cho câu 2
được buộc vào đáy bình như hình vẽ, sao cho khi nước đá tan hết thì mực
nước trong bình hạ xuống một đoạn h. Biết trọng lượng riêng của nước là d n. Tìm lực căng của sợi
chỉ khi nước đá chưa kịp tan.
Câu 3. (2,0 điểm) Có hai bình cách nhiệt đựng cùng một loại chất lỏng. Một học sinh lần lượt múc
từng ca chất lỏng ở bình 1 đổ vào bình 2 và ghi lại nhiệt độ khi cân bằng của bình 2 sau mỗi lần đổ,
trong bốn lần ghi đầu tiên lần lượt là: t 1 = 10 0C, t2 = 17,5 0C, t3 (bỏ sót chưa ghi), t4 = 25 0C. Hãy tính
nhiệt độ t0 của chất lỏng ở bình 1 và nhiệt độ t 3 ở trên. Coi nhiệt độ và khối lượng mỗi ca chất lỏng lấy
từ bình 1 là như nhau. Bỏ qua các sự trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với bình, ca và môi trường bên
ngoài.
Câu 4. (2,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U AB
không đổi, R1 = 18 , R2 = 12 , biến trở có điện trở toàn
phần là Rb = 60 , điện trở của dây nối và các ampe kế
không đáng kể. Xác định vị trí con chạy C sao cho:
a) ampe kế A3 chỉ số không.
b) hai ampe kế A1, A2 chỉ cùng giá trị.
c) hai ampe kế A1, A3 chỉ cùng giá trị.

+
A

R1

A1

D

_

R2

B
A3

A2

E

C

F

Hình cho câu 4
Câu 5 (2,0 điểm)
a) Một vật sáng dạng đoạn thẳng AB đặt vuông góc với
trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 40 cm, A ở trên trục chính. Dịch chuyển AB dọc
theo trục chính sao cho AB luôn vuông góc với trục chính. Khi khoảng cách giữa AB và ảnh thật A ’B’
của nó qua thấu kính là nhỏ nhất thì vật cách thấu kính một khoảng bao nhiêu? Ảnh lúc đó cao gấp bao
nhiêu lần vật?
AB  L1  L2 b) Cho hai thấu kính hội tụ L 1, L2 có
trục chính trùng nhau, cách nhau 40 cm.
Vật AB được đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính, trước L 1 (theo thứ tự ). Khi AB dịch
chuyển dọc theo ...
SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Số báo danh:.............
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: VẬT LÍ
Khóa ngày: 27/ 3/2013
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1. (2,0 điểm) Hai ô đồng thời xuất phát từ A đi đến B cách A một
khoảng L. Ô thứ nhất đi nửa quãng đường đầu với tốc độ không đổi v
1
đi nửa quãng đường sau với tốc độ không đổi v
2
. Ô thứ hai đi nửa
thời gian đầu với tốc độ không đổi v
1
đi nửa thời gian sau với tốc độ
không đổi v
2
.
a) Hỏi ô tô nào đi đến B trước và đến trước ôtô còn lại bao lâu?
b) Tìm khoảng cách giữa hai ô tô khi một ô tô vừa đến B.
Câu 2. (2,0 điểm) Trong một bình hình trụ diện tích đáy S chứa nước,
một cục nước đá được giữ bởi một sợi chỉ nhẹ, không giãn có một đầu
được buộc vào đáy bình như hình vẽ, sao cho khiớc đá tan hết thì mực
nước trong bình hạ xuống một đoạn h. Biết trọng lượng riêng của nước d
n
. Tìm lực căng của sợi
chỉ khi nước đá chưa kịp tan.
Câu 3. (2,0 điểm) hai bình cách nhiệt đựng cùng một loại chất lỏng. Một học sinh lần lượt múc
từng ca chất lỏng bình 1 đổ vào bình 2 ghi lại nhiệt độ khi cân bằng của bình 2 sau mỗi lần đổ,
trong bốn lần ghi đầu tiên lần lượt là: t
1
= 10
0
C, t
2
= 17,5
0
C, t
3
(bỏ sót chưa ghi), t
4
= 25
0
C. Hãy tính
nhiệt độ t
0
của chất lỏng ở bình 1 và nhiệt độ t
3
ở trên. Coi nhiệt độ và khối lượng mỗi ca chất lỏng lấy
từ bình 1 như nhau. Bỏ qua các sự trao đổi nhiệt giữa chất lỏng với bình, ca môi trường bên
ngoài.
Câu 4. (2,0 điểm) Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U
AB
không đổi, R
1
= 18 , R
2
= 12 , biến trở điện trở toàn
phần R
b
= 60 , điện trở của dây nối c ampe kế
không đáng kể. Xác định vị trí con chạy C sao cho:
a) ampe kế A
3
chỉ số không.
b) hai ampe kế A
1
, A
2
chỉ cùng giá trị.
c) hai ampe kế A
1
, A
3
chỉ cùng giá trị.
Câu 5 (2,0 điểm)
a) Một vật sáng dạng đoạn thẳng AB đặt vuông góc với
trục chính của một thấu kính hội tụ tiêu cự bằng 40 cm, A trên trục chính. Dịch chuyển AB dọc
theo trục chính sao cho AB luôn vuông góc với trục chính. Khi khoảng cách giữa AB ảnh thật A
B
của nó qua thấu kính là nhỏ nhất thì vật cách thấu kính một khoảng bao nhiêu? Ảnh lúc đó cao gấp bao
nhiêu lần vật?
b) Cho hai thấu kính hội tụ L
1
, L
2
trục chính trùng nhau, cách nhau 40 cm.
Vật AB được đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính, trước L
1
(theo thứ tự ). Khi AB dịch
chuyển dọc theo trục chính (AB luôn vuông góc với trục chính) thì ảnh A
B
của nó tạo bởi hệ hai thấu
kính có độ cao không đổi và gấp 3 lần độ cao của vật AB. Tìm tiêu cự của hai thấu kính.
……………………. Hết………………………
1 2
AB L L
Hnh cho câu 2
_
B
A
+
Hnh cho câu 4
E
F
R
1
D
C
R
2
A
1
A
2
A
3
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Vật lí (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Vật lí (Có đáp án) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Vật lí (Có đáp án) 9 10 843