Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 Trường tiểu học Định Tiến (có đáp án)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phòng GD-ĐT Yên Định
TRƯỜNG TH ĐỊNH TIẾN
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - LỚP 1
Môn : Toán
Thời gian: 90 phút
Câu 1: ( 3 điểm)
Đặt tính rồi tính :
74 + 21
43- 23
8 + 31
87 - 53
Câu 2: (4 điểm)
Điền số thích hợp vào ô trống.
72 +
=79
88 -

= 84

98 - 8
52 - 40
20 +

= 60 -20
- 30 = 10 + 40

Câu 3: ( 4 điểm)
a : Trả lời câu hỏi:
Hôm nay là thứ Hai, hôm qua là thứ mấy ? Ngày mai là thứ mấy?
b : Sắp xếp dãy số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.
28 , 43, 34, 47
18, 81, 48, 38
Câu 4:( 5 điểm)
Nam có số sách ít hơn 4 quyển nhưng nếu thêm 2 quyển thì số sách của Nam sẽ
nhiều hơn 4 quyển . Hỏi Nam có bao nhiêu quyển sách.?
Câu 5: (4 điểm)

Cho hình vẽ và các điểm ký hiệu như sau:
Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a> Hình vẽ bên là hình gì?
b> Những điểm nào ở trong hình?
c> Những điểm nào ở ngoài hình?
( Học sinh không phải vẽ hình , chỉ trả lời câu hỏi)

Phòng GD-ĐT Yên Định
TRƯỜNG TH ĐỊNH TIẾN
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - LỚP 1
Môn : Toán
(Thời gian: 90 phút)
Câu

1

Nội dung đáp án
Mỗi bài đặt tính và tính kết quả đúng cho 0,5 điểm
74
8
43
87
98
52
+
+
21
31
23
53
8
40
95
39
20
34
90
12

Điểm

( 3 điểm)

Mỗi lần điền số đúng cho 1 điểm
72 + 7 = 79
20 + 20 = 60 - 20
2

3

4

5

88 -

4

= 84

80

( 4 điểm)

- 30 = 10 + 40

Đúng mỗi ý cho 1 điểm
a : Hôm nay là thứ Hai thì hôm qua là Chủ nhật, ngày mai là
thứ Ba
2 điểm
b : 47; 43; 34; 28
1 điểm.
81; 48; 38; 18
1 điểm.
Nam có 3 quyển sách
Vì:
3<4
2+3>4
Hình vẽ trên là hình tròn
Những điểm ở trong hình là: A; B; C
Những điểm ở ngoài hình là: E; H; G

2 điểm
1 điểm
2 điểm
1 điểm
1,5 điểm
1,5 điểm

(4 điểm)

( 5 điểm)

( 4 điểm)

...
Phòng GD-ĐT Yên Định
TRƯỜNG TH ĐỊNH TIẾN
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI - LỚP 1
Môn : Toán
Thời gian: 90 phút
Câu 1: ( 3 điểm)
Đặt tính rồi tính :
74 + 21 43- 23 98 - 8
8 + 31 87 - 53 52 - 40
Câu 2: (4 điểm)
Điền số thích hợp vào ô trống.
72 + =79 20 + = 60 -20
88 - = 84 - 30 = 10 + 40
Câu 3: ( 4 điểm)
a : Trả lời câu hỏi:
Hôm nay là thứ Hai, hôm qua là thứ mấy ? Ngày mai là thứ mấy?
b : Sắp xếp dãy số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.
28 , 43, 34, 47
18, 81, 48, 38
Câu 4:( 5 điểm)
Nam có số sách ít hơn 4 quyển nhưng nếu thêm 2 quyển thì số sách của Nam sẽ
nhiều hơn 4 quyển . Hỏi Nam có bao nhiêu quyển sách.?
Câu 5: (4 điểm)
Cho hình vẽ và các điểm ký hiệu như sau:
Em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a> Hình vẽ bên là hình gì?
b> Những điểm nào ở trong hình?
c> Những điểm nào ở ngoài hình?
( Học sinh không phải vẽ hình , chỉ trả lời câu hỏi)
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 Trường tiểu học Định Tiến (có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 Trường tiểu học Định Tiến (có đáp án) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 1 Trường tiểu học Định Tiến (có đáp án) 9 10 137