Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2011

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 311 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
NĂM HỌC 2011-2012

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN THI: TOÁN - LỚP 8
Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao đề)
Bài 1: (2,0 điểm)
a) Tìm giá trị của a để (21x2 - 9x3 + x + x4 + a) M( x2 - x - 2)
b) Chứng minh rằng n4 - 2n3 - n2 + 2n chia hết cho 24 với mọi n  Z
Bài 2: (2,0 điểm)
a) Cho a + b + c = 0. Chứng minh rằng a3 + b3 + c3 = 3abc
1

1

1

b) Cho x  y  z  0 , (với x  0, y  0, z  0)
Tính giá trị của biểu thức

yz xz xy


x2 y2 z 2

Bài 3: (2,5 điểm)


4x

8x2 



x 1

2


: 2
 
Cho biểu thức A = 
2 
 2  x 4  x   x  2 x x
a) Tìm điều kiện xác định, rồi rút gọn biểu thức A.
b) Tìm x để A = -1
c) Tìm các giá trị của x để A < 0

Bài 4: (1,5 điểm)
Chứng minh rằng trong một hình bình hành, khoảng cách từ một điểm trên
đường chéo đến hai cạnh kề (hai cạnh kề và đường chéo cùng qua một đỉnh của
hình bình hành), tỉ lệ nghịch với hai cạnh ấy.
Bài 5: (2,0 điểm)
Gọi M là điểm nằm trong xOy = m0 (0< m < 90). Gọi P, Q lần lượt là hình
chiếu của M trên Ox , Oy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của OM, PQ.
a) Chứng minh: HK  PQ
b) Tính số đo góc HPQ theo m.
HẾT

Trần Văn Hồng PGD&ĐT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
NĂM HỌC 2011-2012

MÔN THI: TOÁN - LỚP 8
HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài

Câu
Câu a
0,75đ

Bài 1
2,0đ
Câu b
1,25đ

Câu a
1,0đ

Bài 2
2,0đ
Câu b
1,0đ

Bài 3
2,5đ
Câu a
1,25đ

Nội dung

Điểm

Thực hiện phép chia tìm đúng thương: x2 – 8x + 15
và dư: a + 30
Phép chia hết nên a + 30 = 0 suy ra a = -30
n4 - 2n3 - n2 + 2n = n(n3 -2n2 - n + 2)
= n{n2(n – 2) - (n -2)}
n(n2 – 1)(n – 2) = n(n – 1)(n +1)(n – 2)
n(n – 1)(n +1)(n – 2) là tích 4 số nguyên liên tiếp trong đó phải có một
số chia hết cho 2; một số chia hết cho 3 và một số chia hết cho 4
nên n(n – 1)(n +1)(n – 2) M2.3.4 = 24
Kết luận n4 - 2n3 - n2 + 2n M24
(a + b + c)3 = (a + b )3 + 3(a+b)2c + 3(a+b)c2 + c3
=(a+b)3 3(a+b)c.(a+b+c) + c2 = (a+b)3 + c2
a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 + c3 = a3 + b3 + c3 + 3ab(a+b)
a3 + b3 + c3 + 3ab(-c) ( do a + b + c = 0 nên a + b = -c)
a3 + b3 + c3 + 3ab(-c) = 0 suy ra a3 + b3 + c3 = 3abc
1
1
1
Với a = ; b =
;c= .
y
x
z
1 1 1
3
Áp dụng kết quả câu a ta có 3  3  3 
x
y
z
xyz
yz xz xy
 1 1 1
xyz xyz xyz
 2  2 = 3  3  3  xyz  3  3  3
2
x
y
z
x
y
z
y
z
 x
3
= xyz.
=3
xyz
Điều kiện xác định x  0 ; x   2 .
4 x  2  x   8x2 x 1  2  x  2
 4x
8x2   x 1
2

: 2
  =
:
A= 
2 
x  x  2
 2  x  2  x
 2  x 4  x   x  2 x x

...
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THCS
QUẬN NGŨ HÀNH SƠN NĂM HỌC 2011-2012
MÔN THI: TOÁN - LỚP 8
Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao đề)
Bài 1: (2,0 điểm)
a) Tìm giá trị của a để (21x
2
- 9x
3
+ x + x
4
+ a)
M
( x
2
- x - 2)
b) Chứng minh rằng n
4
- 2n
3
- n
2
+ 2n chia hết cho 24 với mọi n
Z
Bài 2: (2,0 điểm)
a) Cho a + b + c = 0. Chứng minh rằng a
3
+ b
3
+ c
3
= 3abc
b) Cho
1 1 1
0
x y z
, (với x
0, y
0, z
0)
Tính giá trị của biểu thức
2 2 2
yz xz xy
x y z
Bài 3: (2,5 điểm)
Cho biểu thức A =
2
2 2
4 8 1 2
:
2 4 2
x x x
x x x x x
a) Tìm điều kiện xác định, rồi rút gọn biểu thức A.
b) Tìm x để A = -1
c) Tìm các giá trị của x để A < 0
Bài 4: (1,5 điểm)
Chứng minh rằng trong một hình bình hành, khoảng cách từ một điểm trên
đường chéo đến hai cạnh kề (hai cạnh kề và đường chéo cùng qua một đỉnh của
hình bình hành), tỉ lệ nghịch với hai cạnh ấy.
Bài 5: (2,0 điểm)
Gọi M là điểm nằm trong xOy = m
0
(0< m < 90). Gọi P, Q lần lượt là hình
chiếu của M trên Ox , Oy. Gọi H, K lần lượt là trung điểm của OM, PQ.
a) Chứng minh: HK
PQ
b) Tính số đo góc HPQ theo m.
HẾT
Trần Văn Hồng PGD&ĐT
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2011 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2011 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 8 THCS Quận Ngũ Hành Sơn năm 2011 9 10 74