Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9

Được đăng lên bởi hoangviet2007
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1511 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÒNG GD-ĐT BÌNH GIANG
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG II
NĂM HỌC 2012-1013
Môn: Vật lý - Lớp 9
Thời gian làm bài: 150 phút

Câu I (2,0 điểm)
Một bình thông nhau có hai nhánh hình trụ thẳng đứng 1 và 2 có tiết diện ngang tương ứng là
S1=20cm2, S2=30cm2. Trong bình chứa nước có khối lượng riêng là D 0=1000kg/m3. Thả vào nhánh 2
một khối trụ đặc có diện tích đáy S 3=10cm2, độ cao h=10cm và làm bằng vật có khối lượng riêng
D=900kg/m3. Khi cân bằng thì trục đối xứng của khối trụ hướng thẳng đứng.
a) Tìm chiều dài của khối trụ ngập trong nước?
b) Đổ thêm dầu có khối lượng riềng D1=800kg/m3 vào nhánh 2, tìm khối lượng dầu tối thiểu cần
đổ vào để toàn bộ khối trụ ngập trong dầu và nước?
Câu II (2,0 điểm)
Một bình nhiệt lượng kế chứa nước ở nhiệt độ t o = 20 oC. Người ta thả vào bình này những quả
cầu giống nhau đã được làm nóng bằng nước sôi. Sau khi thả quả cầu thứ nhất thì nhiệt độ của nước
trong bình khi cân bằng nhiệt là t1 = 40o C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/ kg.K
a) Nhiệt độ của nước nóng trong bình khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu khi thả tiếp quả cầu thứ
hai vào bình ?
b) Cần thả bao nhiêu quả cầu để nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là 90o C ?
Câu III (2.5 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ (H1). Khi K1, K2 đều
ngắt vôn kế chỉ U1=120V. Khi K1 đóng, K2 ngắt vôn kế
chỉ U2=80V. Hỏi khi K1 ngắt, K2 đóng vôn kế chỉ bao
nhiêu?

A
+

R

B

6R

V

-

2R

3R

5R

K1
4R

_

H1

Câu IV (2.5điểm)
Cho ba điện trở R1, R2, R3=16 ôm chịu được hiệu điện thế tối đa lần lượt
là U1=U2= 6V,U3=12V. Người ta ghép ba điện trở trên thành đoạn mạch
AB như hình vẽ (H2), thì điện trở đoạn mạch AB là RAB=8 ôm.
a) Tính R1, R2. Biết nếu đổi chỗ R3 và R2 thì điện trở tương đương của
đọan mạch là R’AB= 7,5 ôm.
b) Tính công suất lớn nhất mà bộ điện trở chịu được.
c) Mắc nối tiếp đoạn mạch AB với một bộ gồm nhiều bóng đèn cùng
loại (4V-1W) vào hiệu điện thế U=16V không đổi. Tính số bóng
đèn lớn nhất có thể sử dụng sao cho chúng vẫn sáng bình thường.
Khi đó chúng được ghép như thế nào?
Câu V (1 điểm)
Cho mạch điện như hình (H3) Biết U = 10,5V ( không đổi )
điện trở toàn phần của biến trở R AB = 10 Ω , Ro = 6 Ω , R1 = 3 Ω , x
là điện trở của đoạn mạch CA (R CA = x) Vôn kế và Ampe kế là
dụng cụ đo lí tưởng .
Tìm x để số chỉ của Ampe kế nhỏ nhất ? Tìm số chỉ của Ampe
kế và vôn kế khi đó ?

K2

R3

A
+

R2

R1

B
-

H2

M

V

A

R1

D

•

C

A

B

+U -

…………………………..Hết…………………………..

N

R0

H3

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG II
NĂM HỌC 2012 - 201...
PHÒNG GD-ĐT BÌNH GIANG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG II
NĂM HỌC 2012-1013
Môn: Vật lý - Lớp 9
Thời gian làm bài: 150 phút
Câu I (2,0 điểm)
Một bình thông nhau hai nhánh hình trụ thẳng đứng 1 2 tiết diện ngang tươngng
S
1
=20cm
2
,
S
2
=30cm
2
. Trong bình chứa nước khối lượng riêng D
0
=1000kg/m
3
. Thả vào nhánh 2
một khối trụ đặc diện tích đáy S
3
=10cm
2
, độ cao h=10cm làm bằng vật khối lượng riêng
D=900kg/m
3
. Khi cân bằng thì trục đối xứng của khối trụ hướng thẳng đứng.
a) Tìm chiều dài của khối trụ ngập trong nước?
b) Đổ thêm dầu khối lượng riềng D
1
=800kg/m
3
vào nhánh 2, tìm khối lượng dầu tối thiểu cần
đổ vào để toàn bộ khối trụ ngập trong dầu và nước?
Câu II (2,0 điểm)
Một bình nhiệt lượng kế chứa nước ở nhiệt độ t
o
= 20
o
C. Người ta thả vào bình này những quả
cầu giống nhau đã được làm nóng bằng nước sôi. Sau khi thả quả cầu thứ nhất thì nhiệt độ của nước
trong bình khi cân bằng nhiệt là t
1
= 40
o
C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/ kg.K
a) Nhiệt độ của nước nóng trong bình khi cân bằng nhiệt bao nhiêu khi thả tiếp quả cầu thứ
hai vào bình ?
b) Cần thả bao nhiêu quả cầu để nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là 90
o
C ?
Câu III (2.5 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ (H
1
). Khi K
1
, K
2
đều
ngắt vôn kế chỉ U
1
=120V. Khi K
1
đóng, K
2
ngắt vôn kế
chỉ U
2
=80V. Hỏi khi K
1
ngắt, K
2
đóng vôn kế chỉ bao
nhiêu?
Câu IV (2.5điểm)
Cho ba điện trở R
1,
R
2,
R
3
=16 ôm chịu được hiệu điện thế tối đa lần lượt
U
1
=U
2
= 6V,U
3
=12V. Người ta ghép ba điện trở trên thành đoạn mạch
AB như hình vẽ (H2), thì điện trở đoạn mạch AB là R
AB
=8 ôm.
a) Tính R
1
, R
2
. Biết nếu đổi chỗ R
3
R
2
thì điện trở tương đương của
đọan mạch là R’
AB
= 7,5 ôm.
b) Tính công suất lớn nhất mà bộ điện trở chịu được.
c) Mắc nối tiếp đoạn mạch AB với một bộ gồm nhiều bóng đèn cùng
loại (4V-1W) vào hiệu điện thế U=16V không đổi. Tính số bóng
đèn lớn nhất thể sử dụng sao cho chúng vẫn sáng bình thường.
Khi đó chúng được ghép như thế nào?
Câu V (1 điểm)
Cho mạch điện như hình (H
3
) Biết U = 10,5V ( không đổi )
điện trở toàn phần của biến trở R
AB
= 10
, R
o
= 6
, R
1
= 3
, x
điện trở của đoạn mạch CA (R
CA
= x) Vôn kế Ampe kế
dụng cụ đo lí tưởng .
Tìm x để số chỉ của Ampe kế nhỏ nhất ? m số chỉ của Ampe
kế và vôn kế khi đó ?
…………………………..Hết…………………………..
B
-
_
H1
K1
K2
6R
5R
4R
3R
2R
R
A
+
V
R3
R2
R1
B
-
A
+
H2
+U -
N
C
A
B
R
0
R
1
M
V
A
H
3
D
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 - Người đăng: hoangviet2007
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Môn Vật Lý lớp 9 9 10 348