Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 năm 2015

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT
( ĐỀ CHÍNH THỨC )

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2015
MÔN THI: VẬT LÝ
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề )

Bài 1: (1.0 điểm)
Hai gương phẳng G1 , G2 đặt song song
có mặt phản xạ quay vào nhau. Cách nhau
một đoạn . Trên đường thẳng song song với
hai gương có hai điểm S, O với các khoảng
cách được cho như hình vẽ
Hãy trình bày cách vẽ một tia sáng từ S
đến gương G1 tại I, phản xạ đến gương G2
tại J rồi phản xạ đến O

(G1)

O

(G2)

°

S
°

Bài 2: (2.0 điểm)
Một người dự định đi xe đạp trên quãng đường 60 km với vận tốc là v. Nếu tăng tốc
thêm 5 km/h thì sẽ đến sớm hơn dự định là 36 phút. Hỏi vận tốc dự định là bao nhiêu?
Bài 3: (2.5 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó hiệu
điện thế giữa hai đầu đoạn mạch không đổi là
N
M
U= 7V, các điện trở R1=3  , R2= 6  . AB là
dây dẫn có chiều dài l=1,5m, tiết diện đều
C
A°
° B
2
-7
S=0,1mm . Điện trở suất  = 4.10  m. Điện
trở của ampe kế và các dây nối không đáng kể.
A
a. Tính điện trở của dây dẫn AB.
°
b. Dịch chuyển con chạy C đến vị trí sao cho
R2
R
1
1
chiều dài AC= CB. Tính cường độ dòng
2

điện qua ampe kế.
Bài 4: (2.0 điểm)
Trộn lẫn rượu vào nước, người ta thu được một hỗn hợp nặng 140gam ở nhiệt độ t=
0
36 C. Tính khối lượng nước và rượu đã pha biết rằng ban đầu rượu có nhiệt độ t1 = 190C và
nước có nhiệt độ t2 = 1000C.
Nhiệt dung riêng của rượu và nước là : c1= 2500J/kg.độ; c2= 4200J/kg.độ
Bài 5: (2.5 điểm)
Một bóng đèn công suất 100W được sản xuất dùng với hiệu điện thế 110V. Hỏi:
a. Cường độ dòng điện qua đèn là bao nhiêu khi đèn sáng bình thường ?
b. Muốn sử dụng đèn ở mạng 220V thì cần phải mắc thêm một điện trở như thế nào với đèn?
Có giá trị bao nhiêu?
c. Điện trở phụ làm bằng hợp kim constantan có điện trở suất là 0,5.10-6  m, tiết diện 2mm2.
Hỏi chiều dài của điện trở này là bao nhiêu?
d. Tính nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở này trong 5 giờ.
e. Tính tiền điện khi dùng bóng đèn này trong một tháng (30 ngày), mỗi ngày dùng 5 giờ.
Biết 1 kWh có giá 1200 đ.
--- Hết ---

PHÒNG GD&ĐT
( ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC )

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2015
MÔN THI: VẬT LÝ
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề )

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Bài

Đáp án

Điểm

Chọn S1 đối xứng S qua gương G1 ;
Chọn O1 đối xứng O qua gương G2 ,
nối S1O1 cắt gương G1 tại I , gương G2 tại J.
Nối SIJO ta được tia cần vẽ

(G1)

(G2)

O
°

0,25 đ
0,25 đ

O1
°

Bài 1

0,5 đ
J

I
S1

S

°

°

- Thời gian mà người ấy đi hết quãng đường 60 km với thời gian
dự định.
t1 =

0.25đ

S 60

(h)
v
v

-...
PHÒNG GD&ĐT
( ĐỀ CHÍNH THỨC )
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2015
MÔN THI: VẬT LÝ
Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề )
Bài 1: (1.0 điểm)
Hai gương phẳng G
1
, G
2
đặt song song
có mặt phản xạ quay vào nhau. Cách nhau
một đoạn . Trên đường thẳng song song với
hai gương có hai điểm S, O với các khoảng
cách được cho như hình vẽ
Hãy trình bày cách vẽ một tia sáng từ S
đến gương G
1
tại I, phản xạ đến gương G
2
tại J rồi phản xạ đến O
Bài 2: (2.0 điểm)
Một người dự định đi xe đạp trên quãng đường 60 km với vận tốc là v. Nếu tăng tốc
thêm 5 km/h thì sẽ đến sớm hơn dự định là 36 phút. Hỏi vận tốc dự định là bao nhiêu?
Bài 3: (2.5 điểm)
Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó hiệu
điện thế giữa hai đầu đoạn mạch không đổi là
U= 7V, các điện trở R
1
=3
, R
2
= 6
. AB là
dây dẫn có chiều dài l=1,5m, tiết diện đều
S=0,1mm
2
. Điện trở suất
= 4.10
-7
m. Điện
trở của ampe kế và các dây nối không đáng kể.
a. Tính điện trở của dây dẫn AB.
b. Dịch chuyển con chạy C đến vị trí sao cho
chiều dài AC=
1
2
CB. Tính cường độ dòng
điện qua ampe kế.
Bài 4: (2.0 điểm)
Trộn lẫn rượu vào nước, người ta thu được một hỗn hợp nặng 140gam ở nhiệt độ t=
36
0
C. Tính khối lượng nước và rượu đã pha biết rằng ban đầu rượu có nhiệt độ t
1
= 19
0
C và
nước có nhiệt độ t
2
= 100
0
C.
Nhiệt dung riêng của rượu và nước là : c
1
= 2500J/kg.độ; c
2
= 4200J/kg.độ
Bài 5: (2.5 điểm)
Một bóng đèn công suất 100W được sản xuất dùng với hiệu điện thế 110V. Hỏi:
a. Cường độ dòng điện qua đèn là bao nhiêu khi đèn sáng bình thường ?
b. Muốn sử dụng đèn ở mạng 220V thì cần phải mắc thêm một điện trở như thế nào với đèn?
Có giá trị bao nhiêu?
c. Điện trở phụ làm bằng hợp kim constantan có điện trở suất là 0,5.10
-6
m, tiết diện 2mm
2
.
Hỏi chiều dài của điện trở này là bao nhiêu?
d. Tính nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở này trong 5 giờ.
e. Tính tiền điện khi dùng bóng đèn này trong một tháng (30 ngày), mỗi ngày dùng 5 giờ.
Biết 1 kWh có giá 1200 đ.
--- Hết ---
S
°
(G
1
)
(G
2
)
O
°
M
C
R
1
R
2
°
B
A
°
A
°
N
Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 năm 2015 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 năm 2015 - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi môn Vật lý lớp 9 năm 2015 9 10 282