Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án)

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 436 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao đề)
Bài 1. (2,0 điểm)
Cho biểu thức:
a 1 a a 1 a2  a a  a 1
M


với a > 0, a  1.
a
a a
a a a
M  4.
a) Chứng minh
rằng
b) Với những giá trị nào của a
6
N
thì biểu thức nhận giá trị nguyên?
M
Bài 2. (2,0 điểm)
6mx

x3
a) Cho các hàm số bậc nhất: , y yy0,5x
và có đồ thị lần lượt là các đường
thẳng (d1), (d2) và (m). Với những giá trị nào của tham số m thì đường thẳng (m)
cắt hai đường thẳng (d1) và (d2) lần lượt tại hai điểm A và B sao cho điểm A có
hoành độ âm còn điểm B có hoành độ dương?
I(1
b) Trên mặt phẳng tọa độ
1 ; 2) 1 .
Q

Oxy, cho M và N là hai điểm
OM 2 ON 2
phân biệt, di động lần lượt trên
trục hoành và trên trục tung sao cho đường thẳng MN luôn đi qua điểm cố định .
Tìm hệ thức liên hệ giữa hoành độ của M và tung độ của N; từ đó, suy ra giá trị nhỏ
nhất của biểu thức
Bài 3. (2,0 điểm)
a) Giải hệ phương trình:  17x  2y  2011 xy

b) Tìm tất cả các
1
x   xy  2z y 3zxy
 .x  (y  3).
giá trị của x, y, z sao cho:
2
Bài 4. (3,0 điểm)
Cho đường tròn (C ) với tâm O và đường kính AB cố định. Gọi M là điểm di
động trên (C ) sao cho M không trùng với các điểm A và B. Lấy C là điểm đối xứng
của O qua A. Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt đường thẳng AM tại N.
Đường thẳng BN cắt đường tròn (C ) tại điểm thứ hai là E. Các đường thẳng BM và
CN cắt nhau tại F.
a) Chứng minh rằng các điểm A, E, F thẳng hàng.
b) Chứng minh rằng tích AMAN không đổi.
c) Chứng minh rằng A là trọng tâm của tam giác BNF khi và chỉ khi NF ngắn
nhất.
Bài 5. (1,0 điểm)
Tìm ba chữ số tận cùng của tích của mười hai số nguyên dương đầu tiên.
---HẾT--Họ và tên thí sinh: .................................................
Chữ ký của giám thị 1: .............................

Số báo danh: ........................

Chữ ký của giám thị 2: ...........................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

KÌ THI CHỌN SINH HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2010-2011
Môn thi: TOÁN

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 9
Dưới đây là sơ lược biểu điểm của đề thi Học sinh giỏi lớp 9. Các Giám khảo thảo luận
thống nhất thêm chi tiết lời giải cũng như thang điểm của biểu điểm đã trình bày. Tổ chấm có thể
phân chia nhỏ thang điểm đến 0,25 điểm cho từng ý của đề thi. Tuy nhiên, điểm từng bài, từng câu
không được thay đổi. Nội dung thảo luận và đã thống nhất khi chấm được ghi vào biên bản cụ thể
để việc chấm phúc khả...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2010-2011
Môn thi: TOÁN
Thời gian: 150 phút (không tính thời gian giao đề)
Bài 1. (2,0 điểm)
Cho biểu thức:
với a > 0, a 1.
a) Chứng minh
rằng
b) Với những giá trị nào của a
thì biểu thức nhận giá trị nguyên?
Bài 2. (2,0 điểm)
a) Cho các hàm số bậc nhất: ,
đồ thị lần lượt c đường
thẳng (d
1
), (d
2
) (
m
). Với những giá trị nào của tham số m thì đường thẳng (
m
)
cắt hai đường thẳng (d
1
) (d
2
) lần lượt tại hai điểm A B sao cho điểm A
hoành độ âm còn điểm B có hoành độ dương?
b) Trên mặt phẳng tọa độ
Oxy, cho M N hai điểm
phân biệt, di động lần lượt trên
trục hoành và trên trục tung sao cho đường thẳng MN luôn đi qua điểm cố định .
Tìm hệ thức liên hệ giữa hoành độ của M tung độ của N; từ đó, suy ra giá trị nhỏ
nhất của biểu thức
Bài 3. (2,0 điểm)
a) Giải hệ phương trình:
b) Tìm tất cả các
giá trị của x, y, z sao cho:
Bài 4. (3,0 điểm)
Cho đường tròn (C ) với tâm O đường kính AB cố định. Gọi M điểm di
động trên (C ) sao cho M không trùng với các điểm A B. Lấy C điểm đối xứng
của O qua A. Đường thẳng vuông góc với AB tại C cắt đường thẳng AM tại N.
Đường thẳng BN cắt đường tròn (C ) tại điểm thứ hai là E. Các đường thẳng BM
CN cắt nhau tại F.
a) Chứng minh rằng các điểm A, E, F thẳng hàng.
b) Chứng minh rằng tích AMAN không đổi.
c) Chứng minh rằng A là trọng tâm của tam giác BNF khi và chỉ khi NF ngắn
nhất.
Bài 5. (1,0 điểm)
Tìm ba chữ số tận cùng của tích của mười hai số nguyên dương đầu tiên.
---HẾT---
Họ và tên thí sinh: ................................................. Số báo danh: ........................
Chữ ký của giám thị 1: ............................. Chữ ký của giám thị 2: ...........................
2
a 1 a a 1 a a a a 1
M
a a a a a a
M 4.
6
N
M
y 0,5x 3
y 6 x
y mx
I(1; 2)
2 2
1 1
.
Q
OM ON
17 2 2011
2 3 .
x y xy
x y xy
1
x y z z x (y 3).
2
Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án) - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi thành phố Đà Nẵng môn Toán lớp 9 năm học 2010 - 2011 (Có đáp án) 9 10 784