Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 4

Được đăng lên bởi duongthanh2110-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1559 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học Phường 2
Lớp : ___________________________

KỲ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 4
NĂM HỌC : 2012– 2013

Họ và tên :_______________________

Ngày thi :

/

/2012

Mã số
phác
h

Thời gian : 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

________________________________
Chữ kí giám thị 1

Chữ kí giám thị 2

MÔN THI TIẾNG VIỆT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - Điểm

Lời nhận xét của giám khảo

Chữ kí giám khảo 1

Chữ kí giám khảo 2

Mã số
phác
h

Câu 1: (2điểm)
Rất công bằng, rất thông minh,
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
Lâm Thị Mỹ Dạ

Em hãy xếp các từ đơn, từ phức trong hai dòng thơ trên vào bảng dưới đây:
Từ đơn

Từ phức

___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________
Câu 2: (2điểm)
Em hãy xếp các từ sau đây thành ba nhóm: danh từ, động từ, tính từ:
Nồng nàn, hội hè, nuôi nấng, miệt mài, nước nôi, ngâm nga, cây cối, gặp gỡ,
sáng sủa.
Danh từ

Động từ

________________________ _____________________
________________________ _____________________

Tính từ
______________________
______________________

Câu 3: (2điểm)
Em hãy xếp các từ sau đây thành hai nhóm: từ ghép, từ láy
Thân thiết, thiêng liêng, bạn bè, thơ thẩn, nghĩ ngợi, gắn bó.
Từ ghép

Từ láy

___________________________________ __________________________________
___________________________________ __________________________________

1

Thí sinh không được viết vào đây.
Vì đây là phách sẽ rọc mất đi

Câu 4: (2điểm)
Viết lại câu văn sau, thêm dấu hai chấm và dấu ngoặc kép vào chỗ thích hợp:
Cậu bé nhìn tôi như muốn nài nỉ ông làm ơn mua giúp cháu vài bao diêm.
Viết lại: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Câu 5 (2điểm)
Viết về người mẹ, nhà thơ Trương Nam Hương có những câu thơ sau:
Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao.
Mẹ ơi, trong lời mẹ hát
Có cả cuộc đời hiện ra
Lời ru chắp con đôi cánh
Lớn rồi con sẽ bay xa.
Theo em, đoạn thơ trên đã bộc lộ những cảm xúc và suy nghĩ gì của tác giả?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________________________...
Trường Tiểu học Phường 2
Lớp : ___________________________
Họ và tên :_______________________
________________________________
KỲ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 4
NĂM HỌC : 2012– 2013
Ngày thi : / /2012
Thời gian : 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
Mã số
phác
h
MÔN THI TIẾNG VIỆT
Chữ kí giám thị 1 Chữ kí giám thị 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -
Điểm Lời nhận xét của giám khảo
Chữ kí giám khảo 1 Chữ kí giám khảo 2
Mã số
phác
h
Câu 1: (2điểm)
Rất công bằng, rất thông minh,
Vừa độ lượng lại đa tình, đa mang.
Lâm Thị Mỹ Dạ
Em hãy xếp các từ đơn, từ phức trong hai dòng thơ trên vào bảng dưới đây:
Từ đơn Từ phức
___________________________________
___________________________________
__________________________________
__________________________________
Câu 2: (2điểm)
Em hãy xếp các từ sau đây thành ba nhóm: danh từ, động từ, tính từ:
Nồng nàn, hội hè, nuôi nấng, miệt mài, nước nôi, ngâm nga, cây cối, gặp gỡ,
sáng sủa.
Danh từ Động từ Tính từ
________________________
________________________
_____________________
_____________________
______________________
______________________
Câu 3: (2điểm)
Em hãy xếp các từ sau đây thành hai nhóm: từ ghép, từ láy
Thân thiết, thiêng liêng, bạn bè, thơ thẩn, nghĩ ngợi, gắn bó.
Từ ghép Từ láy
___________________________________
___________________________________
__________________________________
__________________________________
1
Đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 4 - Người đăng: duongthanh2110-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tiếng việt lớp 4 9 10 308