Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Sinh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2008-2009

Môn thi: Sinh học
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao

đề)

Câu 1 (2 điểm):
Hãy vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của loài xương rồng sa mạc có giới
hạn nhiệt độ từ 0oC đến +56oC, trong đó điểm cực thuận là +32oC.
Câu 2 (4 điểm):
Trong chọn giống vật nuôi, chủ yếu người ta dùng phương pháp nào ? Tại
sao ? Cho thí dụ ?
Câu 3 (3 điểm):
Luật hôn nhân và gia đình của nước ta quy định: “Hôn nhân một vợ, một
chồng”, “những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được kết
hôn nhau”, “phụ nữ tuổi cao không nên sinh con” là có cơ sở sinh học. Hãy giải
thích cơ sở sinh học đó ?
Câu 4 (2 điểm):
Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1 ?
Câu 5 (3 điểm):
Nêu những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên
phân ?
Câu 6 (3 điểm):
Một gen dài 0,4080µ có chứa nuclêôtit loại Ađênin chiếm 15% trong tổng
số nuclêôtit. Hãy tính:
a) Phân tử Prôtêin do gen mã hoá chứa bao nhiêu axit amin ?
b) Số nuclêôtit mỗi loại có trong gen ?
c) Nếu tế bào chứa gen đó gián phân liên tiếp 3 lần thì số nuclêôtit mà
môi trường nội bào phải cung cấp cho gen đó là bao nhiêu ?
Câu 7 (3 điểm):
Ở chuột khoang (Côbay) các tính trạng về lông được xác định như sau:
Lông đen (A) là trội so với lông trắng (a)
Lông xù (B) là trội so với lông trơn (b)
Một chuột cái lông trắng trơn đẻ một lứa 05 con, trong đó có 02 con lông
đen xù và 03 con lông trắng trơn.
Hãy tìm kiểu di truyền của các chuột khoang bố, mẹ và các con ?

---------- HẾT ----------

...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2008-2009
Môn thi: Sinh học
Ngày thi: 01 – 03 – 2009
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao
đề)
Câu 1 (2 điểm):
Hãy vẽ đồ tả giới hạn sinh thái của loài xương rồng sa mạc giới
hạn nhiệt độ từ 0
o
C đến +56
o
C, trong đó điểm cực thuận là +32
o
C.
Câu 2 (4 điểm):
Trong chọn giống vật nuôi, chủ yếu người ta dùng phương pháp nào ? Tại
sao ? Cho thí dụ ?
Câu 3 (3 điểm):
Luật hôn nhân gia đình của nước ta quy định: “Hôn nhân một vợ, một
chồng”, “những người quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được kết
hôn nhau”, “phụ nữ tuổi cao không nên sinh con” sở sinh học. Hãy giải
thích cơ sở sinh học đó ?
Câu 4 (2 điểm):
Tại sao trong cấu trúc dân số tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1 : 1 ?
Câu 5 (3 điểm):
Nêu những điểm giống khác nhau bản giữa giảm phân nguyên
phân ?
Câu 6 (3 điểm):
Một gen dài 0,4080µ có chứa nuclêôtit loại Ađênin chiếm 15% trong tổng
số nuclêôtit. Hãy tính:
a) Phân tử Prôtêin do gen mã hoá chứa bao nhiêu axit amin ?
b) Số nuclêôtit mỗi loại có trong gen ?
c) Nếu tế bào chứa gen đó gián phân liên tiếp 3 lần thì s nuclêôtit
môi trường nội bào phải cung cấp cho gen đó là bao nhiêu ?
Câu 7 (3 điểm):
Ở chuột khoang (Côbay) các tính trạng về lông được xác định như sau:
Lông đen (A) là trội so với lông trắng (a)
Lông xù (B) là trội so với lông trơn (b)
Một chuột cái lông trắng trơn đẻ một lứa 05 con, trong đó 02 con lông
đen xù và 03 con lông trắng trơn.
Hãy tìm kiểu di truyền của các chuột khoang bố, mẹ và các con ?
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Sinh - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Sinh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2009 môn Sinh 9 10 847