Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Hóa

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 2 trang)

Môn thi: Hoá học
Ngày thi: 20 – 3 – 2011
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao

đề)

Câu I (2,5 điểm)
Hãy chọn các chất thích hợp để hoàn chỉnh các phương trình phản ứng sau:
1. X1 + X2  Cl2 + MnCl2 + H2O
2. X3 + X4 + X5  HCl + H2SO4
3. A1 + A2  SO2 + H2O
4. B1 + B2  NH3 + Ca(NO3)2 + H2O
5. A3 + H2  A4 (xiclohexan)
6. D1 + D2 + D3  Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + Na2SO4 + H2O
7. n E  (E)n (polivinyl clorua)
8. CrO3 + KOH  F1 + F2 (Biết CrO3 là oxit axit)
9. KHCO3 + Ca(OH)2 dư  G1 + G2 + G3
10. Al2O3 + KHSO4  L1 + L2 + L3
Câu II (3,0 điểm)
1. Cho CO tác dụng với CuO đun nóng được hỗn hợp chất rắn A và khí B.
Hòa tan hoàn toàn A vào H2SO4 đặc, nóng; cho B tác dụng với dung dịch nước
vôi trong dư. Viết phương trình phản ứng.
2. Cho chuyển hóa sau: Fe  A  B  C  Fe  D  E  F D
Viết phương trình phản ứng.
Câu III (3,0 điểm)
1. Trình bày phương pháp hóa học làm sạch các chất. Viết các phương
trình phản ứng xảy ra:
a) Loại bỏ SO2 khỏi C2H2.
b) Loại bỏ C2H4 khỏi CO2.
c) Loại bỏ C2H5OH khỏi CH3COOH.
2. Từ đá vôi và các chất vô cơ cần thiết, viết phương trình phản ứng điều
chế Br2CH – CHBr2.
Câu IV (2,5 điểm)
Nhận biết các chất chứa riêng sau và viết phương trình phản ứng xảy ra.
1. Không dùng thêm thuốc thử nhận biết 3 dung dịch: Na2CO3, HCl, NaCl
Trang 1/2

2. Các bột: đá vôi, cát trắng, xô đa, muối ăn, P.E
Câu V (3,5 điểm)
1. Có 3 khí A, B, C có phân tử khối bằng nhau và bằng 28 đv C; A, B có
thể bị đốt cháy trong không khí, sản phẩm sinh ra đều có khí CO 2; B có thể khử
được CuO ở nhiệt độ cao; C là thành phần quan trọng trong phân bón hóa học.
Xác định công thức phân tử của A, B, C. Viết phương trình phản ứng.
2. Nêu hiện tượng, viết phương trình phản ứng cho các thí nghiệm sau:
a) Nhúng đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào dung dịch CuSO4.
b) Dẫn khí Etilen qua dung dịch nước Brom.
c) Sục từ từ khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong cho đến dư, sau đó
tiếp tục cho nước vôi trong vào đến dư.
Câu VI (3,5 điểm)
1. Dung dịch Boóc Đô dùng chống nấm cho cây được pha theo tỉ lệ: 1 kg
CuSO4.5H2O + 10 kg vôi sống (CaO) + 100 lít nước. Hãy tính thành phần %
theo khối lượng các chất có trong dung dịch Boóc Đô. Viết các phương trình
phản ứng.
2. Hòa tan hoàn toàn 14,2 gam hỗn hợp A gồm MgCO 3 và muối Cacbonat
của kim loại R vào axit HCl 7,3% vừa đủ, thu được dung dịch D và 3,36 lít khí
CO2 (đktc). Nồng độ MgCl2 trong dung dịch D bằng 6,028%...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2010-2011
Môn thi: Hoá học
Ngày thi: 20 – 3 – 2011
(Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao
đề)
Câu I (2,5 điểm)
Hãy chọn các chất thích hợp để hoàn chỉnh các phương trình phản ứng sau:
1. X
1
+ X
2
Cl
2
+ MnCl
2
+ H
2
O
2. X
3
+ X
4
+ X
5
HCl + H
2
SO
4
3. A
1
+ A
2
SO
2
+ H
2
O
4. B
1
+ B
2
NH
3
+ Ca(NO
3
)
2
+ H
2
O
5. A
3
+ H
2
A
4
(xiclohexan)
6. D
1
+ D
2
+ D
3
Cl
2
+ MnSO
4
+ K
2
SO
4
+ Na
2
SO
4
+ H
2
O
7. n E (E)
n
(polivinyl clorua)
8. CrO
3
+ KOH F
1
+ F
2
(Biết CrO
3
là oxit axit)
9. KHCO
3
+ Ca(OH)
2
G
1
+ G
2
+ G
3
10. Al
2
O
3
+ KHSO
4
L
1
+ L
2
+ L
3
Câu II (3,0 điểm)
1. Cho CO tác dụng với CuO đun nóng được hỗn hợp chất rắn A và khí B.
Hòa tan hoàn toàn A vào H
2
SO
4
đặc, nóng; cho B tác dụng với dung dịch nước
vôi trong dư. Viết phương trình phản ứng.
2. Cho chuyển hóa sau: Fe A B C Fe D E F D
Viết phương trình phản ứng.
Câu III (3,0 điểm)
1. Trình bày phương pháp hóa học làm sạch các chất. Viết các phương
trình phản ứng xảy ra:
a) Loại bỏ SO
2
khỏi C
2
H
2
.
b) Loại bỏ C
2
H
4
khỏi CO
2
.
c) Loại bỏ C
2
H
5
OH khỏi CH
3
COOH.
2. Từ đá vôi các chất cần thiết, viết phương trình phản ứng điều
chế Br
2
CH – CHBr
2
.
Câu IV (2,5 điểm)
Nhận biết các chất chứa riêng sau và viết phương trình phản ứng xảy ra.
1. Không dùng thêm thuốc thử nhận biết 3 dung dịch: Na
2
CO
3
, HCl, NaCl
Trang 1/2
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Hóa - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Hóa - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Hóa 9 10 730