Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Vật lý

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
CÀ MAU
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm có 2 trang)

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2010-2011

Môn thi: Vật lý
Ngày thi: 20 – 3 – 2011
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (4 điểm)
Hai ô tô cùng xuất phát từ thành phố A đến thành phố B, ô tô thứ nhất
chạy với vận tốc trung bình 40km/h, ô tô thứ hai chạy với vận tốc trung bình
50km/h. Sau 1h, ô tô thứ hai dừng lại nghỉ 30 phút rồi tiếp tục chuyển động với
vận tốc như cũ.
a) Hỏi sau bao lâu ô tô thứ hai đuổi kịp ô tô thứ nhất, kể từ thời điểm xuất
phát ? Khi đó hai ô tô cách thành phố A bao xa ?
b) Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai ô tô trên cùng một trục tọa độ.
Bài 2 (3 điểm)
Một bình chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d0,
chiều cao khối chất lỏng trung bình là h0. Cách mặt thoáng
của chất lỏng trung bình một khoảng h 1 người ta thả một
vật nhỏ đồng chất rơi thẳng đứng vào chất lỏng. Khi vật
nhỏ chạm tới đáy bình thì vận tốc của vật bằng không.

h1

d0

h0

a) Tính trọng lượng riêng của chất liệu làm vật nhỏ
đó ? Bỏ qua sức cản không khí và ma sát của vật nhỏ với chất lỏng.
b) Khi vật nhỏ chạm vào đáy bình thì động năng và thế năng của vật nhỏ
coi như bằng không. Hỏi thế năng ban đầu của vật đã chuyển hóa thành dạng
năng lượng nào ?
Bài 3 (3 điểm)
Người ta bỏ n – 1 miếng kim loại khác nhau, ở nhiệt độ khác nhau vào
trong một bình nhiệt lượng kế chứa một lượng nước có khối lượng m 1 và ở nhiệt
độ t1 < 100oC.
Tính nhiệt độ của hỗn hợp khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua sự mất mát
nhiệt tỏa ra môi trường xung quanh và sự hấp thu nhiệt của nhiệt lượng kế. Biết
nhiệt độ của hỗn hợp t < 100oC.
Bài 4 (4 điểm)
Cho mạch điện có sơ đồ như hình
vẽ: với R1 = 9Ω; R2 = 3Ω, MN là một A
biến trở có con chạy C và có điện trở tổng
cộng Rb = 24Ω. Ampe kế A1, A2 có điện
trở nhỏ không đáng kể và hiệu điện thế
Trang 1/2

R1

A1

R2

D
K
C

M

B

A2
Rb

N

giữa 2 điểm A, B của đoạn mạch U = 12V không đổi.
a) Khi khóa K mở, xác định cường độ dòng điện qua mạch chính và số chỉ
của ampe kế A1, A2.
b) Khi khóa K đóng, xác định điện trở của đoạn MC và CN sao cho ampe
kế A1, A2 chỉ cùng một giá trị ? Tính giá trị đó ?
Bài 5 (4 điểm)
Vật sáng AB có chiều cao 4cm được đặt vuông góc với trục chính của một
thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm. Điểm A nằm trên trục chính và vật sáng AB
cách thấu kính một khoảng 30cm
a) Hãy dựng ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính và nhận xét đặc điểm của
ảnh A’B’.
b) Vận dụng kiến thức hình học, hãy tính khoảng cách từ ảnh A’B’ đến
thấu kính và chiều cao c...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH LỚP 9 THCS
CÀ MAU NĂM HỌC 2010-2011
Môn thi: Vật lý
Ngày thi: 20 – 3 – 2011
(Đề thi gồm có 2 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)
Bài 1 (4 điểm)
Hai ô cùng xuất phát từ thành phố A đến thành phố B, ô thứ nhất
chạy với vận tốc trung bình 40km/h, ô thứ hai chạy với vận tốc trung bình
50km/h. Sau 1h, ô tô thứ hai dừng lại nghỉ 30 phút rồi tiếp tục chuyển động với
vận tốc như cũ.
a) Hỏi sau bao lâu ô tô thứ hai đuổi kịp ô tô thứ nhất, kt thời điểm xuất
phát ? Khi đó hai ô tô cách thành phố A bao xa ?
b) Biểu diễn đồ thị chuyển động của hai ô tô trên cùng một trục tọa độ.
Bài 2 (3 điểm)
Một bình chứa chất lỏng trọng lượng riêng d
0
,
chiều cao khối chất lỏng trung bình h
0
. Cách mặt thoáng
của chất lỏng trung bình một khoảng h
1
người ta thả một
vật nhỏ đồng chất rơi thẳng đứng vào chất lỏng. Khi vật
nhỏ chạm tới đáy bình thì vận tốc của vật bằng không.
a) Tính trọng lượng riêng của chất liệu làm vật nhỏ
đó ? Bỏ qua sức cản không khí và ma sát của vật nhỏ với chất lỏng.
b) Khi vật nhỏ chạm vào đáy bình thì động năng thế năng của vật nhỏ
coi như bằng không. Hỏi thế ng ban đầu của vật đã chuyển hóa thành dạng
năng lượng nào ?
Bài 3 (3 điểm)
Người ta bỏ n 1 miếng kim loại khác nhau, nhiệt độ khác nhau vào
trong một bình nhiệt lượng kế chứa một lượng nước có khối lượng m
1
nhiệt
độ t
1
< 100
o
C.
Tính nhiệt độ của hỗn hợp khi sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua s mt mát
nhiệt tỏa ra môi trường xung quanh và sự hấp thu nhiệt của nhiệt lượng kế. Biết
nhiệt độ của hỗn hợp t < 100
o
C.
Bài 4 (4 điểm)
Cho mạch điện đồ như hình
vẽ: với R
1
= 9Ω; R
2
= 3Ω, MN một
biến trở có con chạy C và điện trở tổng
cộng R
b
= 24Ω. Ampe kế A
1
, A
2
điện
trở nhỏ không đáng kể và hiệu điện thế
Trang 1/2
ĐỀ CHÍNH THỨC
d
0
h
1
h
0
R
1
A
1
A
2
R
2
B
A
M N
C
K
R
b
D
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Vật lý - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Vật lý - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Cà Mau lớp 9 năm 2011 môn Vật lý 9 10 232