Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Văn lớp 9 năm học 2010

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ TĨNH
-----------------ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
NĂM HỌC 2010-2011
-----------------------------Môn thi: NGỮ VĂN
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 17/ 03/2011
(Đề thi có 01 trang, gồm 3 câu)

Câu 1 (4 điểm )
Nhận xét về cách kết thúc Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ, có ý kiến
cho rằng: “Truyện kết thúc có hậu, thể hiện được ước mong của con người về sự công bằng
trong cuộc đời”, song ý kiến khác lại khẳng định : “Tính bi kịch của truyện vẫn tiềm ẩn ở
ngay trong cái kết lung linh ki ảo”.
Hãy trinh bày suy nghĩ của em về hai ý kiến trên.
Câu 2 (4 điểm)
LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠN
Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc
tranh luận, và một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia.
Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “ Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi
đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.
Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, và quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ
bị đuối sức và chìm dần xuống. Người bạn kia đã tìm cách cứu anh. Khi đã lên bờ, anh lấy một
miếng kim loại khắc lên đá: “ Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi”.
Người kia hỏi: “ Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc
lên đá” ?
Anh ta trả lời : “Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xoá nhoà theo thời gian, nhưng
không ai có thể xoá được được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người ”.
Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi
những ân nghĩa lên đá.
(Dẫn theo Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục, 2009, tr 160).
Từ câu chuyện trên, em hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 300 từ) bàn về sự tha thứ và
lòng biết ơn của con người trong cuộc sống.
Câu 3 (12 điểm)
Sự khám phá và thể hiện vẻ đẹp tinh cảm gia đinh qua bài thơ Con cò (Chế Lan Viên),
Bếp lửa (Bằng Việt), Nói với con (Y Phương).
( Ngữ văn 9, NXB Giáo dục, 2009).
………………..Hết……………………..

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9
HÀ TĨNH NĂM HỌC 2010-2011
------------------ ------------------------------
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn thi: NGỮ VĂN
150
17/ 03/2011
 !"#
Câu 1 (4 điểm )
$%&'()Chuyện ngưi con gái Nam Xương *#+,-.)
/0#1)$#12324*2'567/
#895.)(:;<=0>7=*#1'? @A
():#:BC9D
EFB75#G*H '.)ID
Câu 2 (4 điểm)
LỖI LẦM VÀ SỰ BIẾT ƠN
Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc
tranh luận, một người nổi nóng không kiềm chế được mình đã nặng lời miệt thị người kia.
Cảm thấy bị xúc phạm, anh không nói gì, chỉ viết lên cát: “ Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi
đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.
Họ đi tiếp, tìm thấy một ốc đảo, quyết định đi bơi. Người bị miệt thị lúc nãy bây giờ
bị đuối sức và chìm dần xuống. Người bạn kia đã tìm ch cứu anh. Khi đã lên bờ, anh lấy một
miếng kim loại khắc lên đá: “ Hôm nay người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi”.
Người kia hỏi: “ Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc
lên đá” ?
Anh ta trả lời : Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xoá nhoà theo thời gian, nhưng
không ai có thể xoá được được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người ”.
Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát khắc ghi
những ân nghĩa lên đá.
,?HNgữ vănJ$ 8KLM(NOPJQD
R"##1IH F') 87'STC!R7'56U'
:V7)W*2#85XD
Câu 3 (12 điểm)
Y6( ('1'Z[BC B\#7WCon ])^_I
Bếp lửaL/_1Nói với con`a2WD
Ngữ văn 9KLM(NOPJD
bbbbbbDDE)bbbbbbbbDD
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Văn lớp 9 năm học 2010 - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Hà Tĩnh môn Văn lớp 9 năm học 2010 9 10 229