Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Công nghệ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LONG AN
*****

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI : CÔNG NGHỆ
NGÀY THI : 07/4/2011
THỜI GIAN: 150 phút (Không kể phát đề)

A. PHẦN BẮT BUỘC: (14 điểm)
Câu 1: (8 điểm)
Cho hình chiếu trục đo của vật thể :
a/ Hãy vẽ hình chiếu đứng, bằng,
cạnh của vật thể: đúng vị trí, thể hiện
đầy đủ kích thước và có hình cắt ở vị trí
hình chiếu đứng; theo tỉ lệ 1 : 1.(7 điểm)
b/ Chú thích ký hiệu ren trên
hình vẽ. (1 điểm)

Câu 2: (3 điểm) Cần truyền chuyển động quay từ trục I (trục dẫn) với tốc độ là n 1, trục trung
gian II với tốc độ n2 tới trục (bị dẫn) III có tốc độ n3 < n1.
a/ Hãy chọn phương án biểu diễn cơ cấu truyền động trên? (1,5 điểm)
b/ Cho Z1 = 40 răng, Z2 = 100 răng, Z’2= 40 răng, Z3 = 80 răng. Muốn trục III quay
160 vòng/phút thì trục I phải quay bao nhiêu vòng/phút ? (1,5 điểm)
Câu 3: (1 điểm) Nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng ? Tiết kiệm điện năng có lợi ích gì cho
môi trường ?
Câu 4: (2 điểm) Một máy biến áp 1 pha có điện áp sơ cấp 220V; số vòng dây quấn cuộn thứ
cấp là 900 vòng.
a/ Điện áp lấy ra ở cuộn thứ cấp là 100V thì cuộn sơ cấp phải có số vòng dây là bao
nhiêu? (1 điểm)
b/ Đến giờ cao điểm, điện áp sơ cấp giảm còn 200V. Để giữ điện áp thứ cấp không đổi, nếu số
vòng dây quấn cuộn sơ cấp không đổi thì phải điều chỉnh số vòng dây quấn cuộn thứ cấp bằng bao
nhiêu ? (1 điểm)
B. PHẦN TỰ CHỌN: Học sinh chọn 1 trong 2 phần sau: (6 điểm)
I/ Phần điện: (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm hai bảng điện:
- Bảng điện 1 gồm một công tơ, một cầu dao 2 cực (phải vẽ đúng sơ đồ lắp dây công tơ).
- Bảng điện 2 gồm một cầu chì bảo vệ một ổ điện, một công tắc hai cực điều khiển mạch đèn
huỳnh quang chấn lưu có tắc te. (Vẽ đầy đủ chấn lưu tắc te và bóng đèn).
Câu 2: (3 điểm) Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện gồm hai cầu chì hai công tắc ba cực điều khiển
một đèn sợi đốt 220V-75W bằng hai cách khác nhau trong đó có một cách tiết kiệm dây (khi vẽ
công tắc ba cực phải kí hiệu tên cực giữa).
II/ Phần trồng cây ăn quả: (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu ưu, nhược điểm của hai phương pháp nhân giống sau: gieo hạt và
ghép ?
Câu 2: ( 2 điểm ) Trình bày biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng ?
Câu 3: (1 điểm) Trong phương pháp nhân giống cây ăn quả có phương pháp tách chồi và
phương pháp nuôi cấy mô. Hãy cho biết đây là phương pháp nhân giống nào? Giải thích ?
-------- HẾT -------

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
A. PHẦN BẮT BUỘC: (14 điểm)
Câu 1: (8 điểm)
a/ Vẽ ba hình chiếu của vật thể :
+ Vẽ đúng hình dạng : Hình chiếu đứng...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN MÔN THI : CÔNG NGHỆ
***** NGÀY THI : 07/4/2011
THỜI GIAN: 150 phút (Không kể phát đề)
A. PHẦN BẮT BUỘC: (14 điểm)
Câu 1: (8 điểm)
Cho hình chiếu trục đo của vật thể :
a/ Hãy vẽ hình chiếu đứng, bằng,
cạnh của vật thể: đúng vị trí, thể hiện
đầy đủ kích thước hình cắt ở vị trí
hình chiếu đứng; theo tỉ lệ 1 : 1.(7 điểm)
b/ Chú thích hiệu ren trên
hình vẽ. (1 điểm)
Câu 2: (3 điểm) Cần truyền chuyển động quay từ trục I (trục dẫn) với tốc đ n
1
, trục trung
gian II với tốc độ n
2
tới trục (bị dẫn) III có tốc độ n
3
< n
1
.
a/ Hãy chọn phương án biểu diễn cơ cấu truyền động trên? (1,5 điểm)
b/ Cho Z
1
= 40 răng, Z
2
= 100 răng, Z
2
= 40 răng, Z
3
= 80 răng. Muốn trục III quay
160 vòng/phút thì trục I phải quay bao nhiêu vòng/phút ? (1,5 điểm)
Câu 3: (1 điểm) Nêu các biện pháp tiết kiệm điện năng ? Tiết kiệm điện năng lợi ích cho
môi trường ?
Câu 4: (2 điểm) Một máy biến áp 1 pha điện áp cấp 220V; số vòng dây quấn cuộn thứ
cấp là 900 vòng.
a/ Điện áp lấy ra cuộn thứ cấp 100V thì cuộn cấp phải số vòng dây bao
nhiêu? (1 điểm)
b/ Đến giờ cao điểm, điện áp cấp giảm còn 200V. Để giữ điện áp thứ cấp không đổi, nếu số
vòng dây quấn cuộn cấp không đổi thì phải điều chỉnh số vòng dây quấn cuộn thứ cấp bằng bao
nhiêu ? (1 điểm)
B. PHẦN TỰ CHỌN: Học sinh chọn 1 trong 2 phần sau: (6 điểm)
I/ Phần điện: (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện gồm hai bảng điện:
- Bảng điện 1 gồm một công tơ, một cầu dao 2 cực (phải vẽ đúng sơ đồ lắp dây công tơ).
- Bảng điện 2 gồm một cầu chì bảo vệ một điện, một công tắc hai cực điều khiển mạch đèn
huỳnh quang chấn lưu có tắc te. (Vẽ đầy đủ chấn lưu tắc te và bóng đèn).
Câu 2: (3 điểm) Vđồ nguyên mạch điện gồm hai cầu chì hai công tắc ba cực điều khiển
một đèn sợi đốt 220V-75W bằng hai ch khác nhau trong đó có một cách tiết kiệm dây (khi vẽ
công tắc ba cực phải kí hiệu tên cực giữa).
II/ Phần trồng cây ăn quả: (6 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu ưu, nhược điểm của hai phương pháp nhân giống sau: gieo hạt và
ghép ?
Câu 2: ( 2 điểm ) Trình bày biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng ?
Câu 3: (1 điểm) Trong phương pháp nhân giống cây ăn quả phương pháp tách chồi và
phương pháp nuôi cấy mô. Hãy cho biết đây là phương pháp nhân giống nào? Giải thích ?
-------- HẾT -------
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Công nghệ - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Công nghệ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Công nghệ 9 10 689