Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Ngữ Văn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN: NGỮ VĂN
NGÀY THI: 07/4/2011
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

Câu1: (4 điểm)
Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:
“Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.”
a) Hãy chỉ ra cái hay của từ “thốt” trong đoạn thơ trên.
b) Xác định và nói lên tác dụng các biện pháp tu từ được dùng trong đoạn thơ trên.
Câu 2: (4 điểm)
Viết một văn bản ngắn trong đó có sử dụng khởi ngữ (gạch chân xác định)
trình bày cảm nhận của em về nạn bạo lực trong học đường.
Câu 3: (12 điểm)
Sự khám phá và thể hiện vẻ đẹp tình cảm gia đình - tình cha con - qua hai tác
phẩm: “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng và “Nói với con” của Y Phương.
--- Hết---

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ CHÍNH THỨC
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN: NGỮ VĂN
NGÀY THI: 07/4/2011
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
Câu1: (4 điểm)
Đọc kĩ đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi dưới đây:
“Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang
Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.”
a) Hãy chỉ ra cái hay của từ “thốt” trong đoạn thơ trên.
b) Xác đnh và nói lên tác dng các biện pháp tu t đưc dùng trong đon thơ tn.
Câu 2: (4 điểm)
Viết một văn bản ngắn trong đó s dụng khởi ngữ (gạch chân c định)
trình bày cảm nhận của em về nạn bạo lực trong học đường.
Câu 3: (12 điểm)
Sự khám phá và thể hiện vẻ đẹp tình cảm gia đình - tình cha con - qua hai tác
phẩm: “Chiếc lược ngà” của Nguyễn Quang Sáng và “Nói với con” của Y Phương.
--- Hết---
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Ngữ Văn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Ngữ Văn 9 10 819