Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Sinh

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 99 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LONG AN

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI: SINH HỌC
NGÀY THI: 07/4/2011
THỜI GIAN: 150 phút (không kể phát đề)
----------------------------------

Câu 1: (4 điểm).
1.1. (2 điểm). Ở cà chua, các tính trạng quả đỏ, tròn là trội hoàn toàn so với các tính trạng quả vàng,
bầu dục. Hai tính trạng màu sắc và hình dạng quả di truyền độc lập với nhau. Nếu lai hai cây cà chua với
nhau mà được F1 phân tính theo tỉ lệ: 3 đỏ, tròn : 3 vàng, tròn : 1 đỏ, bầu dục : 1 vàng, bầu dục thì kiểu gen
và kiểu hình của cây lai đời P phải như thế nào? Hãy biện luận và lập sơ đồ lai kiểm chứng.
1.2. (2 điểm). Ở bò, các tính trạng: lông đen qui định bởi gen D, không sừng qui định bởi gen E, lông
vàng qui định bởi gen d, có sừng qui định bởi gen e. Người ta cho một bò đực thuần chủng giao phối với
một bò cái vàng, không sừng. Năm đầu sinh được một bê đực đen, không sừng. Năm thứ hai sinh được một
bê cái đen, có sừng.
a. Hãy biện luận để xác định kiểu gen và kiểu hình của bò đực bố? Kiểu gen của bò mẹ và các bê
con? Lập sơ đồ lai kiểm chứng.
b. Hãy cho biết kết quả có thể có ở thế hệ F 2 nếu cho F1 tạp giao với nhau? Biết gen kiểm tra các
tính trạng nằm trên các nhiểm sắc thể khác nhau.
Câu 2: (2 điểm).
Những mối quan hệ của các sinh vật cùng loài xảy ra trong điều kiện nào? Trong thực tiển sản xuất,
cần phải làm những gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi,
cây trồng?
Câu 3: (4 điểm).
Ở một cá thể động vật có 3 tế bào sinh dục sơ khai cùng tiến hành nguyên phân một số đợt bằng nhau,
sau đó tất cả các tế bào con do 3 tế bào này sinh ra đều bước vào giảm phân hình thành giao tử. Cả hai quá
trình phân bào này đòi hỏi môi trường cung cấp 1512 NST đơn, trong đó số NST đơn cung cấp cho quá
trình giảm phân nhiều hơn số NST đơn cung cấp cho quá trình nguyên phân là 24. Hãy xác định:
a. Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào?
b. Số NST kép trong kỳ sau I của giảm phân ở mỗi tế bào?
c. Số NST đơn trong kỳ sau II của giảm phân ở mỗi tế bào?
d. Số giao tử được tạo thành sau giảm phân?
Câu 4: (3 điểm).
4.1. (1 điểm). Thường biến và đột biến cơ bản khác nhau ở những điểm nào?
4.2. (2 điểm). Gen B có tỉ lệ A/G = 1/2 đã đột biến thành gen b. Gen b ngắn hơn gen B là 3,4 A 0
(Ăngxtơrông) nhưng số liên kết hiđrô của hai gen vẫn bằng nhau. Khi cặp gen Bb tự nhân đôi hai lần môi
trường đã phải cung cấp 3549 nuclêôtít các loại. Hãy cho biết:
a. Đột biến đã diễn ra như thế nào? Cho rằng tác nhân gây đột biến không ảnh hư...
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN MÔN THI: SINH HỌC
NGÀY THI: 07/4/2011
ĐỀ CHÍNH THỨC THỜI GIAN: 150 phút (không kể phát đề)
----------------------------------
Câu 1: (4 điểm).
1.1. (2 điểm). chua, các tính trạng quả đỏ, tròn trội hoàn toàn so với các tính trạng quả vàng,
bầu dục. Hai tính trạng u sắc hình dạng quả di truyền độc lập với nhau. Nếu lai hai cây chua với
nhau mà được F
1
phân tính theo tỉ lệ: 3 đỏ, tròn : 3 vàng, tròn : 1 đỏ, bầu dục : 1 vàng, bầu dục thì kiểu gen
và kiểu hình của cây lai đời P phải như thế nào? Hãy biện luận và lập sơ đồ lai kiểm chứng.
1.2. (2 điểm). bò, các tính trạng: lông đen qui định bởi gen D, không sừng qui định bởi gen E, lông
vàng qui định bởi gen d, sừng qui định bởi gen e. Người ta cho một đực thuần chủng giao phối với
một bò cái vàng, không sừng. Năm đầu sinh được một bê đực đen, không sừng. Năm thứ hai sinh được một
bê cái đen, có sừng.
a. Hãy biện luận để xác định kiểu gen kiểu hình của đực bố? Kiểu gen của mẹcác
con? Lập sơ đồ lai kiểm chứng.
b. Hãy cho biết kết quả thể thế hệ F
2
nếu cho F
1
tạp giao với nhau? Biết gen kiểm tra các
tính trạng nằm trên các nhiểm sắc thể khác nhau.
Câu 2: (2 điểm).
Những mối quan hệ của c sinh vật cùng loài xảy ra trong điều kiện nào? Trong thực tiển sản xuất,
cần phải làm những gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi,
cây trồng?
Câu 3: (4 điểm).
Ở một cá thể động vật có 3 tế bào sinh dục sơ khai cùng tiến hành nguyên phân một số đợt bằng nhau,
sau đó tất cả các tế bào con do 3 tế bào này sinh ra đều bước vào giảm phân hình thành giao tử. Cả hai quá
trình phân bào này đòi hỏi môi trường cung cấp 1512 NST đơn, trong đó số NST đơn cung cấp cho quá
trình giảm phân nhiều hơn số NST đơn cung cấp cho quá trình nguyên phân là 24. Hãy xác định:
a. Số đợt nguyên phân của mỗi tế bào?
b. Số NST kép trong kỳ sau I của giảm phân ở mỗi tế bào?
c. Số NST đơn trong kỳ sau II của giảm phân ở mỗi tế bào?
d. Số giao tử được tạo thành sau giảm phân?
Câu 4: (3 điểm).
4.1. (1 điểm). Thường biến và đột biến cơ bản khác nhau ở những điểm nào?
4.2. (2 điểm). Gen B tỉ lệ A/G = 1/2 đã đột biến thành gen b. Gen b ngắn hơn gen B 3,4 A
0
(Ăngxtơrông) nhưng số liên kết hiđrô của hai gen vẫn bằng nhau. Khi cặp gen Bb tự nhân đôi hai lần môi
trường đã phải cung cấp 3549 nuclêôtít các loại. Hãy cho biết:
a. Đột biến đã diễn ra như thế nào? Cho rằng tác nhân gây đột biến không ảnh hưởng đến 3 cặp
nuclêôtít.
b. Số nuclêôtít mỗi loại của mỗi gen?
c. Đột biến đã làm tăng bao nhiêu % số kiểu hình nếu gen B là trội không hoàn toàn so với gen b?
Câu 5: (4 điểm).
Trong một tế bào chứa hai gen có chiều dài bằng nhau. Số liên kết hiđrô của gen thứ nhất nhiều hơn số
liên kết hiđrô của gen thứ hai 160. Khi tế bào chứa hai gen trên nguyên phân 4 lần thì môi trường đã
cung cấp cho gen thứ nhất 3000 nuclêôtít loại A môi trường cung cấp cho gen thứ hai 6750 nuclêôtít
loại G. Hãy xác định:
a. Số nuclêôtít mỗi loại của mỗi gen?
b. Chiều dài của mỗi gen?
c. Số chu kỳ xoắn và số liên kết hiđrô của mỗi gen?
Câu 6: (3 điểm).
người gen T qui định tính trạng mắt nâu trội hoàn toàn so với gen t qui định tính trạng mắt đen.
Trong một gia đình: Ông nội đều mắt nâu, bố mắt đen; ông ngoại mắt đen, ngoại mắt nâu, mẹ mắt
nâu. Bố mẹ sinh được hai người con: một gái, một trai đều mắt nâu.
Hãy vẽ đồ phả hệ, xác định kiểu gen của từng thành viên trong gia đình trên cho biết sao kết
quả thu được không phù hợp với tỉ lệ di truyền của Menđen về lai một tính.
------- Hết -------
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Sinh - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2011 môn Sinh 9 10 616