Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Giáo dục công dân

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI : GIÁO DỤC CÔNG DÂN.
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

Câu1: ( 3 điểm)
a. Nhà nước ta từ khi ra đời đến nay đã ban hành mấy hiến pháp? Thời gian và bối cảnh ra đời
của từng hiến pháp? Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành và sửa đổi hiến pháp? Hiến pháp năm
1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
b. Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Hãy giải thích bản chất
của nhà nước ta?
Câu 2: ( 3 điểm)
Theo em mục đích học tập đúng nhất của mỗi người là gì? Để thực hiện được mục đích đó
em phải làm gì? Nêu một câu ca dao, tục ngữ hoặc danh ngôn nói về học tập?
Tình huống:
Nam là một học sinh chăm ngoan nhưng nhà rất nghèo, sau Nam còn có hai em. Đang học lớp
6 thì mẹ mất, còn bố thì đau ốm luôn, Nam có thể phải nghỉ học ở nhà để lao động giúp bố nuôi
các em.
Nếu là Nam, trong hoàn cảnh đó em sẽ giải quyết khó khăn như thế nào?
Câu 3: ( 4 điểm)
a. Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu
công nghiệp - hóa hiện đại hóa đất nước?
b. Trong thanh niên học sinh thường có quan niệm “Được đến đâu thì hay đến đó”, “Nước đến
chân mới nhảy”. Em có đồng tình với quan niệm đó không? Vì sao?
Tình huống:
Để tranh thủ thời gian trong giờ học, Hà thường mang bài tập của môn khác ra làm. Có bạn
khen đó là cách làm việc hay, vừa có năng suất, vừa có chất lượng lại hiệu quả và đã làm theo
Hà.
a. Hãy nêu suy nghĩ của em về cách làm trên?
b. Theo em việc tích cực đổi mới phương pháp học tập có phải là biểu hiện của làm việc có
năng suất, chất lượng, hiệu quả không? Vì sao?
Câu 4: ( 4 điểm)
Hợp tác là gì? Trong cuộc sống, hợp tác có lợi như thế nào? Trong giờ kiểm tra, do ngồi cạnh
nhau nên Tí và Tèo đã giúp đỡ, hỗ trợ nhau hết mình để hoàn thành đề bài. Theo em, điều đó có
được coi là hợp tác hay không? Tại sao?
Câu 5: ( 3 điểm)
a.Có người cho rằng: “Việc gây ra ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay là trách nhiệm của
các ngành sản xuất công nghiệp, giao thông…. Còn người nông dân chỉ trồng trọt và chăn nuôi
thì làm sao có thể gây ô nhiễm môi trường được.” . Theo em, nhận định này đúng hay sai? Tại sao?
b. Là học sinh trung học cơ sở, hiện tại em có thể làm những công việc gì để góp phần tham gia
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường?
Câu 6: ( 3 điểm)
Bàn về trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con cái, người xưa...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI : GIÁO DỤC CÔNG DÂN.
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
Câu1: ( 3 điểm)
a. Nnước ta t khi ra đời đến nay đã ban hành mấy hiến pháp? Thời gianbối cảnh ra đời
của từng hiến pháp? Cơ quan nào thẩm quyền ban hành sửa đổi hiến pháp? Hiến pháp năm
1992 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
b. Bản chất của nhàc Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam gì? Hãy giải thích bản chất
của nhà nước ta?
Câu 2: ( 3 điểm)
Theo em mục đích học tập đúng nhất của mỗi người là gì? Đthực hiện được mục đích đó
em phải làm gì? Nêu một câu ca dao, tục ngữ hoặc danh ngôn nói về học tập?
Tình huống:
Nam là một học sinh chăm ngoan nhưng nhà rất nghèo, sau Nam còn có hai em. Đang học lớp
6 thì mẹ mất, còn bố t đau ốm luôn, Nam có thể phải nghỉ học nhà để lao động giúp bố nuôi
các em.
Nếu là Nam, trong hoàn cảnh đó em sẽ giải quyết khó khăn như thế nào?
Câu 3: ( 4 điểm)
a. Tại sao Đảng và nhân dân ta lại tin tưởng vào thế hệ thanh niên trong việc thực hiện mục tiêu
công nghiệp - hóa hiện đại hóa đất nước?
b. Trong thanh niên học sinh thường có quan niệm “Được đến đâu thì hay đến đó”, “Nước đến
chân mới nhảy”. Em có đồng tình với quan niệm đó không? Vì sao?
Tình huống:
Đtranh thủ thời gian trong giờ học, thường mang bài tập của môn khác ra làm. bạn
khen đó cách làm việc hay, vừa năng suất, vừa chất lượng lại hiệu quả đã làm theo
Hà.
a. Hãy nêu suy nghĩ của em về cách làm trên?
b. Theo em việc tích cực đổi mới phương pháp học tập phải là biu hin của làm việc
năng suất, chất lượng, hiệu quả không? Vì sao?
Câu 4: ( 4 điểm)
Hợp tác là ? Trong cuộc sống, hợp tác có lợi như thế nào? Trong giờ kiểm tra, do ngồi cạnh
nhau nên Tèo đã giúp đỡ, hỗ trợ nhau hết nh để hoàn thành đề bài. Theo em, điều đó
được coi là hợp tác hay không? Tại sao?
Câu 5: ( 3 điểm)
a.Có người cho rằng: Việc gây ra ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay là trách nhiệm của
các ngành sản xuất công nghiệp, giao thông…. Còn người nông dân chỉ trồng trọt chăn nuôi
thì làm sao có thể gây ô nhiễm môi trường được.” . Theo em, nhận định này đúng hay sai? Tại sao?
b. Là học sinh trung học cơ sở, hiện tại em có th làm những công việc để góp phần tham gia
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường?
Câu 6: ( 3 điểm)
Bàn về trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng giáo dục con cái, người xưa
câu:“ Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”. Em có đồng tình với điều đó không? Tại sao?
* Ghi chú: - Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu.
- Giám thị không giải thích gì thêm.
--- Hết ---
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Giáo dục công dân - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Giáo dục công dân - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Giáo dục công dân 9 10 680