Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
LONG AN
MÔN THI: LỊCH SỬ
NGÀY THI: 11/4/2012
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)

Câu1: (2 điểm)
Lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai.
Phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 2: (4 điểm)
Hãy cho biết các mốc thời gian thành lập các tổ chức liên kết kinh tế ở khu
vực Tây Âu. Hội nghị cấp cao của các nước EC tại Ma-a-xtơ-rích (Hà Lan) đã thông
qua những quyết định quan trọng nào?
Câu 3: ( 3 điểm)
Nhà Lý thành lập trong hoàn cảnh như thế nào? Tại sao nhà Lý lại dời đô về
Thăng Long?
Câu 4: (2 điểm)
Quá trình đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ thực dân Pháp của triều
đình Huế thể hiện như thế nào qua các Hiệp ước?
Câu 5: (3 điểm)
Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.
Câu 6: (3 điểm)
Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh như thế nào? Sự lãnh đạo
kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?
Câu 7: (3 điểm)
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” trong hoàn
cảnh nào? Nêu nội dung “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.
--- Hết---

...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LONG AN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP TỈNH
MÔN THI: LỊCH SỬ
NGÀY THI: 11/4/2012
THỜI GIAN: 150 PHÚT (Không kể thời gian phát đề)
Câu1: (2 điểm)
Lập bảng niên biểu về những s kiện chính của chiến tranh thế giới thứ hai.
Phân tích tính chất của chiến tranh thế giới thứ hai.
Câu 2: (4 điểm)
Hãy cho biết các mốc thời gian thành lập c tổ chức liên kết kinh tế khu
vực Tây Âu. Hội nghị cấp cao của các nước EC tại Ma-a-xtơ-rích (Hà Lan) đã thông
qua những quyết định quan trọng nào?
Câu 3: ( 3 điểm)
Nhà Lý thành lập trong hoàn cảnh như thế nào? Tại sao nhà lại dời đô v
Thăng Long?
Câu 4: (2 điểm)
Quá trình đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ thực dân Pháp của triều
đình Huế thể hiện như thế nào qua các Hiệp ước?
Câu 5: (3 điểm)
Trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng.
Câu 6: (3 điểm)
Lệnh Tổng khởi nghĩa được ban bố trong hoàn cảnh như thế nào? Sự lãnh đạo
kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?
Câu 7: (3 điểm)
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” trong hoàn
cảnh nào? Nêu nội dung “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.
--- Hết---
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Lịch sử - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Long An lớp 9 năm 2012 môn Lịch sử 9 10 225