Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Giáo dục công dân lớp 9 Bảng A (Có đáp án)

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Së Gi¸o Dôc & §µo
T¹o NGhÖ an

Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS
n¨m häc 2010 - 2011

§Ò chÝnh thøc

M«n thi: gi¸o dôc c«ng d©n - b¶ng a
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u 1 (3.0 ®iÓm). Tình huống:
Năm nay, Hoa 15 tuổi thi đậu vào lớp 10 nên được bố mẹ tặng một chiếc xe đạp
để đi học.
Hỏi: a. Hoa có những quyền gì và không có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó? Vì sao?
b. Quyền sở hữu tài sản là gì? Thái độ của em đối với tài sản của mình và của
người khác?
C©u 2 (4.0 ®iÓm).
Tệ nạn xã hội? Thái độ và hành động của em?
C©u 3 (3.0 ®iÓm).
Em hãy trình bày hiểu biết của mình về ý kiến sau:
Năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài.
C©u 4 (3.0 ®iÓm). Tình huống:
Một tốp học sinh mải nói chuyện khi đang đi xe đạp nên đã va quệt vào chị lao
công dọn vệ sinh bên đường. Mấy bạn vẫn tiếp tục đi và còn cười khúc khích. Thấy
vậy, Bảo Chi ái ngại nói : “Chúng mình quay lại xin lỗi chị ấy đi” nhưng Hoàng xua
tay: “Bà quét rác thì cần gì phải xin lỗi”.
Hỏi: a. Em có nhận xét gì về thái độ của Bảo Chi và Hoàng?
b. Em sẽ làm gì trong tình huống trên?
C©u 5 (2.0 ®iÓm).
Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải một số hình ảnh, bài
viết... về tình trạng bạo lực học đường. Điều đáng buồn nhất là không ít học sinh đứng
xem và cổ vũ rất nhiệt tình! Em có cảm nhận như thế nào về thực trạng đó?
C©u 6 (5.0 ®iÓm).
Nếu chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2012 là: “Bảo vệ hòa bình”, với tư
cách một công dân của dân tộc yêu chuộng hòa bình thì em sẽ gửi bức thông điệp nào
để bày tỏ những khát vọng của mình đến bạn bè thế giới?
- - - Hết - - -

Hä vµ tªn thÝ sinh:............................................................................. Sè b¸o danh: .....................................

Së Gd&§t NghÖ an

Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS
N¨m häc 2010 - 2011
ĐÁP ÁN ®Ò chÝnh thøc
M«n: gi¸o dôc c«ng d©n - b¶ng A
----------------------------------------------

C©u

Néi dung

Tình huống:
Năm nay, Hoa 15 tuổi thi đậu vào lớp 10 nên được bố mẹ tặng một chiếc xe
đạp để đi học.
1. Hỏi: a, Hoa có những quyền gì và không có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó? Vì
sao?
b, Quyền sở hữu tài sản là gì? Thái độ của em đối với tài sản của mình và
của người khác?
- Hoa có quyền chiếm hữu và quyền sử dụng
- Hoa không có quyền định đoạt
a,
- Vì: + Chiếc xe đạp đó là do bố mẹ mua cho
+ Hoa 15 tuổi thì đang chịu sự quản lí của bố mẹ
+ Chỉ bố mẹ Hoa mới có quyền định đoạt
- Quyền sở hữu tài sản là quyền của công dân(chủ sở hữu) đối v...
Së Gi¸o Dôc & §µo
T¹o NGhÖ an
Kú thi chän häc sinh giái tØnh líp 9 THCS
n¨m häc 2010 - 2011
M«n thi: gi¸o dôc c«ng d©n - b¶ng a
Thêi gian: 150 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
C©u 1 (3.0 ®iÓm). Tình huống:
Năm nay, Hoa 15 tuổi thi đậu vào lớp 10 nên được bố mẹ tặng một chiếc xe đạp
để đi học.
Hỏi: a. Hoa có những quyền gì và không có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó? Vì sao?
b. Quyền sở hữu tài sản gì? Thái độ của em đối với tài sản của mình của
người khác?
C©u 2 (4.0 ®iÓm).
Tệ nạn xã hội? Thái độ và hành động của em?
C©u 3 (3.0 ®iÓm).
Em hãy trình bày hiểu biết của mình về ý kiến sau:
Năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của những thiên tài.
C©u 4 (3.0 ®iÓm). Tình huống:
Một tốp học sinh mải nói chuyện khi đang đi xe đạp nên đã va quệt vào chị lao
công dọn vệ sinh bên đường. Mấy bạn vẫn tiếp tục đi còn cười khúc khích. Thấy
vậy, Bảo Chi ái ngại i : “Chúng mình quay lại xin lỗi chị ấy đi” nhưng Hoàng xua
tay: “Bà quét rác thì cần gì phải xin lỗi”.
Hỏi: a. Em có nhận xét gì về thái độ của Bảo Chi và Hoàng?
b. Em sẽ làm gì trong tình huống trên?
C©u 5 (2.0 ®iÓm).
Hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải một số hình ảnh, bài
viết... về tình trạng bạo lực học đường. Điều đáng buồn nhất không ít học sinh đứng
xem và cổ vũ rất nhiệt tình! Em có cảm nhận như thế nào về thực trạng đó?
C©u 6 (5.0 ®iÓm).
Nếu chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế UPU năm 2012 là: “Bảo vệ hòa bình”, với
cách một công dân của dân tộc yêu chuộng hòa bình thì em sẽ gửi bức thông điệp nào
để bày tỏ những khát vọng của mình đến bạn bè thế giới?
- - - Hết - - -
Hä vµ tªn thÝ sinh:............................................................................. Sè b¸o danh: .....................................
§Ò chÝnh thøc
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Giáo dục công dân lớp 9 Bảng A (Có đáp án) - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Giáo dục công dân lớp 9 Bảng A (Có đáp án) - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011 môn Giáo dục công dân lớp 9 Bảng A (Có đáp án) 9 10 522