Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 2

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 669 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2
MÔN : TIẾNG VIỆT
Phần I: Trắc nghiệm ( 10 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trong các từ : xắp xếp ;xếp hàng ; sáng sủa ; xôn xao.Từ viết sai chính tả là:
A. Xắp xếp

B. Xếp hàng

c . Sáng sủa

d . Xôn xao

Câu 2 . Từ nào là từ chỉ hoạt động của sự vật trong câu sau: “ Hoạ Mi hót rất hay.”
A . Hoạ Mi

B. Hót

C. Rất

D. Hay

Câu 3 .Bộ phận in đậm trong câu: “Bác Hồ tập chạy ở bờ suối” trả lời cho câu hỏi nào?
A. Làm gì?

B. Như thế nào?

C . Là gì?

D. ở đâu?

Câu 4. Từ trái nghĩa với từ chăm chỉ là từ :
A Siêng năng

B. Lười biếng

C. Thông minh

D. Đoàn kết

Câu 5 .Từ chỉ đặc điểm của sự vật trong câu: “ Trong vườn, hoa mướp nở vàng tươi” là:
A. Hoa mướp

B. Nở

C. Vàng tươi

D. trong vườn

Câu 6. Bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu? trong câu: “ Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ
rực.” Là:
A. Hai bên bờ sông
Câu 7.

B. Hoa phượng

C. Nở

D. Đỏ rực

Hót như......

Tên loài chim điền vào chỗ trống thích hợp là:
A. Vẹt

B. Khướu

C. Cắt

D. Sáo

Câu 8. Cáo .....
Từ chỉ đặc điểm của con vật điền thích hợp vào chỗ trống là:
A. Hiền lành

B. Tinh ranh

C. Nhút nhát

D. Nhanh nhẹn

Câu 9. Từ nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ là:
A .Kính yêu

B. Kính cận

C. Kính râm

Câu 10.Em hiểu câu tục ngữ : “ Lá lành đùm lá rách .” là thế nào?
A. Giúp đỡ nhau

B. Đoàn kết

C. Đùm bọc

D. Đùm bọc ,cưu mang, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn

II. Phần tự luận :(10 điểm)
Câu 1: Gạch dưới các chữ viết sai chính tả ch hay tr và viết lại cho đúng vào chỗ trống ở
dưới :
Trưa đến chưa mà trời đã nắng trang trang.
..........................................................................................................................................
Câu 2: Xếp các từ sau thành 2 nhóm:
Giản dị, sáng ngời, tài giỏi, bạc phơ, cao cao, sáng suốt, lỗi lạc, hiền từ.
Nhóm 1: Từ chỉ đặc điểm hình dáng của Bác Hồ:
Nhóm 2: Từ chỉ tính nết phẩm chất của Bác Hồ:
Câu 3: Trong bài : “Ngày hôm qua đâu rồi? ” ( Tiếng Việt 2 ,tập 1 ) của nhà thơ Bế Kiến
Quốc có đoạn :
-Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của con
Con học hành chăm chỉ
Là ngày qua vẫn còn...
Qua đoạn thơ trên, tác giả muốn nói với em điều gì đẹp đẽ và có ý nghĩa trong cuộc sống?
Câu 4: “ Gia đình là tổ ấm của em.” Hãy viết 1 đoạn văn ngắn khoảg 5 - 6 câu kể về một
buổi sum họp trong gia đình em.

ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG VIỆT
Phần I: Trắc nghiệm ( 10 điểm) mỗi câu đúng cho 1 điểm
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: A
Câu 2: B
Câu 3: A
Câu 4: B
Câu 5: C
Câu 6: A
Câ...
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 2
MÔN : TIẾNG VIỆT
Phần I: Trắc nghiệm ( 10 điểm)
Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng
Câu 1: Trong các từ : xắp xếp ;xếp hàng ; sáng sủa ; xôn xao.Từ viết sai chính tả là:
A. Xắp xếp B. Xếp hàng c . Sáng sủa d . Xôn xao
Câu 2 . Từ nào là từ chỉ hoạt động của sự vật trong câu sau: “ Hoạ Mi hót rất hay.”
A . Hoạ Mi B. Hót C. Rất D. Hay
Câu 3 .Bộ phận in đậm trong câu: “Bác Hồ tập chạy ở bờ suối” trả lời cho câu hỏi nào?
A. Làm gì? B. Như thế nào? C . Là gì? D. ở đâu?
Câu 4. Từ trái nghĩa với từ chăm chỉ là từ :
A Siêng năng B. Lười biếng C. Thông minh D. Đoàn kết
Câu 5 .Từ chỉ đặc điểm của sự vật trong câu: “ Trong vườn, hoa mướp nở vàng tươi” là:
A. Hoa mướp B. Nở C. Vàng tươi D. trong vườn
Câu 6. Bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu? trong câu: “ Hai bên bờ sông, hoa phượng vĩ nở đỏ
rực.” Là:
A. Hai bên bờ sông B. Hoa phượng C. Nở D. Đỏ rực
Câu 7. Hót như......
Tên loài chim điền vào chỗ trống thích hợp là:
A. Vẹt B. Khướu C. Cắt D. Sáo
Câu 8. Cáo .....
Từ chỉ đặc điểm của con vật điền thích hợp vào chỗ trống là:
A. Hiền lành B. Tinh ranh C. Nhút nhát D. Nhanh nhẹn
Câu 9. Từ nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ là:
A .Kính yêu B. Kính cận C. Kính râm
Câu 10.Em hiểu câu tục ngữ : “ Lá lành đùm lá rách .” là thế nào?
A. Giúp đỡ nhau B. Đoàn kết
C. Đùm bọc D. Đùm bọc ,cưu mang, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn
Đề thi học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề thi học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 2 - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi Toán, tiếng Việt lớp 2 9 10 953