Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 9

Được đăng lên bởi hoangngoc99mt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HOÁ

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
Năm học 2011 – 2012

Môn thi: Vật lý. Lớp 9. THCS
Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2011
Số báo danh
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi)
........................
Đề thi này có 06 câu, gồm 01 trang.
Câu 1 (2 điểm): Có 3 xe xuất phát từ A đi tới B trên cùng một đường thẳng. Xe 2 xuất phát muộn hơn xe
1 là 2h và xuất phát sớm hơn xe 3 là 30 phút. Sau một thời gian thì cả 3 xe cùng gặp nhau ở một điểm C
trên đường đi. Biết rằng xe 3 đến trước xe 1 là 1h. Hỏi xe 2 đến trước xe 1 bao lâu ? Biết rằng vận tốc mỗi
xe không đổi trên cả đường đi.
Câu 2 (4 điểm) : Một thanh cứng AB đồng chất, tiết diện đều, có khối lượng riêng D = 1,5g/cm 3, có
chiều dài L = 21cm. Đặt thanh tì lên mép một chậu nước rộng và không đầy, sao cho đầu B trong chậu thì
thanh ngập 1/3 chiều dài trong nước. Biết khối lượng riêng của nước là D 0 = 1g/cm3. Bỏ qua lực đẩy
Acsimet của không khí. Hãy xác định khoảng cách từ điểm tì O đến đầu A của thanh.
Câu 3 (4 điểm) : Hai bình nhiệt lượng kế hình trụ giống nhau cách nhiệt có cùng độ cao là 25cm, bình A
chứa nước ở nhiệt độ t0 = 500C, bình B chứa nước đá tạo thành do làm lạnh nước đã đổ vào bình từ trước.
Cột nước và nước đá chứa trong mỗi bình đều có độ cao là h = 10cm. Đổ tất cả nước ở bình A vào bình
B. Khi cân bằng nhiệt thì mực nước trong bình B giảm đi ∆h = 0,6cm so với khi vừa đổ nước từ bình A
vào. Cho khối lượng riêng của nước là D 0 = 1g/cm3, của nước đá là D = 0,9g/cm 3, nhiệt dung riêng của
nước đá là C1 = 2,1 J/(g.độ), nhiệt dung riêng của nước là C 2 = 4,2 J/(g.độ), nhiệt nóng chảy của nước đá
là λ = 335 J/g. Tìm nhiệt độ nước đá ban đầu ở bình B.
R2
R1
Câu 4 (4 điểm)
Trong sơ đồ mạch điện hình 1, Ampe kế A2 chỉ 2A,
các điện trở R1, R2, R3, R4 có trị số khác nhau và chỉ nhận 1
A
trong 4 giá trị là 1, 2, 3, 4. Xác định trị số các điện trở đó và số
R3
R4
chỉ của Ampe kế A1. Biết vôn kế V chỉ 10V và số chỉ Ampe kế
2
A1 là số nguyên, vôn kế có điện trở rất lớn, các ampe kế có điện
trở không đáng kể.
A
ĐỀ CHÍNH THỨC

1

V

Hình 1
Câu 5 (3 điểm)
Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng (bỏ qua hao phí) một hiệu điện thế
xoay chiều xác định thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 100V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm
bớt n vòng dây thì hiệu điện thế giữa hai đầu để hở của nó là U, nếu thăng thêm n vòng dây thì hiệu điện
thế giữa hai đầu để hở của nó là 2U. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở khi nó tăng thêm
3n vòng dây.
Câu 6...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH
THANH HOÁ Năm học 2011 – 2012
Môn thi: Vật lý. Lớp 9. THCS
Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2011
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề thi)
Đề thi này có 06 câu, gồm 01 trang.
Câu 1 (2 điểm): Có 3 xe xuất phát từ A đi tới B trên cùng một đường thẳng. Xe 2 xuất phát muộn hơn xe
1 2h xuất phát sớm hơn xe 3 30 phút. Sau một thời gian thì cả 3 xe cùng gặp nhau một điểm C
trên đường đi. Biết rằng xe 3 đến trước xe 1 là 1h. Hỏi xe 2 đến trước xe 1 bao lâu ? Biết rằng vận tốc mỗi
xe không đổi trên cả đường đi.
Câu 2 (4 điểm) : Một thanh cứng AB đồng chất, tiết diện đều, có khối lượng riêng D = 1,5g/cm
3
,
chiều dài L = 21cm. Đặt thanh tì lên mép một chậu nước rộng và không đầy, sao cho đầu B trong chậu thì
thanh ngập 1/3 chiều dài trong nước. Biết khối lượng riêng của nước D
0
= 1g/cm
3
. Bỏ qua lực đẩy
Acsimet của không khí. Hãy xác định khoảng cách từ điểm tì O đến đầu A của thanh.
Câu 3 (4 điểm) : Hai bình nhiệt lượng kế hình trụ giống nhau cách nhiệt có cùng độ cao là 25cm, bình A
chứa nước ở nhiệt độ t
0
= 50
0
C, bình B chứa nước đá tạo thành do làm lạnh nước đã đổ vào bình từ trước.
Cột nước nước đá chứa trong mỗi bình đều độ cao h = 10cm. Đổ tất cả nước bình A vào bình
B. Khi cân bằng nhiệt thì mực ớc trong bình B giảm đi ∆h = 0,6cm so với khi vừa đổ nước từ bình A
vào. Cho khối lượng riêng của nước D
0
= 1g/cm
3
, của nước đá D = 0,9g/cm
3
, nhiệt dung riêng của
nước đá C
1
= 2,1 J/(g.độ), nhiệt dung riêng của nước C
2
= 4,2 J/(g.độ), nhiệt nóng chảy của nước đá
λ = 335 J/g. Tìm nhiệt độ nước đá ban đầu ở bình B.
Câu 4 (4 điểm)
Trong sơ đồ mạch điện hình 1, Ampe kế A
2
chỉ 2A,
các điện trở R
1
, R
2
, R
3
, R
4
có trị số khác nhau và chỉ nhận 1
trong 4 giá trị là 1, 2, 3, 4. Xác định trị số các điện trở đó và số
chỉ của Ampe kế A
1
. Biết vôn kế V chỉ 10V và số chỉ Ampe kế
A
1
là số nguyên, vôn kế có điện trở rất lớn, các ampe kế có điện
trở không đáng kể.
Câu 5 (3 điểm)
Nếu đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến thế lí tưởng (bỏ qua hao phí) một hiệu điện thế
xoay chiều xác định thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở100V. Ở cuộn thứ cấp, nếu giảm
bớt n vòng dây thì hiệu điện thế giữa hai đầu để hở của U, nếu thăng thêm n vòng dây thì hiệu điện
thế giữa hai đầu để hở của nó là 2U. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở khi nó tăng thêm
3n vòng dây.
Câu 6 (3 điểm)
Trên hình 2, ∆ là trục chính, F là tiêu điểm của một thấu kính hội tụ, S là điểm sáng, S’ là ảnh thật
của S qua thấu kính. Biết S và F nằm cùng phía so
với thấu kính. Bằng phương pháp hình học hãy xác định
vị trí quang tâm O của thấu kính đó.
----------------------------- Hết -----------------------------
A
2
A
1
V
R
1
R
2
R
3
R
4
Hình 1
.
. .
S F
S’
Hình 2
ĐỀ CHÍNH THỨC
Số báo danh
........................
Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 9 - Trang 2
Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 9 - Người đăng: hoangngoc99mt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 9 9 10 185