Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi HSG lớp 9 năm 2011 tỉnh Vĩnh Phúc

Được đăng lên bởi phanthiha1971
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
——————
ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1. Giải phương trình:

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
—————————————

2 x  3  x  1  3 x  2 2 x 2  5 x  3  16

Câu 2. Tìm tất cả các cặp số nguyên x, y thoả mãn phương trình
x 2 ( y  1)  y 2 ( x  1)  1
Câu 3. Cho tam giác ABC nhọn với trực tâm H . Đường thẳng vuông góc với BC tại
C cắt đường thẳng BH ở D, đường thẳng vuông góc với BC tại B cắt đường thẳng
CH tại E. Gọi M , N theo thứ tự là trung điểm của BE , CD.
1. Chứng minh rằng H , M , N thẳng hàng.
2. Đường thẳng MN cắt trung tuyến AL của tam giác ABC tại P.
Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác ABP tiếp xúc với BC.

Câu 4. Cho a, b, c là ba số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
a  3c
4b
8c
P


.
a  2b  c a  b  2c a  b  3c

Câu 5. Mỗi điểm của mặt phẳng được tô bởi một trong ba màu Đỏ, Xanh, Vàng.
Chứng minh rằng tồn tại hai điểm A, B được tô bởi cùng một màu mà độ dài AB  1.

——Hết——
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh .......................................................................... SDB .........................

...
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
——————
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2010-2011
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề
—————————————
Câu 1. Giải phương trình:
2
2 3 1 3 2 2 5 3 16x x x x x
Câu 2. Tìm tất cả các cặp số nguyên
, x y
thoả mãn phương trình
2 2
( 1) ( 1) 1 x y y x
Câu 3. Cho tam giác
ABC
nhọn với trực tâm
.H
Đường thẳng vuông góc với
BC
tại
C
cắt đường thẳng
BH
,D
đường thẳng vuông góc với
tại
B
cắt đường thẳng
CH
tại
.E
Gọi
,M N
theo thứ tự là trung điểm của
, .BE CD
1. Chứng minh rằng
, ,H M N
thẳng hàng.
2. Đường thẳng
MN
cắt trung tuyến
AL
của tam giác
ABC
tại
.P
Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác
ABP
tiếp xúc với
.BC
Câu 4. Cho a, b, c là ba số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
3 4 8
2 2 3
a c b c
P
a b c a b c a b c
.
Câu 5. Mỗi điểm của mặt phẳng được tô bởi một trong ba màu Đỏ, Xanh, Vàng.
Chứng minh rằng tồn tại hai điểm
,A B
được tô bởi cùng một màu mà độ dài
1.AB
——Hết——
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
Họ và tên thí sinh .......................................................................... SDB .........................
Đề thi HSG lớp 9 năm 2011 tỉnh Vĩnh Phúc - Người đăng: phanthiha1971
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề thi HSG lớp 9 năm 2011 tỉnh Vĩnh Phúc 9 10 277